BỘ MÔN KHOA HỌC CÂY TRỒNG

 

 GIỚI THIỆU

Bộ môn được thành lập từ năm 1968 với tên gọi Bộ môn Sinh Nông, sau đó đổi thành Bộ môn Kỹ thuật Cây trồng. Đến năm 1988, 3 bộ môn Sinh lý thực vật, Di truyền – Chọn giống, Kỹ thuật Cây trồng cùng Trại thực nghiệm giống Cây trồng và Trại nghiên cứu và phát triển Cây ăn trái Phước Sang được sáp nhập để thành lập bộ môn Khoa học Cây trồng. Đến năm 2005, Bộ môn được chia tách ra, cơ cấu lại nhân sự và giữ nguyên tên là Bộ môn Khoa học Cây trồng đến nay. Hiện nay, Bộ môn có 01 Giáo sư, 04 Phó Giáo sư, 02 Tiến sĩ và 07 Thạc sĩ (đang học Nghiên cứu sinh: 4 ở trong nước) và 02 Kỹ sư.

CÔNG TÁC GIẢNG DẠY

Bộ môn quản lý chuyên ngành đào tạo Khoa học Cây Trồng cho Đại học và Cao học và Trồng trọt cho Nghiên cứu sinh; giảng dạy các môn cơ sở và chuyên ngành cho sinh viên đại học, sau đại học tại trường và các đơn vị liên kết đào tạo ở Đồng bằng sông Cửu Long. Các môn học chuyên ngành chính đang được Bộ môn phụ trách giảng dạy gồm có:

- Cây ăn trái, cây công nghiệp dài ngày (cây dừa, cây ca cao, cây điều, cây tiêu),

- Cây công nghiệp ngắn ngày (cây mía, mè, đậu phộng và cây mè),  

- Cây rau (họ cà, họ cải, họ bầu bí, họ khoai củ và họ đậu),

- Cây màu (Khoai lang, bắp, khoai mì),

 - Cây lúa,

- Nấm ăn (nấm rơm, nấm bào ngư, nấm linh chi, nấm mèo,…),

- Bảo quản sau thu hoạch, dinh dưỡng cây trồng, xử lý ra hoa, GAP, rau sạch, hệ thống canh tác,…

 Ngoài công tác giảng dạy, bộ môn còn tham gia các hoạt động:

- Tập huấn cho cán bộ kỹ thuật tại các địa phương về kỹ thuật canh tác các loại cây trồng, nấm ăn.

- Tư vấn, đào tạo nghề cho nông dân về kỹ thuật canh tác các loại cây trồng, nấm ăn.

- Chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ cho nông dân, doanh nghiệp,…

- Tham gia và tổ chức các chương trình khuyến nông, sinh hoạt học thuật, hội nghị khoa học…

 - Tham gia các chương trình truyền thanh truyền hình: Nhịp cầu nhà nông, Đồng hành và chia sẻ, Hành trình cây lúa khỏe…

CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Đào tạo: nhiều kỹ sư, trên 400 thạc sĩ (đã tốt nghiệp khoảng 350) và 43 nghiên cứu sinh (đã tốt nghiệp 12).

- Bộ môn đã cải tiến phương pháp giảng dạy theo phương pháp tích cực là đặt vấn đề và tình huống (PBL và POL)

- Giáo trình: Dinh dưỡng cây trồng, Cây công nghiệp ngắn ngày, Cây công nghiệp dài ngày, Xử lý ra hoa cây ăn trái, Kỹ thuật sản xuất rau sạch, Cây ăn trái, Hệ thống canh tác, Phương pháp nghiên cứu khoa học, các sách chuyên đề (Cây ăn trái Đồng bằng sông Cửu Long (Tập 1), Cây ăn trái Đồng bằng sông Cửu Long (Tập 2), Cây Ngò rí Cây đậu Phộng, Kỹ thuật trồng đu đủ, Xử lý ra hoa xoài cát Hòa Lộc và Cát Chu)

Nghiên cứu khoa học (có hơn 150 đề tài nghiên cứu trong nước và ngoài nước):

- Những giải pháp tiết kiệm dinh dưỡng, tiết kiệm nước tưới, hạn chế đỗ ngã, hạn chế ngộ độc hữu cơ và trở ngại về đất,… trong sản xuất lúa.

