Thông tin tuyển sinh

     Chi tiết các ngành đào tạo thuộc Khoa Nông nghiệp & Sinh học ứng dụng 

    Tuyển sinh chương trình đào tạo chất lượng cao ngành Công nghệ thực phẩm 

   ⇒ Thông tin tuyển sinh Đại học chính quy năm 2018 

    ⇒ 10 lý do để học tại Trường Đại Học Cần Thơ

     Chương trình đào tạo bậc đại học

    ⇒ Chương trình đào tạo bậc cao học

    ⇒ Thông tin dành cho nghiên cứu sinh

    ⇒ Trao đổi sinh viên               

                                                                                                                       

 

NHÂN SỰ VĂN PHÒNG KHOA
- PGS.TS. Hồ Quảng Đồ
- Chức vụ: Chánh Văn phòng
- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- Phụ trách chung các hoạt động của Văn phòng
- Phụ trách các bộ phận/ tổ thuộc Văn phòng Khoa
    + Bộ phận văn phòng, thiết bị, giám thị, website, Tivi
    + Tổ thư viện
    + Tổ bảo vệ
    + Các trợ lý thuộc Văn phòng Khoa
- Trợ lý giáo vụ Sau Đại học
    + Phụ trách giáo vụ đào tạo thạc sĩ
    + Phụ trách giáo vụ đào tạo tiến sĩ
- Ths. Nguyễn Quang Dũng
- Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng
- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- Phụ trách cảnh quan, cây cảnh, tổ vệ sinh và Công đoàn đơn vị
- Phụ trách hộp thư điện tử của Khoa
- Thay mặt Chánh Văn phòng để xử lý điều hành công việc của Tổ Văn phòng Khoa khi Chánh VPK đi vắng
- Trợ lý giáo vụ Đại học
    + Phụ trách giáo vụ hệ chính quy
    + Phụ trách giáo vụ hệ liên thông
    + Phụ trách giáo vụ hệ vừa làm vừa học
    + Phụ trách giáo vụ hệ từ xa
    + Phụ trách công tác đảm bảo chất lượng CTĐT
- Lê Thị Bích Phương
- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- Thư ký Ban Chủ nhiệm Khoa
- Trợ lý Tài chính
- ThS. Phạm Hoàng Dũng
- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- Trợ lý Tổ chức
- TS. Lưu Thái Danh
- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Trợ lý Hợp tác Quốc tế & Quản lý dự án

- Quản trị phòng thí nghiệm

- TS. Lê Minh Tường
- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- Trợ lý Nghiên cứu Khoa học
- Nguyễn Tri Khương
- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- Quản trị thiết bị - Bảo hộ An toàn lao động
- Đinh Thị Hoa
- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- Trợ lý Công tác Sinh viên
- Văn thư
- Trần Minh Tùng
- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- Cán bộ kỹ thuật

- Phụ trách website Khoa

- Phụ trách xếp thời khóa biểu

- Phụ trách điểm M (Miễn) và điểm I

- Tạ Thế Chính
- Giám thị
- Nguyễn Hồ Hạ Nguyên

- Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Thư Viện
- Cao Thị Sáng
- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- Nhân viên Thư viện
- Mai Chí Hiếu
- Tổ trưởng Tổ bảo vệ
- Nguyễn Tiến Dũng
- Nhân viên Bảo vệ
- Cn. Đỗ Hoàng Phúc
- Nhân viên Bảo vệ
- Nguyễn Thị Bích Đào
- Tổ trưởng Tổ vệ sinh
- Nguyễn Thị Thu Thảo - Nhân viên vệ sinh
- Nguyễn Thị Phượng - Nhân viên vệ sinh
- Nguyễn Thị Dung - Nhân viên vệ sinh
- Chiêm Kim Phượng - Nhân viên vệ sinh

 

        Tin tức khác          

 

        Sự kiện                                                                     Lịch bảo vệ luận án

 

 

 

 

 

ĐÀO TẠO

 

NGHIÊN CỨU

 

CƠ SỞ DỮ LIỆU

 

LIÊN KẾT

 

KẾT NỐI            DOANH NGHIỆP

 

Qui chế học vụ

Học phí

Thông tin học bổng

 

Xuất bản phẩm

 

Cơ sở dữ liệu và tạp chí

Học liệu mở

  FAOSTAT, ResearchGate, GFSIVLIR,  …  

Vemedim, De Heus, GreenFeed, Ajinomoto, Phan bon Binh Dien, VFC, Tap doan Loc Troi, …

 

    
                 

KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
+84.0292 3831166 - Fax: +84.0292 3830814
Email: knnshud@ctu.edu.vn