Untitled Document
Untitled Document
 
Thư viện
Giới thiệu
Quy định
Tra cứu OPAC
DS Luận văn tốt nghiệp Đại học
Danh sách Luận văn - Luận án
Xuất bản phẩm
 
Untitled Document
Giới thiệu

    Thư viện Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng được thành lập vào năm 1996, trên cơ sở các tủ sách của các khoa như Khoa Trồng trọt, Khoa Chăn nuôi thú y và Khoa Công nghệ Thực phẩm. Thư viện có cơ sở khang trang tại dãy A của Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng với diện tích sử dụng là 1.016 m2 với 135 chổ và những trang thiết bị khác hoàn toàn đáp ứng các mục tiêu và mục đích thiết kế các chương trình đào tạo của Khoa.
    Thư viện Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng trực thuộc hệ thống thư viện khoa do Trung tâm Học liệu Đại học Cần Thơ chỉ đạo trực tiếp về chuyên môn nghiệp vụ thư viện. Thư viện có nhiệm vụ cung cấp các tài liệu chuyên ngành phù hợp hỗ trợ cho công tác nghiên cứu khoa học, học tập, giảng dạy của cán bộ sinh viên trường Đại học Cần Thơ. Hiện tại thư viện bố trí các loại hình tài liệu như sau:
    - Sách khoảng 20.889 bản
    - Luận văn đại học khoảng 14.653 bản
    - Luận văn thạc sĩ và luận án tiến sĩ khoảng 1.430 bản
    - Tạp chí khoảng 11.655 bản
    - Đĩa CD chuyên ngành khoảng 214 đĩa
    Ngoài ra Thư viện có 40 máy tính nối mạng internet phục vụ cán bộ và sinh viên có nhu cầu khai thác thông tin và hỗ trợ khả năng tự học của sinh viên. Đến Thư viện Khoa bạn đọc còn sử dụng chung nguồn cơ sở dữ liệu điện tử của Trung tâm học Liệu hiện có như sau: Blackwell Synergy, ProQuest Central, Hinari, Agora, dữ liệu tiếng việt chuyên ngành, cùng các cơ sở dữ liệu trực tuyến.
    NHÂN SỰ:
        - Thiệu Thị Cẩm Lan
        - Cao Thị Sáng
        - Nguyễn Thị Kim Liên
    THỜI GIAN MỞ CỬA:
        - Từ Thứ hai đến thứ bảy hàng tuần
        - Buổi sáng: từ 7giờ 30 đến 11 giờ
        - Buổi chiều: từ 13giờ30 đến 17 giờ
    NHỮNG NGÀY NGHỈ TRONG TUẦN:
        - Chiều thứ Hai lúc 15 giờ
        - Cả buổi chiều thứ Sáu
        - Cả ngày Chủ nhật