Dịch vụ

Tổ chức đào tạo chuyên môn, cấp giấy chứng nhận và chứng chỉ nghề trong lĩnh vực nông nghiệp.

Tư vấn, nghiên cứu và phổ biến các tiến bộ khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp.

Cung cấp dịch vụ và cung ứng giống cây trồng, vật nuôi và nông sản; sản xuất gia công nông dược, phân bón và nông sản chế biến.

Liên kết thiết kế và xây dựng các công trình thuộc lĩnh vực nông nghiệp.
Quy hoạch các nội dung trong lĩnh vực nông nghệp.
Dịch vụ trong lĩnh vực ngành thú y và thủy sản.
Các dịch vụ về chăn nuôi.
Quy trình thanh toán PDF. In Email
Viết bởi Trung tam Dich vu Khoa hoc Nong nghiep   
Thứ sáu, 22 Tháng 2 2013 07:21

  Quy trình thanh toán: Chủ nhiệm đề tài lập dự trù kinh phí và thực hiện chi theo dự trù kinh phí. Gồm các mục chi:

 −  Hợp đồng chủ nhiệm đề tài (hợp đồng giao khoán)

 −  Hợp đồng cán bộ quản lý (hợp đồng giao khoán)                    

 −  Thuê sinh viên thực hiện (hợp đồng thuê khoán)

     + Danh sách sinh viên thực hiện 

     + Cam kết thu nhập không quá 108.000.000 đồng/năm (Mẫu cam kết số 23)

 −  Nguyên vật liệu: Khi mua hàng, cán bộ thực hiện đề tài yêu cầu bên bán hàn xuất hóa đơn tài chính theo mẫu như sau:

     + Tên người mua hàng: Là tên chủ nhiệm đề tài hoặc cán bộ phụ trách thực hiện đề tài.

     + Tên cơ quan: Trung tâm Dịch vụ Khoa học Nông nghiệp

     + Địa chỉ cơ quan: Khu II Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

     + Mã số thuế: 1800424257-006

     + Nội dung hóa đơn: Ghi lại nguyên vật liệu đã mua

 −  Trường hợp mua hàng của nông dân không có hóa đơn tài chính: Sử dụng hợp đồng mua bán hàng hóa có xác nhận của địa phương.

 −  Thực hiện mô hình:

     + Chủ nhiệm đề tài làm hợp đồng thuê đất để thực hiện mô hình.

     + Thực hiện hợp đồng đền bù năng suất (khi chủ đất yêu cầu).

 −  Chi phí vận chuyển: Lấy hóa đơn xe. Nội dung hóa đơn lấy theo mẫu như trên.

 −  Vật rẻ tiền mau hỏng:

     + Dưới 200.000 đồng sử dụng hóa đơn bán lẻ: Tên người mua hàng là tên của Chủ nhiệm đề tài hoặc cán bộ phụ trách đề tài; Tên cơ quan: Trung tâm Dịch vụ Khoa học Nông nghiệp

     + Trường hợp trên 200.000 đồng: Phải yêu cầu bên bán xuất hóa đơn tài chính theo mẫu như trên.

Cập nhật ngày Thứ ba, 18 Tháng 11 2014 08:23