Bộ môn Thú Y


Đảng và Đoàn thể

Chi bộ Thú y

    Bí thư: ThS. Phạm Hoàng Dũng

    P. Bí thư: PGS.TS. Nguyễn Trọng Ngữ

    Chi ủy viên: ThS. Nguyễn Thu Tâm

    

Công đoàn

    Tổ trưởng: ThS. Nguyễn Thu Tâm

    Tổ phó: ThS. Châu Thị Huyền Trang