QUY ĐỊNH VĂN BẢN

 THÔNG TIN CHUNG
Trang chủ
Lịch sử hình thành
Đội ngũ cán bộ
Cơ sở vật chất
Công tác đào tạo
Nghiên cứu khoa học
Hợp tác quốc tế
Ban chủ nhiệm Khoa
Văn phòng Khoa
Thư viện Khoa
 CÁC BỘ MÔN
Khoa học cây trồng
Khoa học Đất
Công nghệ thực phẩm
Tài nguyên đất đai
Sinh lý sinh hóa
Bảo vệ thực vật
Chăn nuôi
Thú y
Trung tâm NC&TNNN
Di truyền giống NN
 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Đại học
Sau Đại học
Tại chức
 ĐÀO TẠO CHÍNH QUY
Mục đích
Loại hình
TKB phòng máy tính
Trang web Sau Đại học
 ĐÀO TẠO TẠI CHỨC
Danh sách sinh viên
Thời khóa biểu
Quy định - Văn bản
 NGHIÊN CỨU KH - HTQT
Nghiên cứu KH&Ấn phẩm
Hội thảo khoa học
Hợp tác quốc tế
Hợp tác địa phương
Seminar

DANH SÁCH GIẢI HỘI THAO TRƯỜNG 2008

 Bóng đá:

            Giải III Bóng đá nam

Bóng chuyền:

            Giải I Bóng chuyền nữ

Kéo co:

            Giải I kéo co nữ

Bóng bàn:

            Giải II Đôi nữ: Lê Thị Thùy Dương      3053168

                                 Nguyễn Hồng Đào        3053110

            Giải III Đôi nữ: Trần Thị Thanh Hiền     8710

                                   Ngô Thị Nhàn              3042015

            Giải II Đơn nữ: Nguyễn Hồng Đào        3053110

            Giải III Đôi nam nữ:      Trương Tấn Trung        3052372

                                                Nguyễn Hồng Đào        3053110

Cầu lông:

            Giải II Đơn nữ: Lưu Thị Hồng Thắm     3042921

            Giải II Đôi nữ:              Lưu Thị Hồng Thắm     3042921

                                               Trần Liên Hương          3077156

Taekwondo:

            Giải III Nữ dưới 47 Kg:            Phạm Hoàng Lan          3053247

            Giải II Quyền nữ:                    Phạm Hoàng Lan          3053247

Việt dã:

            Giải III nam:                 Quách Hoài Ân            3060533

  

DANH SÁCH GIẢI VĂN NGHỆ TRƯỜNG 2008

            Giải II toàn đoàn

            Giải A ca múa

            Giải A múa

            Giải C Đơn ca

            Giải C Song - Tam ca

            Giải C Ca múa

 

 HÌNH ẢNH
 ĐẢNG - ĐOÀN THỂ
Đảng bộ
Công đoàn
Đoàn thanh niên
Hội cựu sinh viên
 QUY TRÌNH
Về cố vấn học tập
Xét điểm rèn luyện
Xét tốt nghiệp
Cấp học bổng, trợ cấp
Xin tạm nghỉ, thôi học
Làm thẻ sinh viên
BIỂU MẪU
Đại học
Hành chính
Tài vụ
Sau Đại học
Tổ chức
Nghiên cứu Khoa học
Hợp tác quốc tế
Công đoàn
 TRANG SINH VIÊN
Quy định - Văn bản
Ban cán sự lớp
Cố vấn học tập
Danh sách sinh viên
Thể thao - Văn nghệ
Bài giảng - Giáo trình
Luận văn tốt nghiệp
Điểm thi - Đáp án

 

  Khu II, đường 3/2, TP CT
Điện thoại: +84-710-831166. Fax: +84-710-830814
Email: knn@ctu.edu.vn