VĂN PHÒNG KHOA

VĂN PHÒNG KHOA
Trang chủ
Giới thiệu
Nhân sự
Biểu mẫu
       Tài vụ
       Tổ chức
       Hành chính
Thư viện

CÁC TRỢ LÝ

Hồ Quảng Đồ

Chánh Văn phòng:
  - Phụ trách chung các hoạt động của Văn phòng
  - Phụ trách các bộ phận/ tổ thuộc Văn phòng Khoa
    + Bộ phận văn phòng, thiết bị, giám thị, website, Tivi
    + Tổ thư viện
    + Tổ bảo vệ
    + Các trợ lý thuộc Văn phòng Khoa
Trợ lý giáo vụ Sau Đại học
  - Phụ trách giáo vụ đào tạo thạc sĩ
  - Phụ trách giáo vụ đào tạo tiến sĩ

hqdo@ctu.edu.vn
Nguyễn Quang Dũng

Phó Chánh Văn phòng
  - Phụ trách cảnh quan, cây cảnh, tổ vệ sinh và Công đoàn đơn vị
  - Phụ trách hộp thư điện tử của Khoa
  - Thay mặt Chánh Văn phòng để xử lý điều hành công việc của Tổ Văn phòng Khoa khi Chánh VPK đi vắng.
Trợ lý giáo vụ Đại học
  - Phụ trách giáo vụ hệ đào tạo chính quy
  - Phụ trách giáo vụ hệ đào tạo liên thông
  - Phụ trách giáo vụ hệ đào tạo vừa làm vừa học
  - Phụ trách công tác kiểm định chất lượng

nqdung@ctu.edu.vn
Đinh Thị Kim Chi

Trợ lý Hành chính & Tài chính

dtkchi@ctu.edu.vn
Phạm Hoàng Dũng Trợ lý Tổ chức phdung@ctu.edu.vn

Nguyễn Trọng Ngữ

Trợ lý Hợp tác Quốc tế & Quản lý dự án

ntngu@ctu.edu.vn
Lê Minh Tường Trợ lý Nghiên cứu Khoa học lmtuong@ctu.edu.vn
Nguyễn Tri Khương

Quản trị thiết bị - Bảo hộ An toàn lao động

ntkhuong@ctu.edu.vn

Phan Thị Bích Tuyền

Công tác Sinh viên

ptbtuyen@ctu.edu.vn

CÁN BỘ PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT - TÀI CHÍNH - VĂN THƯ KHOA

Trần Ngọc Thảo  Văn thư - Thủ quỹ  
Trần Minh Tùng Cán bộ kỹ thuật tmtung@ctu.edu.vn
Tạ Thế Chính Giám thị

 

TỔ THƯ VIỆN

Thiệu Thị Cẩm Lan - Tổ trưởng ttclan@ctu.edu.vn
Cao Thị Sáng ctsang@ctu.edu.vn
Nguyễn Thị Kim Liên kimlien@ctu.edu.vn

TỔ VỆ SINH

Nguyễn Thị Tuyết - Tổ trưởng
Nguyễn Thị Bích Đào
Nguyễn Thị Đính
Nguyễn Thị Thu Thảo
Nguyễn Thị Phượng
Nguyễn Thị Dung
Chiêm Kim Phượng

TỔ BẢO VỆ

Mai Chí Hiếu - Tổ trưởng

Nguyễn Tiến Dũng

Đỗ Hoàng Phúc

Phạm Ngọc Lân

  Khu II, đường 3/2, TP CT
Điện thoại: +84-710-3831166
Email: knn@ctu.edu.vn