Sự kiện nổi bật   

  » Khoa Nông nghiệp & Sinh học ứng dụng sẽ tổ chức “LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP” năm 2018 cho Sinh viên các ngành thuộc Khoa. Mời toàn thể Sinh viên tốt nghiệp đến dự lễ vào lúc 7 giờ 30, ngày 28/9/2018, tại hội trường Rùa khu II, ĐHCT, đường 3/2, TP Cần Thơ. 

Thông tin tuyển sinh

     Chi tiết các ngành đào tạo thuộc Khoa Nông nghiệp & Sinh học ứng dụng 

    Tuyển sinh chương trình đào tạo chất lượng cao ngành Công nghệ thực phẩm 

   ⇒ Thông tin tuyển sinh Đại học chính quy năm 2018 

    ⇒ 10 lý do để học tại Trường Đại Học Cần Thơ

     Chương trình đào tạo bậc đại học

    ⇒ Chương trình đào tạo bậc cao học

    ⇒ Thông tin dành cho nghiên cứu sinh

    ⇒ Trao đổi sinh viên               

                                                                                                                       

 

Thư viện Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng được thành lập vào năm 1996, trên cơ sở các tủ sách của các khoa như Khoa Trồng trọt, Khoa Chăn nuôi thú y và Khoa Công nghệ Thực phẩm. Thư viện có cơ sở khang trang tại dãy A của Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng với diện tích sử dụng là 1.016 m2 với 135 chổ và những trang thiết bị khác hoàn toàn đáp ứng các mục tiêu và mục đích thiết kế các chương trình đào tạo của Khoa.
Thư viện Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng trực thuộc hệ thống thư viện khoa do Trung tâm Học liệu Đại học Cần Thơ chỉ đạo trực tiếp về chuyên môn nghiệp vụ thư viện. Thư viện có nhiệm vụ cung cấp các tài liệu chuyên ngành phù hợp hỗ trợ cho công tác nghiên cứu khoa học, học tập, giảng dạy của cán bộ sinh viên trường Đại học Cần Thơ. Hiện tại thư viện bố trí các loại hình tài liệu như sau:
    - Sách khoảng 20.889 bản
    - Luận văn đại học khoảng 14.653 bản
    - Luận văn thạc sĩ và luận án tiến sĩ khoảng 1.430 bản
    - Tạp chí khoảng 11.655 bản
    - Đĩa CD chuyên ngành khoảng 214 đĩa
Ngoài ra Thư viện có 40 máy tính nối mạng internet phục vụ cán bộ và sinh viên có nhu cầu khai thác thông tin và hỗ trợ khả năng tự học của sinh viên. Đến Thư viện Khoa bạn đọc còn sử dụng chung nguồn cơ sở dữ liệu điện tử của Trung tâm học Liệu hiện có như sau: Blackwell Synergy, ProQuest Central, Hinari, Agora, dữ liệu tiếng việt chuyên ngành, cùng các cơ sở dữ liệu trực tuyến.
    NHÂN SỰ:
    - Nguyễn Hồ Hạ Nguyên
    - Cao Thị Sáng
   THỜI GIAN MỞ CỬA:
    - Từ Thứ hai đến thứ bảy hàng tuần
    - Buổi sáng: từ 7giờ 30 đến 11 giờ
    - Buổi chiều: từ 13giờ30 đến 17 giờ
   NHỮNG NGÀY NGHỈ TRONG TUẦN:
    - Chiều thứ Hai lúc 15 giờ
    - Cả buổi chiều thứ Sáu
    - Cả ngày Chủ nhật
 
DANH SÁCH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
Bảo vệ thực vật
- Năm 2016 - 2017
Chăn nuôi - Thú y, Công nghệ giống vật nuôi
- Năm 2017
Công nghệ giống cây trồng
Công nghệ rau hoa quả & cảnh quan
Hoa viên & cây cảnh

- Năm 2017
   Công nghệ thực phẩm
- Năm 2017
 Khoa học cây trồng Trồng trọt
- Năm 2017
       Khoa học đất
- Năm 2017
             Nông học
- Năm 2017
       Nông nghiệp sạch
- Năm 2017
               Thú y
- Năm 2017
DANH SÁCH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
- Danh sách luận văn cao học các ngành: Khoa học cây trồng - Bảo vệ thực vật - Khoa học đất (Tiếng việt) - Năm: 2016
        Bảo vệ thực vật 
Chăn nuôi
 Công nghệ sau thu hoạch
Công nghệ thực phẩm
Khoa học cây trồng, Trồng trọt
           Khoa học đất
                Thú y
 

 

        Tin tức khác          

 

        Sự kiện                                                                     Lịch bảo vệ luận án

 

 

 

 

 

ĐÀO TẠO

 

NGHIÊN CỨU

 

CƠ SỞ DỮ LIỆU

 

LIÊN KẾT

 

KẾT NỐI            DOANH NGHIỆP

 

Qui chế học vụ

Học phí

Thông tin học bổng

 

Xuất bản phẩm

 

Cơ sở dữ liệu và tạp chí

Học liệu mở

  FAOSTAT, ResearchGate, GFSIVLIR,  …  

Vemedim, De Heus, GreenFeed, Ajinomoto, Phan bon Binh Dien, VFC, Tap doan Loc Troi, …

 

    
                 

KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
+84.0292 3831166 - Fax: +84.0292 3830814
Email: knnshud@ctu.edu.vn