BỘ MÔN SINH LÝ SINH HÓA

  Bộ môn Sinh Lý Sinh Hóa ngày nay là tiền thân của phòng Nuôi cấy mô thực vật được thành lập vào năm 1977 thuộc khoa Trồng Trọt.Trong thập niên 1980 cơ sở vật chất của bộ môn Sinh Lý Thực Vật bị hỏa hoạn nên có những biến đổi lớn về nhân sự và trang thiết bị. Sau mốc thời gian lịch sử đó, thầy và trò của bộ môn cùng bắt tay vào xây dựng lại cơ sở vật chất, mở thêm ngành mới như ngày nay.

Nhiệm vụ chính của bộ môn là giảng dạy lý thuyết và thực hành trên 20 môn học cho sinh viên của hơn 20 chuyên ngành khác nhau ở bậc đại học và sau đại học trong cũng như ngoài Khoa Nông Nghiệp và Sinh Học Ứng Dụng, thuộc trường Đại học Cần Thơ và các đơn vị liên kết.

Hiện nay, Bộ môn quản lý 2 ngành học:

      - Công Nghệ Rau Hoa Quả và Cảnh Quan (Mã ngành: 52620112)

      - Sinh Học Ứng Dụng (Mã ngành: 52420203)

 bậc đại học hệ chính quy, thời gian đào tạo từ 3 - 4 năm, khối tuyển sinh: A,B

* Mục tiêu đào tạo của ngành Công Nghệ Rau Hoa Quả & Cảnh Quan

Mục tiêu đào tạo của ngành là đào tạo nguồn nhân lực có:

        a/ Phẩm chất chính trị vững vàng, tư cách ứng xử của công dân tốt

        b/ Kiến thức quản lý rau, hoa, quả

        c/ Kiến thức sâuvề bảo dưỡng hoa viên, cây cảnh, cảnh quan môi trường, thiết kế, thi công các công trình cảnh quan

        d/ Năng lực quản lý trang trại, kỹ thuật trồng trọt và tài chính

        e/ Kỹ năng làm việc nhóm và làm việcđộc lập

* Mục tiêu đào tạo của ngành Sinh Học Ứng Dụng

a/ Đào tạo kỹ sư Sinh học ứng dụng có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có năng lực thực hành, tận tụy với nghề nghiệp, có khả năng tiếp tục phát triển trong chuyên môn và ý thức phục vụ nhân dân, đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực và kinh tế của đất nước.

b/ Trang bị cho người học về kỹ năng ứng xử, kỹ năng giao tiếp bằng Anh ngữ thông thường. Sinh viên cũng dươc học về các kiến thức cơ bản phần mềm tin học, sinh học, hóa học và sinh hóa giúp hiểu rõ các nguyên lý của các quá trình sinh học liên quan đến cây trồng.

c/ Đào tạo kỹ sư có kiến thức chuyên sâu về quản lý cây trồng để đạt được năng suất và hiệu quả cao bao gồm kỹ thuật trồng như chăm sóc; nhận diện phòng trừ sâu bệnh, cỏ dại hại cây trồng; Quản lý dinh dưỡng; điều khiển ra hoa và bảo quản sau thu hoạch. Bên cạnh đó có khả năng làm việc theo nhóm, tính tự chủ trong phương pháp làm việc và nghiên cứu khoa học, biết phân tích các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn, đúc kết và hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo.

d/ Đào tạo kỹ sư sau khi tốt nghiệp làm việc được ở Viện, Trường, các Cơ quan nghiên cứu và giảng dạy. Bên cạnh đó, làm việc tốt ở các sở ban ngành và công ty liên quan đến nông nghiệp. Đủ trình độ để theo học ở những bậc học cao hơn trong và ngoài nước. 

Bí thư chi bộ
Lê Văn Bé

Phó Bí thư chi bộ
Phạm Thị Phương Thảo

Tổ trưởng công đoàn
Mai Văn Trầm

Tổ phó công đoàn
Lê Hồng Giang

Bí thư chi đoàn Cán bộ Sinh Lý Sinh Hóa
Trương Hoàng Ninh

Phó Bí thư chi đoàn Cán bộ Sinh Lý Sinh Hóa

Lê Thị Hoàng Yến

Bộ môn Sinh Lý Sinh Hóa ngày nay được thành lập từ năm 1996 trên cơ sở Bộ môn Sinh lý Thực vật thuộc Khoa Trồng trọt cũ, trường Cao đẳng Nông nghiệp - Viện Đại học Cần Thơ (1968)...Trong thập niên 1980 cơ sở vật chất của bộ môn Sinh Lý Thực Vật bị hỏa hoạn nên có những biến đổi lớn về nhân sự và trang thiết bị. Sau mốc thời gian lịch sử đó, thầy và trò của bộ môn cùng bắt tay vào xây dựng lại cơ sở vật chất, mở thêm ngành mới như ngày nay.

