Thông tin tuyển sinh


   Chương trình đào tạo bậc đại học

 

   ⇒ Chương trình đào tạo bậc cao học

      

   ⇒ Thông tin dành cho nghiên cứu sinh

 

   ⇒ Trao đổi sinh viên               

                                                                                                                       

 

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
- Thời gian đăng ký: đến 11g ngày 27/02/2018
- Nội dung đăng ký:
   + 01 bản in thuyết minh và dự toán kinh phí có chữ ký của chủ nhiệm đề tài và cán bộ hướng dẫn
   + 01 file thuyết minh + dự toán kinh phí và 01 file tổng hợp gởi qua mail
(đề nghị thư ký BM tổng hợp tất cả các thuyết minh + dự toán và file tổng hợp của BM và gởi 1 lần qua mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
Lưu ý:
   + Thời gian thực hiện đề tài là 6 tháng (dự kiến từ tháng 05 - 10/2018)
   + Kinh phí của đề tài tối đa 15tr/1 đề tài
Vì số lượng đăng ký của Khoa nhiều nên vui lòng nộp hồ sơ đúng thời hạn trên để tránh ảnh hưởng đến các hồ sơ khác, nếu có thay đổi thời gian sẽ có thông báo sau.
Mọi thắc mắc, vui lòng liên lạc với: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
   Các biểu mẫu: