BỘ MÔN CHĂN NUÔI

 

Bộ môn Chăn nuôi, Khoa Nông nghiệp & Sinh học ứng dụng, Trường Đại học Cần Thơ được thành lập từ tháng 3/1996 trên cơ sở sáp nhập 4 đơn vị thuộc Khoa Chăn nuôi Thú y cũ bao gồm: Bộ môn Dinh dưỡng Thức ăn, Bộ môn Sinh lý Động vật, Bộ môn Giống và Kỹ thuật nuôi và Trại Chăn nuôi Thực nghiệm.

Trưởng Bộ môn Chăn nuôi qua các giai đoạn:

  • 4/1996-02/2002: PGS.TS. Võ Văn Sơn
  • 02/2002-10/2002: TS. Nguyễn Minh Thông
  • 10/2002-01/2006: PGS.TS. Võ Văn Sơn
  • 01/2006-6/2012: GS.TS. Nguyễn Văn Thu
  • 6/2012-5/2018: PGS.TS. Đỗ Võ Anh Khoa
  • 5/2018 đến nay: PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Khang

Cơ sở vật chất của Bộ môn được đầu tư và trang bị trên nền viện trợ của tổ chức JICA (Nhật Bản) với 07 phòng thí nghiệm chăn nuôi cơ sở và chăn nuôi chuyên ngành. Trong những năm gần đây, nguồn nhân lực và trang thiết bị của Bộ môn được nâng cấp thêm nhờ sự hỗ trợ của dự án World Bank, Dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo, các chương trình nghiên cứu MEKARN (Thụy Điển), JIRCAS (Nhật Bản) và chương trình hỗ trợ thiết bị cho lưu học sinh hồi hương CIM-WUS (Đức).

Có thể nói, ngành Chăn nuôi tại Đại học Cần Thơ được đầu tư khá bài bản về nguồn nhân lực và cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Bộ môn Chăn nuôi là một trong những đơn vị đi đầu của Trường Đại học Cần Thơ về việc đào tạo đại học, cao học và nghiên cứu sinh, đặc biệt là chương trình đào tạo cao học quốc tế (2010-2012).

Với những thành tích nổi bật đó, Bộ môn Chăn nuôi đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen vì thành tích nghiên cứu khoa học xuất sắc giai đoạn 2006-2010 và vinh dự được Bộ Giáo dục và Đào tạo chọn là đơn vị đào tạo tiến sĩ ngành Chăn nuôi trong đề án 911.

Trong nhiều năm qua, Bộ môn Chăn nuôi cũng đã đóng góp nhiều thành tựu trong công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, và vì thế cũng có ảnh hưởng và đóng góp nhất định đối với sự phát triển của ngành chăn nuôi trong vùng.

Chi bộ

Bí thư: Nguyễn Thị Kim Khang

Phó Bí thư: Nguyễn Thị Thủy

Chi ủy viên: Hồ Thanh Thâm

 

Công đoàn

Tổ trưởng: Nguyễn Văn Hùng

Phụ trách chung, công tác văn thể 

 

Tổ phó: Nguyễn Thị Thuỷ

Phụ trách công tác nữ công, học thuật

 

Chi đoàn Chăn nuôi - Thú y - Công nghệ thực phẩm

Trương Thanh Trung, Bí thư

 

Ban chủ nhiệm Bộ môn

Trưởng Bộ môn

PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Khang

Chịu trách nhiệm chung về toàn bộ hoạt động của Bộ môn, tổ chức nhân sự, tài chính, sau đại học và đoàn thể.

 

Phó Trưởng Bộ môn

PGS.TS. Nguyễn Thị Thuỷ

Phụ trách nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và công tác đảm bảo chất lượng.

 

Phó Trưởng Bộ môn 

TS. Hồ Thanh Thâm

Phụ trách đào tạo đại học, chương trình đào tạo và phân công giảng dạy.

 

Thư ký Trưởng Bộ môn

ThS. Hồ Thiệu Khôi

Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ; quản lý, theo dõi công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật.

