Untitled Document
Untitled Document
 
Thư viện
Giới thiệu
Quy định
Tra cứu OPAC
DS Luận văn tốt nghiệp Đại học
Danh sách Luận văn - Luận án
Xuất bản phẩm
 
Untitled Document
Giới thiệu
KHOA NÔNG NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THƯ VIỆN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY ĐỊNH
DÀNH CHO KHÁCH LIÊN HỆ ĐỌC TÀI LIỆU TẠI THƯ VIỆN KHOA NÔNG NGHIỆP

    Bạn đọc khi đến đọc tài liệu tại Thư viện Khoa Nông nghiệp cần chấp hành các quy định sau:
        + Khi mượn tài liệu đọc bạn đọc phải xuất trình GIẤY GIỚI THIỆU hoăc THẺ CHỨNG MINH NHÂN DÂN cho cán bộ thư viện.
        + Kho tài liệu được duy trì theo hình thức kho mở. Vì vậy khi lựa chọn tài liệu trong kho bạn đọc không được làm xáo trộn trật tự sắp xếp trên giá sách. Khi cần mượn đọc, bạn đọc phải thực hiện các thủ tục mượn tài liệu với cán bộ thư viện. Mỗi buổi được mượn 03 cuốn sách.
        + Tài liệu lưu trữ tại Thư viện Khoa Nông nghiệp chỉ phục vụ đọc tại chỗ, tuyệt đối không cho mượn về nhà. Nếu bạn đọc có nhu cầu sao chép tài liệu, cần liện hệ cán bộ thư viện để được hướng dẫn phục vụ.
        + Tuyệt đối giữ yên lặng trong thư viện, không tùy ý di chuyển thiết bị, bàn ghế của thư viện. Cần giữ vệ sinh chung, bỏ giấy vụn vào thùng rác. Không hút thuốc, ăn bánh kẹo trong thư viện.
    Thư viện Khoa Nông nghiệp hân hạnh được phục vụ bạn đọc và rất mong bạn đọc tự giác chấp hành đầy đủ các quy định trong bản nội qui để chúng tôi phục vụ ngày càng tốt hơn.
 
Cần Thơ, ngày 24 tháng 06 năm 2003
Chánh VP Khoa
(Đã ký)
Hứa Văn Chung

KHOA NÔNG NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THƯ VIỆN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY ĐỊNH
DÀNH CHO SINH VIÊN CÁC TRUNG TÂM LIÊN KẾT ĐỌC TÀI LIỆU TẠI THƯ VIỆN KHOA NÔNG NGHIỆP

    Bạn đọc khi đến đọc tài liệu tại Thư viện Khoa Nông nghiệp cần chấp hành các quy định sau:
    1.Về thủ tục:
        Mỗi lớp phải có danh sách lớp đã được xác nhận của Chánh văn phòng và gởi lại Thư viện Khoa trong đợt học.
     2. Các quy định:
        + Bạn đọc phải có thẻ sinh viên do Trường Đại học Cần Thơ cấp thẻ. Khi đến mượn tài liệu đọc phải xuất trình thẻ cho cán bộ thư viện. Không cho người khác mượn thẻ.
        + Kho tài liệu được duy trì theo hình thức kho mở. Vì vậy khi lựa chọn tài liệu trong kho bạn đọc không được làm xáo trộn trật tự sắp xếp trên giá sách. Khi cần mượn đọc, bạn đọc phải thực hiện các thủ tục mượn tài liệu với cán bộ thư viện. Mỗi buổi được mượn 03 cuốn sách.
        + Tài liệu lưu trữ tại Thư viện Khoa Nông nghiệp chỉ phục vụ đọc tại chỗ, tuyệt đối không cho mượn về nhà. Nếu bạn đọc có nhu cầu sao chép tài liệu , cần liện hệ cán bộ thư viện để được hướng dẫn phục vụ.
        + Tuyệt đối giữ yên lặng trong thư viện, không tùy ý di chuyển thiết bị, bàn ghế của thư viện. Cần giữ vệ sinh chung, bỏ giấy vụn vào thùng rác. Không hút thuốc, ăn bánh kẹo trong thư viện.
    Thư viện Khoa Nông Nghiệp hân hạnh được phục vụ bạn đọc và rất mong bạn đọc tự giác chấp hành đầy đủ các quy định trong bản nội qui để chúng tôi phục vụ ngày càng tốt hơn.
  Cần Thơ, ngày 24 tháng 06 năm 2003
Chánh VP Khoa
(Đã ký)
Hứa Văn Chung