Dịch vụ

Tổ chức đào tạo chuyên môn, cấp giấy chứng nhận và chứng chỉ nghề trong lĩnh vực nông nghiệp.

Tư vấn, nghiên cứu và phổ biến các tiến bộ khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp.

Cung cấp dịch vụ và cung ứng giống cây trồng, vật nuôi và nông sản; sản xuất gia công nông dược, phân bón và nông sản chế biến.

Liên kết thiết kế và xây dựng các công trình thuộc lĩnh vực nông nghiệp.
Quy hoạch các nội dung trong lĩnh vực nông nghệp.
Dịch vụ trong lĩnh vực ngành thú y và thủy sản.
Các dịch vụ về chăn nuôi.
Chức năng - nhiệm vụ PDF. In Email
Thứ sáu, 12 Tháng 10 2012 03:26

Trung tâm Dịch vụ Khoa học Nông nghiệp là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Cần Thơ theo quyết định số 5447/QĐ-ĐHCT ngày 02 tháng 10 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ và được Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng quản lý về chuyên môn. Hiện nay, Trung tâm hoạt động với các lĩnh vực như sau:

1.  Tư vấn, nghiên cứu và phổ biến các tiến bộ khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp;

2.  Tổ chức đào tạo chuyên môn, cấp giấy chứng nhận và chứng chỉ nghề trong lĩnh vực nông nghiệp;

3.  Cung cấp dịch vụ và cung ứng giống cây trồng, vật nuôi và nông sản; sản xuất gia công nông dược, phân bón và nông sản chế biến

4.  Quy hoạch các nội dung trong lĩnh vực nông nghệp;

5.  Liên kết thiết kế và xây dựng các công trình thuộc lĩnh vực nông nghiệp;

6.  Dịch vụ trong lĩnh vực ngành thú y và thủy sản;

7.  Các dịch vụ về chăn nuôi

Cập nhật ngày Thứ hai, 17 Tháng 11 2014 07:49