 

Phòng thí nghiệm

1. Cơ thể và sinh lý vật nuôi

Trưởng phòng: TS. Hồ Thanh Thâm

 

2. Kỹ thuật chăn nuôi gia súc độc vị

Trưởng phòng: PGS.TS. Nguyễn Thị Thủy

 

3. Kỹ thuật chăn nuôi gia súc nhai lại

Trưởng phòng: PGS.TS. Hồ Quảng Đồ

 

4. Dinh dưỡng vật nuôi và công nghệ thức ăn

Trưởng phòng: PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Khang

 

5. Công nghệ sinh học động vật và sinh học phân tử

Trưởng phòng: TS. Phạm Ngọc Du

 

6. Trại Chăn nuôi thực nghiệm

Trưởng trại: PGS.TS. Đỗ Võ Anh Khoa

Tổng số cán bộ viên chức của Bộ môn là 20 người, trong đó có 15 giảng viên; và 5 cán bộ nghiên cứu và phục vụ giảng dạy. Cán bộ giảng dạy được đào tạo tại các nước như: Đức, Nhật, Thuỵ Điển và Thái Lan (1 giáo sư, 5 phó giáo sư, 7 tiến sĩ và 2 thạc sĩ). Cán bộ nghiên cứu và phục vụ giảng dạy bao gồm 2 tiến sĩ, 1 thạc sĩ, 1 bác sĩ thú y và 1 trung cấp.

 

Cán bộ giảng dạy

 

TS. Phạm Ngọc Du

Chức danh: Giảng viên


Điện thoại: 0912 612 554

E-mail: pndu@ctu.edu.vn

Học phần giảng dạy: Chọn giống gia súc, Di truyền học động vật, Quyền lợi và tập tính học động vật

Lĩnh vực nghiên cứu: Di truyền giống động vậtPGS.TS. Nguyễn Nhựt Xuân Dung

Chức danh: Giảng viên cao cấp


Điện thoại: 0907 119 538

E-mail: nnxdung@ctu.edu.vn

Học phần giảng dạy: Dinh dưỡng gia súc, Dinh dưỡng và thức ăn gia súc, Bệnh dinh dưỡng

Lĩnh vực nghiên cứu: Đánh giá thức ăn gia súc

 

PGS.TS. Hồ Quảng Đồ

Chức danh: Giảng viên cao cấp

Chức vụ: Chánh Văn phòng Khoa Nông nghiệp & Sinh học ứng dụng


Điện thoại: 0915 996 119

E-mail: hqdo@ctu.edu.vn

Học phần giảng dạy: Chăn nuôi dê, Phương pháp NCKH, Quản lý sản xuất chăn nuôi, Sinh lý gia súc, Dinh dưỡng gia súc nhai lại

Lĩnh vực nghiên cứu: Dinh dưỡng gia súc nhai lại

 

TS. Nguyễn Văn Hớn

Chức danh: Giảng viên chính

Chức vụ: Uỷ viên BCH Đảng uỷ Khoa


Điện thoại: 0949 685 989

E-mail: nvhon@ctu.edu.vn

Học phần giảng dạy: Chăn nuôi gia súc nhai lại, Tin học ứng dụng, Chăn nuôi đại cương

Lĩnh vực nghiên cứu:

 

PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Khang

Chức danh: Giảng viên cao cấp

Chức vụ: Bí thư Chi bộ, Trưởng Bộ môn


Điện thoại: 0939 205 355

E-mail: ntkkhang@ctu.edu.vn

Học phần giảng dạy: Chăn nuôi chó mèo, Di truyền học động vật, Anh Văn chuyên môn, Xây dựng chuồng trại, Dinh dưỡng gia súc

Lĩnh vực nghiên cứu: Giống vật nuôi, Công nghệ sinh học

 

PGS.TS. Đỗ Võ Anh Khoa

Chức danh: Giảng viên cao cấp


Điện thoại: 0918 026 653

E-mail: dvakhoa@ctu.edu.vn

Học phần giảng dạy: Chăn nuôi heo, Kỹ năng mềm, Thực hành chăn nuôi tốt (GAHP), Xây dựng chuồng trại

Lĩnh vực nghiên cứu:

 

ThS. Hồ Thiệu Khôi

Chức danh: Giảng viên

Chức vụ: Thư ký Trưởng Bộ môn


Điện thoại: 0935 122 563

E-mail: htkhoi@ctu.edu.vn

Học phần giảng dạy: Chăn nuôi heo, Thực hành chăn nuôi tốt (GAHP)

Lĩnh vực nghiên cứu:

 

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Linh

Chức danh: Giảng viên


Điện thoại: 0983 797 177

E-mail: ntnlinh@ctu.edu.vn

Học phần giảng dạy: Chăn nuôi heo

Lĩnh vực nghiên cứu:

 

