Dịch vụ

Tổ chức đào tạo chuyên môn, cấp giấy chứng nhận và chứng chỉ nghề trong lĩnh vực nông nghiệp.

Tư vấn, nghiên cứu và phổ biến các tiến bộ khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp.

Cung cấp dịch vụ và cung ứng giống cây trồng, vật nuôi và nông sản; sản xuất gia công nông dược, phân bón và nông sản chế biến.

Liên kết thiết kế và xây dựng các công trình thuộc lĩnh vực nông nghiệp.
Quy hoạch các nội dung trong lĩnh vực nông nghệp.
Dịch vụ trong lĩnh vực ngành thú y và thủy sản.
Các dịch vụ về chăn nuôi.
Trung tâm Dịch vụ Khoa học Nông nghiệp thông báo PDF. In Email
Viết bởi Trung tam Dich vu Khoa hoc Nong nghiep   
Thứ tư, 08 Tháng 10 2014 07:51

Trung tâm Dịch vụ Khoa học Nông nghiệp xin thông báo:

- Kễ từ ngày 02 tháng 10 năm 2014, theo quyết định số 5447/QĐ-ĐHCT của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ, Trung tâm Dịch vụ Khoa học Nông nghiệp là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Cần Thơ.

- Trung tâm Dịch vụ Khoa học Nông nghiệp là đơn vị sự nghiệp có thu, có con dấu và tài khoản riêng.

- Trung tâm được Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ ủy quyền cho Trưởng Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng quản lý về chuyên môn.

Trung tâm Dịch vụ Khoa học Nông nghiệp xin thông báo đến quý khách hàng được rõ.

Tải Quyết định thành lập Trung tâm Dịch vụ Khoa học Nông nghiệp.

Cập nhật ngày Thứ tư, 08 Tháng 10 2014 08:06