- Nghiên cứu kỹ thuật canh tác nhằm cải thiện năng suất cây trồng ở ĐBSCL.

- Nghiên cứu sử dụng hóa chất xử lí ra hoa trên cây ăn trái (xoài, nhãn, chôm chôm, cam quýt, chanh,…)

- Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất rau an toàn, sản xuất theo hướng GAP.

- Nghiên cứu bảo quản sau thu hoạch rau, củ, quả và hoa,…

- Nghiên cứu quy trình kỹ thuật phân lập và trồng một số loại nấm ăn quen thuộc (nấm rơm, nấm bào ngư,…).

- Nghiên cứu tính trạng không hạt trên nhóm cây có múi,…

- Sưu tập và khảo nghiệm các giống cây ăn trái, cây rau, cây màu, cây công nghiệp ngắn ngày

HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG THÍ NGHIỆM

Phòng thí nghiệm Bộ môn thực hiện các phân tích về:

- Dinh dưỡng: các chỉ tiêu dinh dưỡng khoáng cây trồng như Đạm, Lân, Kali, các nguyên tố vi lượng và chất hữu cơ.

- Phẩm chất nông sản: các chỉ tiêu đường tổng số, tổng số acid hòa tan, tổng chất rắn hòa tan…Các chỉ tiêu hình thái cây trồng.

- Các chỉ tiêu hình thái cây trồng.

 

Thang điểm chấm luận văn tốt nghiệp Đại học Ngành Khoa học Cây trồng, 2014

Điều kiện để báo cáo luận văn:

  1. Luận văn phải đúng chuyên ngành (Nội dung phù hợp với những môn đã học trong chương trình). Không đúng chuyên ngành sẽ bị điểm F. 
  2. Luận văn nếu có phát hiện gian lận sẽ bị điểm F (copy LKTL, số liệu thu thập không trung thực,...)

Xem tiếp...

Đề cương chi tiết học phần: Trồng trọt căn bản

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

 

Đ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần: TRỒNG TRỌT CĂN BẢN (Basic Agronomy)

Mã số học phần: NS123

- Số tín chỉ học phần: 2 tín chỉ

Số tiết học phần: 25 tiết lý thuyết, 10 tiết thực hành.

2. Đơn vị phụ trách học phần:

Bộ môn: Khoa học Cây trồng

Khoa: Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng

Xem tiếp...

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN: THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG KHOA HỌC XÃ HỘI

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

 

Đ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần: THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG KHOA HỌC XÃ HỘI           

                             (Applied statistics in Social Science)

Mã số học phần: XN117

- Số tín chỉ học phần: 4 tín chỉ

Số tiết học phần: 45 tiết lý thuyết, 30 tiết thực hành.

2. Đơn vị phụ trách   học phần:

Bộ môn: Khoa học Cây trồng

Khoa: Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng

Xem tiếp...

Đề cương chi tiết học phần: Sản xuất nấm ăn và nấm dược liệu Mã số: NNC601

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

 1.            THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN VÀ GIẢNG VIÊN

1.1.      Tên học phần: Sản xuất nấm ăn và nấm dược liệu

1.2.      Trình độ: Cao học

1.3.      Cấu trúc học phần: Số TC: 2 (LT: 20; BT: 0; TH: 20)

1.4.      Học phần tiên quyết:…………….. Mã số:….

1.5.      Bộ môn phụ trách giảng dạy: Khoa học Cây trồng; Khoa: NN&SHƯD

1.6.      Thông tin giảng viên:

Họ và tên Giảng viên: Lê Vĩnh Thúc

Học hàm, học vị: Phó giáo sư, Tiến sĩ

Địa chỉ liên hệ: ĐT: 0946077 797. Email: lvthuc@ctu.edu.vn

2.            MÔ TẢ HỌC PHẦN

Học phần cung cấp kỹ thuật sản xuất bịch meo giống nấm ăn trồng trong sản xuất bao gồm phân lập giống, môi trường cấp 1,2 và 3 và kỹ thuật trồng nấm. Giới thiệu cho học viên nắm được các kỹ thuật chuyển từ giai đoạn sinh trưởng sang giai đoạn hình thành quả thể. Ứng dụng các kỹ thuật trong trồng nấm để tăng năng suất nấm. Tổng quan thông tin việc trồng nấm ăn trên thế giới và trong nước.  