TS. Phạm Tấn Nhã

Chức danh: Giảng viên chính


Điện thoại: 0985 512 504

E-mail: ptnha@ctu.edu.vn

Học phần giảng dạy: Chăn nuôi gia cầm, Hệ thống chăn nuôi, Sinh lý gia súc

Lĩnh vực nghiên cứu:

 

TS. Nguyễn Thị Hồng Nhân

Chức danh: Giảng viên chính


Điện thoại: 0919 434 989

E-mail: nthnhan@ctu.edu.vn

Học phần giảng dạy: Thức ăn gia súc, Công nghệ thức ăn gia súc, Tin học ứng dụng, Dinh dưỡng và thức ăn gia súc

Lĩnh vực nghiên cứu:

 

TS. Hồ Thanh Thâm

Chức danh: Giảng viên chính

Chức vụ: Chi uỷ viên, Phó Trưởng Bộ môn


Điện thoại: 0905 185 695

E-mail: httham@ctu.edu.vn

Học phần giảng dạy: Cơ thể học gia súc, Sinh lý gia súc  

Lĩnh vực nghiên cứu: Cơ thể và sinh lý vật nuôi, Dinh dưỡng gia súc nhai lại

 

TS. Lâm Phước Thành

Chức danh: Giảng viên

Chức vụ: Phó Bí thư Đoàn Trường Đại học Cần Thơ, Bí thư Đoàn Khoa NN&SHƯD


Điện thoại: 0975 763 555

E-mail: phuocthanh@ctu.edu.vn

Học phần giảng dạy: Chăn nuôi thỏ, Luật thú y, Chăn nuôi ong

Lĩnh vực nghiên cứu: Dinh dưỡng và kỹ thuật nuôi gia súc nhai lại

 

TS. Nguyễn Minh Thông

Chức danh: Giảng viên chính


Điện thoại: 0918 150571

E-mail: nmthong@ctu.edu.vn

Học phần giảng dạy: Xác suất thống kê và phép thí nghiệm, Chọn giống gia súc, Quản lý sản xuất chăn nuôi, Luật thú y

Lĩnh vực nghiên cứu: Giống vật nuôi

 

GS.TS. Nguyễn Văn Thu

Chức danh: Giảng viên cao cấp


Điện thoại: 0918 549 422

E-mail: nvthu@ctu.edu.vn

Học phần giảng dạy: Chăn nuôi gia súc nhai lại, Chăn nuôi động vật hoang dã, Vệ sinh môi trường chăn nuôi

Lĩnh vực nghiên cứu: Dinh dưỡng và thức ăn gia súc nhai lại; môi trường và khí thải gây hiệu ứng nhà kính ở gia súc nhai lại

 

 

PGS.TS. Nguyễn Thị Thuỷ

Chức danh: Giảng viên cao cấp

Chức vụ: Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng Bộ môn


Điện thoại:  0989 019 578

E-mail: nthithuycn@ctu.edu.vn

Học phần giảng dạy: Chăn nuôi gia cầm, Vệ sinh môi trường chăn nuôi

Lĩnh vực nghiên cứu: Dinh dưỡng gia cầm

 

Cán bộ phục vụ giảng dạy

 

Đỗ Quang Phước

Điện thoại: 0932 944 349

E-mail: dqphuoc@ctu.edu.vn

 

Nguyễn Văn Hùng

Chức danh: Kỹ sư

Chức vụ: Tổ trưởng Công đoàn

Điện thoại: 0916 745100

E-mail: nvhung@ctu.edu.vn

 

Cán bộ nghiên cứu

TS. Trương Thanh Trung

Điện thoại: 0932 944 349

E-mail: tttrung@ctu.edu.vn

 

TS. Ngô Thị Minh Sương

Điện thoại: 0985 599 603

E-mail: ntmsuong@ctu.edu.vn

 

ThS. Lưu Huỳnh Anh

Điện thoại: 0938 074 664

E-mail: lhanh5sh1@gmail.com

 

Cán bộ chuyển công tác

PGS.TS. Võ Văn Sơn

Đơn vị công tác: Công ty TNHH De Heus Việt Nam

 

PGS.TS. Lưu Hữu Mãnh

Đơn vị công tác: Bộ môn thú y, Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng

 

PGS.TS. Bùi Xuân Mến

Đơn vị công tác: Công ty Vemedim

 

PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Đông

Đơn vị công tác: Trường Đại học Tây Đô

 

