Dịch vụ

Tổ chức đào tạo chuyên môn, cấp giấy chứng nhận và chứng chỉ nghề trong lĩnh vực nông nghiệp.

Tư vấn, nghiên cứu và phổ biến các tiến bộ khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp.

Cung cấp dịch vụ và cung ứng giống cây trồng, vật nuôi và nông sản; sản xuất gia công nông dược, phân bón và nông sản chế biến.

Liên kết thiết kế và xây dựng các công trình thuộc lĩnh vực nông nghiệp.
Quy hoạch các nội dung trong lĩnh vực nông nghệp.
Dịch vụ trong lĩnh vực ngành thú y và thủy sản.
Các dịch vụ về chăn nuôi.
Biểu mẫu
Cam kết thu nhập cá nhân PDF. In Email
Viết bởi Trung tam Dich vu Khoa hoc Nong nghiep   
Thứ hai, 08 Tháng 4 2013 08:26

Tải cam kết thu nhập cá nhân

Cập nhật ngày Thứ ba, 18 Tháng 11 2014 08:30
 
Họp đồng thuê khoán sinh viên PDF. In Email
Viết bởi Trung tam Dich vu Khoa hoc Nong nghiep   
Thứ hai, 08 Tháng 4 2013 08:23
Tải họp đồng thuê khoán sinh viên
Cập nhật ngày Thứ ba, 18 Tháng 11 2014 08:44
 
Giấy đi đường PDF. In Email
Viết bởi Trung tam Dich vu Khoa hoc Nong nghiep   
Thứ sáu, 22 Tháng 2 2013 01:53
Tải biểu mẫu
Cập nhật ngày Thứ hai, 21 Tháng 10 2013 06:46
 
Hợp đồng mua bán hàng hóa
Tải biểu mẫu
 
Biên nhận
Tải biểu mẫu
 
Giấy đề nghị thanh toán
Tải biểu mẫu
 
Giấy đề nghị tạm ứng
Tải biểu mẫu
 
Bảng chấm công
Tải biểu mẫu