Xem tiếp...

Đề cương chi tiết học phần: Thâm cứu sản xuất cây ngắn ngày Mã số: NNC601

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

 1.         THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN VÀ GIẢNG VIÊN

1.1.      Tên học phần: Thâm cứu sản xuất cây ngắn ngày

1.2.      Trình độ: Cao học

1.3.      Cấu trúc học phần: Số TC: 3 (LT: 30; BT: 0; TH: 30)

1.4.      Học phần tiên quyết:…………….. Mã số:….

1.5.      Bộ môn phụ trách giảng dạy: Khoa học Cây trồng; Khoa: NN&SHƯD

1.6.      Thông tin giảng viên:

-          Họ và tên Giảng viên: Lê Vĩnh Thúc

Học hàm, học vị: Phó giáo sư, Tiến sĩ

-          Họ và tên giảng viên: Ngô Ngọc Hưng

Học hàm, học vị: Giáo sư, Tiến sĩ

-          Họ và tên giảng viên: Nguyễn Phước Đằng

Học hàm, học vị: Tiến sĩ

Địa chỉ liên hệ: ĐT: 0946077 797. Email: lvthuc@ctu.edu.vn

Xem tiếp...

Đề cương chi tiết học phần: Thâm cứu sản xuất cây trồng sạch Mã số: NNC606

          BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                               ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

         TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

 

1. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN VÀ GIẢNG VIÊN 
1.1. 
Tên học phần: Thâm cứu sản xuất cây trồng sạch (Advances in Cleaner crop production). Mã số: NNC606 

1.2. Trình độ: Thạc sĩ

1.3. Cấu trúc học phần: Số TC: 2 (LT: 20 tiết; BT: 10 tiết; TH: 00 tiết)

1.4. Học phần tiên quyết:

1.5. Bộ môn phụ trách giảng dạy: Khoa học cây trồng; Khoa: Nông nghiệp & SHƯD

1.6. Thông tin giảng viên:

Họ và tên Giảng viên: Nguyễn Thành Hối

Học hàm, học vị: Phó giáo sư, Tiến sĩ

Địa chỉ liên hệ: ĐT: 0918822168. Email: nthhoi@ctu.edu.vn

 

2. MÔ TẢ HỌC PHẦN

Sản xuất cây trồng sạch ngày càng được quan tâm và ứng dụng nhiều hơn. Học phần giới thiệu và thảo luận các nội dung liên quan đến sản xuất sạch hơn là Vai trò của cây trồng trong hệ thống nông nghiệp sạch, Giới thiệu về một số tiêu chuẩn của sản phẩm cây trồng sạch, Giới thiệu về một số hệ thống kỹ thuật sản xuất cây trồng sạch và Quản lý hệ thống sản xuất cây trồng sạch. Ngoài ra, có phân tích các yếu tố giới hạn trong sản xuất cây trồng sạch ở Đồng bằng sông Cửu Long nhằm tìm hướng giải quyết để góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và lợi nhuận cho sản xuất cây trồng sạch hơn.

Xem tiếp...

Đề cương chi tiết học phần: Phương pháp luận trong nghiên cứu khoa học Mã số: NN601

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

 1.         THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN VÀ GIẢNG VIÊN

1.1.      Tên học phần: Phương pháp luận trong nghiên cứu khoa học

1.2.      Trình độ: Cao học

1.3.      Cấu trúc học phần: Số TC: 2 (LT: 30; BT: 0; TH:)

1.4.      Học phần tiên quyết:…………….. Mã số:….

1.5.      Bộ môn phụ trách giảng dạy: Khoa học Cây trồng; Khoa: NN&SHƯD

1.6.      Thông tin giảng viên:

Họ và tên Giảng viên: Lê Vĩnh Thúc

Học hàm, học vị: Phó giáo sư, Tiến sĩ

Địa chỉ liên hệ: ĐT: 0946077 797. Email: lvthuc@ctu.edu.vn

2.         MÔ TẢ HỌC PHẦN

Học phần cung cấp thông tin cho học viên về các khái niệm và công cụ nghiên cứu khoa học để chuẩn bị cho một luận văn nghiên cứu. Hình thành một đề tài nghiên cứu, thiết kế và tiến hành thực hiện nghiên cứu. Phương pháp thu thập số liệu, xử lý số liệu. Trình bày kết quả nghiên cứu và thảo luận kết quả thu được.