ThS. Triệu Công Tâm

Đơn vị công tác: Trại Nghiên cứu và Thực nghiệm Nông nghiệp, Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng

 

PGS.TS. Nguyễn Trọng Ngữ

Đơn vị công tác: Bộ môn Thú y, Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng

 

ThS. Châu Thiện Ngọc

 

Cán bộ nghỉ hưu

ThS. Lăng Ngọc Huỳnh

KS. Lã Thị Thu Minh 

KS. Trần Thị Điệp

Huỳnh Thị Thu Loan

KS. Hứa Văn Chung

PGS.TS. Lê Thị Mến

ThS. Trương Chí Sơn

ThS. Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Võ Hoàng Quân

Sách

Do Vo Anh Khoa (2010) Porcine terminal complement genes C6-9: Molecular characterization of terminal complement genes and their association with hemolytic complement activity in pigs. VDM Verlag Dr. Müller Publisher. ISBN-10 3836494019, ISBN-13 978-3-8364-9401-4, ASIN: 3836494019. Berlin, Germany. 

Đỗ Võ Anh Khoa, Hồ Thị Việt Thu, Nguyễn Thị Diệu Thúy (2012) Bệnh virus trên heo (Porcine virus diseases). Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ, 227 trang. 

Lê Thị Mến (2010) Kỹ thuật chăn nuôi heo. Nhà xuất bản Nông nghiệp - TP HCM.

Le Thi Men (2010) Genetic and nutritional diversity of animal and plant resources: as animal feed and their utilization in swine husbandry in the Mekong delta of Vietnam. LAP LAMBERT Academic Publishing. ISBN-10: 3843387664, ISBN-13: 978-3843387668, Germany.

Nguyễn Thị Kim Đông, Nguyễn Văn Thu (2009) Sinh lý gia súc gia cầm. Nhà xuất bản Nông nghiệp - TP HCM.

Nguyễn Văn Thu, Nguyễn Thị Kim Đông (2011) Con thỏ - Công nghệ nuôi dưỡng và chế biến sản phẩm. Nhà xuất bản Nông nghiệp - TP.HCM (Sách chuyên khảo)

 

Giáo trình

Nguyễn Văn Thu (2010) Giáo trình chăn nuôi gia súc nhai lại. Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ.

Nguyễn Minh Thông, Đỗ Võ Anh Khoa (2013) Giáo trình xác suất thống kê phép thí nghiệm chăn nuôi thú y. Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ.

Nguyễn Văn Thu (2011) Giáo trình Chăn nuôi động vật hoang dã. Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ.

Nguyễn Văn Thu, Nguyễn Thị Tuyết Nhung (2011) Giáo trình Vệ sinh môi trường chăn nuôi. Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ.

Nguyễn Văn Thu (2010) Giáo trình Chăn nuôi gia súc nhai lại. Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ.

Hồ Quảng Đồ, Nguyễn Thị Thủy (2013) Giáo trình chăn nuôi dê. Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ.

Hồ Quảng Đồ, Phạm Ngọc Du, Nguyễn Thị Thủy (2013) Giáo trình sinh thái vật nuôi. Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ.

Nguyễn Nhựt Xuân Dung, Lưu Hữu Mãnh (2013) Giáo trình bệnh dinh dưỡng gia súc. Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ.

Nguyễn Nhựt Xuân Dung, Lưu Hữu Mãnh, Võ Ái Quấc (2013) Giáo trình dinh dưỡng gia súc. Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ.

Đỗ Võ Anh Khoa, Nguyễn Thị Kim Khang (2013) Giáo trình xây dựng chuồng trại. Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ.

Đỗ Võ Anh Khoa, Trương Chí Sơn, Nguyễn Minh Thông (2013) Giáo trình chăn nuôi heo A. Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ.

Bùi Xuân Mến, Đỗ Võ Anh Khoa (2014) Giáo trình chăn nuôi gia cầm. Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ.

Nguyễn Thị Kim Đông, Nguyễn Văn Thu (2016) Giáo trình Sinh lý gia súc A. Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ.

Nguyễn Thị Thuỷ, Hồ Thanh Thâm (2016) Giáo trình Quản lý môi trường chăn nuôi. Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ.

Phạm Tấn Nhã, Nguyễn Văn Thu (2017) Giáo trình Hệ thống chăn nuôi. Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ.

Nguyễn Thị Kim Đông, Hồ Thanh Thâm (2017) Giáo trình Sinh lý và cơ thể gia súc. Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ.

KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
+84.0292 3831166 - Fax: +84.0292 3830814
Email: knnshud@ctu.edu.vn