KHOA NÔNG NGHIỆP

 

English

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Ngày nhận bằng tốt nghiệp
Dự lễ Tốt nghiệp
Tòa nhà thuộc dự án ODA
Toàn cảnh khu 2 ĐHCT

Sau khi tổ chức phỏng vấn trực tiếp 75 sinh viên, hội đồng thống nhất chọn 26 sinh viên được nhận học bổng và 03 sinh viên đi diện tự túc kinh phí để đi giao lưu học tập ở nước ngoài năm 2018 như sau:

  1. Danh sách 26 sinh viên được nhận học bổng

TT

Họ và tên

MSSV

Lớp

HBKK

Ngoại ngữ

1.       

Bùi Quang Duy

ĐT: 0354.233179

B1604465

BVTV K42

HK1, 2018-2019

TOEIC 635

2.       

Nguyễn Quốc Bửu

ĐT: 0981.219105

B1604395

BVTV K42A1

HK1, 2017-2018

 

3.       

Lê Quốc Cảnh

ĐT: 0394.618844

B1604463

BVTV K42A2

HK1, 2017-2018

HK2, 2017-2018

 

4.       

Nguyễn Hữu Hòa

ĐT: 0373.630781

B1604543

BVTV K42A3

HK2, 2017-2018

A

5.       

Tạ Thanh Tân

ĐT: 01635.985991

B1703833

BVTV K43A1

HK1, 2018-2019

Chứng nhận C

6.       

Nguyễn Hoàng Ân

ĐT: 0357.609090

B1600487

Chăn nuôi K42A1

HK1&2, 2017-2018

HK1, 2018-2019

B2

7.       

Nguyễn Thị Đoàn Thảo Duyên

ĐT: 0901.082306

B1700453

Chăn nuôi K43A2

HK1, 2018-2019

B

8.       

Lê Thanh Sơn

ĐT: 0971.146830

B1509144

CN GCT K41

HK1, 2018-2019

A

9.       

Nguyễn Thị Kim Phụng

ĐT: 0355.689696

B1608924

CNGCT K42

HK1, 2018-2019

 

10.   

Phạm Hải Huỳnh

ĐT: 0969.555565

B1708823

CNRHQCQ K43

HK1&2, 2017-2018

HK1, 2018-2019

 

11.   

Đặng Nguyễn Thu An

ĐT: 0989.634845

B1500879

CNTP K41A3

HK1, 2018-2019

C

12.   

Huỳnh Thị Thanh Xuân

ĐT: 0966.764721

B1600247

CNTP K42A1

HK1, 2018-2019

 

13.   

Nguyễn Hải Linh

ĐT: 0584.228469

B1600177

CNTP K42A1

HK2, 2017-2018

B

14.   

Lê Thị Thúy Quyên

ĐT: 0383.960529

B1600210

CNTP K42A3

HK1, 2018-2019

 

15.   

Ngô Gia Minh

ĐT: 0783.662460

B1700222

CNTP K43A2

HK1, 2018-2019

 

16.   

Nguyễn Quốc Dũng

ĐT: 0772.153379

B1509102

Công nghệ giống cây trồng K41

HK2, 2017-2018

TOEIC 550

17.   

Nguyễn Đăng Khoa

ĐT: 0852.918477

B1604097

Dược Thú y K42

HK1, 2018-2019

TOEIC 510

18.   

Võ Nguyễn Phúc Hạnh

ĐT: 0376.163408

B1509043

KHCT K41A2

HK1, 2018-2019

B2

19.   

Phạm Minh Anh

ĐT: 0362.752211

B1068831

Khoa học cây trồng K42A1

HK1, 2017-2018

 

TOEIC 510

20.   

Lê Thanh Tài

ĐT: 0346.245454

B1601117

Nông học K42

HK2, 2017-2018

HK1, 2018-2019

A

21.   

Hứa Tú Liêm

ĐT: 0356.960977

B1701044

Nông học K43A2

HK2, 2017-2018

 

22.   

Khưu Thị Hồng Trang

ĐT: 0852.606244

B1507464

SHƯD K41

HK1, 2018-2019

C

23.   

Nguyễn Thị Tú Trinh

ĐT: 0702.984385

B1707075

Sinh học ứng dụng K43

HK1, 2017-2018

 

24.   

Lê Chí Công

ĐT: 0967.539814

B1406232

Thú y K40A1

HK1, 2018-2019

C

25.   

Trần Lưu Mỹ Duyên

ĐT: 0347.127175

B1703585

Thú y K43A2

HK2, 2017-2018

 

26.   

Nguyễn Việt Hùng

ĐT: 0939.133734

B1703485

Thú y K43A3

HK1, 2018-2019

 

             
  1. Danh sách 03 sinh viên được chọn đi diện tự túc kinh phí:

TT

Họ và tên

MSSV

Lớp

HBKK

Ngoại ngữ

1.       

Nguyễn Thị Bích Tuyền

ĐT: 0918.173813

B1504588

Thú y K41A1

ĐK đi tự túc

B2

2.       

Tiêu Hồng Phúc

ĐT: 0356.935766

B1500565

Thú y K41A1

ĐK đi tự túc

B1

3.       

Trần Đình Quyền

ĐT: 01205.690041

B1509143

CN GCT K41A1

ĐK đi tự túc

B1

 

        Tin tức khác          

        Sự kiện                                                                                                                                               Lịch bảo vệ luận án

 

 >> The 4th International Conference on Agricultural and Food Engineering (CAFEi2018)

Kuala Lumpur, Malaysia

>> ASEAN Food Conference 2017

Ho Chi Minh city, Vietnam

>> International Conference on Agricultural Science 2018

Can Tho University, Vietnam

 

 

>> Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Châu Nguyễn Quốc Khánh, chuyên ngành Bảo vệ thực vật, khóa 2011

 

>> Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Trịnh Thị Xuân, chuyên ngành Bảo vệ thực vật, khóa 2013

 

>> Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Châu Thanh Vũ, chuyên ngành Chăn nuôi, khóa 2013

 

>> Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Trần Thị Thảo, chuyên ngành Bệnh lý học và chữa bệnh vật nuôi, khóa 2013

 

>> Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thùy Linh, chuyên ngành Chăn nuôi, khóa 2013

 

>> Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Kiều, chuyên ngành Khoa học đất, khóa 2012

 

>> Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ của NCS Trần Thị Hiền, chuyên ngành Khoa Học đất, khóa 2013

 

>> Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Thu Hồng, chuyên ngành Chăn nuôi, khóa 2012

 

>> Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ của NCS Trương Thanh Trung, chuyên ngành Chăn nuôi, khóa 2012

 

>> Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ của NCS Văn Thị Ái Nguyên, chuyên ngành Chăn nuôi, khóa 2011

 

>> Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ của NCS Võ Thanh Phong, chuyên ngành Khoa học đất, khóa 2012

 

ĐÀO TẠO

 

NGHIÊN CỨU

 

CƠ SỞ DỮ LIỆU

 

LIÊN KẾT

 

KẾT NỐI  DOANH NGHIỆP

 

Qui chế học vụ

Học phí

Thông tin học bổng

 

Xuất bản phẩm

 

Cơ sở dữ liệu và tạp chí

Học liệu mở

  FAOSTAT, ResearchGate, GFSIVLIR,  …  

Vemedim, De Heus, GreenFeed, Ajinomoto, Phan bon Binh Dien, VFC, Tap doan Loc Troi, …

 

    
                 

KHOA NÔNG NGHIỆP
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
+84.0292 3831166 - Fax: +84.0292 3830814
Email: knnshud@ctu.edu.vn