  1. 3.     MỤC TIÊU HỌC PHẦN

Học phần thuộc khối kiến thức chung sẽ giảng dạy cho học viên các nội dung về khái niệm khoa học và nghiên cứu khoa học. Cách viết một đề cương nghiên cứu, thiết kế thí nghiệm, thu thập số liệu, xử lý số liệu. Trình bày kết quả và thảo luận kết quả đạt được. Tư duy viết bài báo cáo khoa học.

4.     NỘI DUNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

4.1 Lý thyết

Chương

Tiết (LT/BT/TH)

Chương 1. Tư duy hình thành vấn đề nghiên cứu khoa học

1.1  Giới thiệu về nghiên cứu khoa học

1.2  Hình thành nên đề tài nghiên cứu khoa học

1.3  Tính khoa học và cần thiết thực hiện đề tài nghiên cứu

1.4  Xác định sự không trùng lắp, tính mới

3/0/0

Chương 2. Thiết kế bố trí thí nghiệm

2.1 Cách thiết kế một thí nghiệm nghiên cứu

2.2 Diễn đạt ý tưởng nghiên cứu bằng hình ảnh

2.3 Bố trí thí nghiệm

2.4 Sử dụng phương pháp gì trong nghiên cứu

3/0/0

Chương 3. Thu thập số liệu và thiết kế bảng số liệu

3.1 Thu thập số liệu định lượng

3.2 Thu thập số liệu định tính

3.3 Thiết kế bảng thu thập số liệu

3.4 Xử lý số liệu

3/0/0

Chương 4. Hướng giải quyết số liệu thu được

4.1 Ý nghĩa của số liệu thu được

4.2 Mối quan hệ giữa các số liệu thu được

4.3 Tổng thể kết quả cần đạt được

3/1/0

Chương 5. Cách trình bày kết quả đạt được

5.1 Trình bày hình ảnh

5.2 Trình bày bảng

5.3 Trình bày hình chụp

3/1/0

Chương 6. Tập báo cáo khoa học

6.1 Yêu cầu tập báo cáo theo quy định

6.2 Lưu ý cách viết thành đoạn văn

6.3 Lưu ý sử dụng thì trong tập báo cáo

6.4 Logic giữa bài viết, số liệu thu được và cách trình bày nội dung cần thảo luận

3/1/3

Chương 7. Báo cáo trước Hội đồng

1.1  Cách thiết kế bài báo cáo

1.2  Các kỹ năng báo cáo

1.3  Kỹ năng trả lời câu hỏi

2/1/0

4.2 Thực hành

Mỗi học viên báo cáo đề cương nghiên cứu thuộc lĩnh vực nghiên cứu của mình trước lớp (20 tiết)

5.         PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ ĐÁNH GIÁ

5.1.      Phương pháp giảng dạy: Học phần được giảng dạy kết hợp gồm lý thuyết (30 tiết), trong quá trình học học viên sẽ làm bài tập và thuyết trình theo nhóm trước lớp.

5.2.      Phương pháp đánh giá: Chuyên cần: 10%; tập báo cáo đề cương 60% và báo cáo đề cương 30%.

6.         TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA HỌC PHẦN

6.1 Geoffrey R. Marczyk, David DeMatteo, David Festinger. 2005. Essentials of Research Design and Methodology.  John Wiley & Sons, Inc. 306 pages.

6.2 Vũ Cao Đàm. 2008. Phương pháp nghiên cứu khoa học. Nxb Giáo Dục.

6.3 Andrei Baltakmens. 2012. Effective Presentations for Teaching. http://www.uq.edu.au/teach/resources/beyond-bullets-web.pdf

6.4 Kothori C.R. 2004. Research methodology: Methods and techniques. New Age International (P) Ltd., Publishers

 

                                                                                                            Ngày 20  tháng 6  năm 2017

                 Duyệt của đơn vị                                                                 Người biên soạn

                TL. HIỆU TRƯỞNG

             TRƯỞNG KHOA/VIỆN            

 

                                                                                                               Lê Vĩnh Thúc

KHOA NÔNG NGHIỆP
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
+84.0292 3831166 - Fax: +84.0292 3830814
Email: knnshud@ctu.edu.vn