Nhiệm vụ chính của bộ môn là giảng dạy lý thuyết và thực hành trên 20 môn học cho sinh viên của hơn 20 chuyên ngành khác nhau ở bậc đại học và sau đại học trong cũng như ngoài Khoa Nông Nghiệp và Sinh Học Ứng Dụng, thuộc trường Đại học Cần Thơ và các đơn vị liên kết.

Hiện nay, Bộ môn quản lý 2 ngành học:

      - Công Nghệ Rau Hoa Quả và Cảnh Quan (Mã ngành: 52620113)

      - Sinh Học Ứng Dụng (Mã ngành: 52420203)

 bậc đại học hệ chính quy, thời gian đào tạo từ 3 - 4 năm, khối tuyển sinh: A,B

1. GIẢNG DẠY
Bộ môn Sinh Lý – Sinh Hóa giảng dạy lý thuyết và thực hành các môn học cơ bản và ứng dụng cho nhiều ngành khác nhau trong và ngoài Khoa Nông Nghiệp & Sinh Học Ứng Dụng như:
    - Bảo Vệ Thực Vật
    - Chăn Nuôi
    - Công nghệ Giống Cây trồng
    - Công nghệ Giống Vật nuôi
    - Công Nghệ Hóa
    - Công Nghệ Sinh Học
    - Công Nghệ Thực Phẩm
    - Cử Nhân Hóa Học
    - Công nghệ Rau Hoa Quả & Cảnh Quan
    - Khoa Học Đất
    - Khoa học Môi Trường 
    - Lâm sinh đồng bằng
    - Nông Học
    - Nông nghiệp sạch
    - Quản Lý Môi Trường 
    - Sinh Học
    - Sinh Kỹ Thuật Nông Nghiệp
    - Sư Phạm Hóa Học
    - Sư phạm Sinh
    - Thú Y
    - Thủy Sản
    - Trồng Trọt
Hàng năm, riêng thực hành đã có trên 2.000 lượt sinh viên chính quy đến học, chưa kể đến sinh viên các trường đào tạo liên kết. Hiện nay đơn vị đang giảng dạy trên 20 môn học cho bậc đại học và sau đại học.

 2. QUẢN LÝ NGÀNH HỌC
     * Công nghệ Rau Hoa Quả & Cảnh Quan (Mã ngành: 52620112): bậc đại học, hệ chính quy.
- Thời gian đào tạo: 4 năm; khối tuyển sinh: B.
- Mục tiêu đào tạo: nhằm đào tạo các kỹ sư Công nghệ Rau Hoa Quả & Cảnh Quan có kiến thức toàn diện và mang tính thực hành về về kỹ thuật trồng, bảo quản và sơ chế rau hoa quả, cũng như thiết kế, thi công, quản lý và bảo dưỡng các hoa viên, cây cảnh cũng như cảnh quan môi trường.
     * Sinh học ứng dụng (Mã ngành: 52420203): bậc đại học, hệ chính quy.
- Thời gian đào tạo: 4 năm; khối tuyển sinh: B.
- Mục tiêu đào tạo: nhằm đào tạo nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn sâu và căn bản về kỹ thuật sinh học (đặc biệt là sinh học phân tử) và hóa học để góp phần đáp ứng nhu cầu phát triển nông nghiệp vùng ĐBSCL theo hướng ứng dụng triệt để công nghệ cao (công nghiệp hóa-hiện đại hóa).

- Nhân giống vô tính (chiết, giâm cành, cấy mô) các cây ăn trái, cây công nghiệp và hoa kiểng phổ biến.

- Enzyme: Ly trích, tinh sạch, khảo sát động thái và họat tính tương đối, ứng dụng trong NCKH và sản xuất.

- Ứng dụng chất ngoại sinh để nâng cao năng suất và phẩm chất cây trồng.

- Ứng dụng chất điều hoà sinh trưởng thực vật để nhân giống, cải thiện năng suất và phẩm chất cây ăn trái, rau màu và hoa kiểng.

- Biện pháp kéo dài thời gian tồn trữ/bảo quản và cải thiện phẩm chất rau-quả sau thu hoạch.

- Xử lý ra hoa, hạn chế rụng hoa, rụng trái, tăng tỷ lệ đậu trái; khắc phục một số triệu chứng rối loạn sinh lý cây trồng.

- Biện pháp giảm đổ ngã cho lúa.

- Nâng cao năng suất và hàm lượng đường cho mía.

- Ứng dụng công nghệ tế bào trong chọn tạo và vi nhân giống cây trồng và hoa kiểng (vi ghép, vi nhân giống, nuôi cấy đỉnh sinh trưởng, tiểu noãn, phôi tâm, túi phấn, cứu phôi; tuyển chọn dòng kháng mặn, kháng nhôm, sạch bệnh…).

