Dịch vụ

Tổ chức đào tạo chuyên môn, cấp giấy chứng nhận và chứng chỉ nghề trong lĩnh vực nông nghiệp.

Tư vấn, nghiên cứu và phổ biến các tiến bộ khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp.

Cung cấp dịch vụ và cung ứng giống cây trồng, vật nuôi và nông sản; sản xuất gia công nông dược, phân bón và nông sản chế biến.

Liên kết thiết kế và xây dựng các công trình thuộc lĩnh vực nông nghiệp.
Quy hoạch các nội dung trong lĩnh vực nông nghệp.
Dịch vụ trong lĩnh vực ngành thú y và thủy sản.
Các dịch vụ về chăn nuôi.
Hợp đồng với công ty ROTAM Asia Pacific Limited PDF. In Email
Viết bởi Trung tam Dich vu Khoa hoc Nong nghiep   
Thứ tư, 08 Tháng 7 2015 00:57
 
Ngày 11 tháng 6 năm 2015, Trung tâm Dịch vụ Khoa học Nông nghiệp ký hợp đồng với văn phòng đại diện công ty ROTAM Asia Pacific Limited tại TP. Hồ Chí Minh.
Nội dung hợp đồng: Khảo nghiệm hiệu quả của phân bón lá YODOU trên cây lúa, cà chua và cây ớt cay.
Cập nhật ngày Thứ tư, 08 Tháng 7 2015 01:10