- Ứng dụng kỹ thuật gây đột biến nhân tạo trong chọn giống cây trồng và hoa kiểng…

Bộ môn Sinh lý, Sinh hóa hiện 23 cán bộ. Trong đó: 5 giảng viên chính, 9 giảng viên, 5 cán bộ nghiên cứu, 3 kỹ thuật viên và 1 nhân viên phòng thí nghiệm.

- Đạt chức danh Giáo sư: 1 cán bộ

- Đạt chức danh Phó Giáo sư: 4 cán bộ.

- Trình độ tiến sĩ: 3 cán bộ.

- Trình độ thạc sĩ: 5 cán bộ.

- Trình độ đại học: 10 cán bộ.

DANH SÁCH CÁN BỘ  

 

(Nhấp vào Họ và tên cán bộ để xem lý lịch khoa học)

 

STT

Họ và Tên

Mã Số

Chức danh

Chức Vụ

Điện thọai

Email


1


 


GS. Lê Văn Hòa


413


 


Trưởng khoa

Nhà Giáo ưu tú

GV cao cấp
 


0904901798

 

lvhoa@ctu.edu.vn


2


PGS.TS. Lê Văn Bé
 


411


Trưởng Bộ môn

GV cao cấp
 


0918933710


lvbe@ctu.edu.vn


3

 

PGS.TS. Lâm Ngọc Phương


415


GV cao cấp


0919325796


lnphuong@ctu.edu.vn
 


4


PGS.TS. Nguyễn Bảo Toàn
 


410

 

GV cao cấp
nbtoan@ctu.edu.vn


5


PGS.TS. Phạm Phước Nhẫn


2187

 

P.Trưởng BM

Giảng viên cao cấp


0946936568


ppnhan@ctu.edu.vn
 


6


TS. Phan T. Bích Trâm


422


GV chính
 


0918889075

ptbtram@ctu.edu.vn


7


ThS. Mai Văn Trầm


929


Giảng viên

0913721751  mvtram@ctu.edu.vn
 


8


TS. Lê Bảo Long


2029


Giảng viên


0919132894


lblong@ctu.edu.vn


   9
 

 
TS. Nguyễn Văn Ây


2419

 

    
      Giảng viên 


   0919613001
 


nvay@ctu.edu.vn


10


ThS. Phạm T.Phương Thảo


2358

 

Giảngviên

Thư ký Bộ môn

(Nghiên cứu sinh trong nước)


 0918998798

 

ptpthao@ctu.edu.vn
 


11


ThS. Lê Hồng Giang

 


2420

 

Giảng viên

( Nghiên cứu sinh trong nước)


0936665094


lhgiang@ctu.edu.vn


12
 

 

 

ThS. Lê Minh Lý

2530

Giảng viên

(Nghiên cứu sinh tại Nhật Bản)

 0907457991

minhly@ctu.edu.vn

 
 13  

KS. Lê Văn Hai
  
330 
   
Giảng viên
 
 
 
lvhai@ctu.edu.vn  
 
  
 14   

KTV. Phan Thị Hồng Nhung
  
417  

   NV Phòng TN
0944353499    
pthnhung@ctu.edu.vn  
 


15
 


KS. Nguyễn Hoàng Sơn

2686


PV Giảng dạy


0989845129

 

hoangson@ctu.edu.vn
 


16
 


KTV. Lê Thị Điểu


9012


Kỹ thuật viên


0919933710

 

ltdieu@ctu.edu.vn
 

   
17 

ThS. Ngô Phương Ngọc
9622 

Giảng viên 

(Nghiên cứu sinh tại Nhật Bản)

  npngoc@ctu.edu.vn  
   
18
 
KS. Trương Hoàng Ninh
 
 
9616 
 
  
CB. Nghiên cứu
 

  0933483199


thninh@ctu.edu.vn  
 
19

KS. Nguyễn Thành Nhân
 
9615 

 CB. Nghiên cứu
 
 01263925899
 
nguyenthanhnhan@ctu.edu.vn
 
 
20  
 
KS. Phan Hữu Nghĩa
 
 
9640
 

 Kỹ thuật viên
 
 0907300824

phanhuunghia@ctu.edu.vn
 
21 

ThS. Lê Võ Thùy Ngân
 
9828

 CB. Nghiên cứu
 

 
lvtngan@ctu.edu.vn
 
22
KS. Vương Ngọc Đăng Khoa  9740  CB. Nghiên  cứu   vndkhoa@ctu.edu.vn
23  Ks. Lê Thị Hoàng Yến                                        9830 CB. Nghiên cứu    hoangyen@ctu.edu.vn

 

Tên đơn vị
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại:
Email