QUY ĐỊNH VĂN BẢN

 THÔNG TIN CHUNG
 Trang chủ
Lịch sử hình thành
Đội ngũ cán bộ
Cơ sở vật chất
Công tác đào tạo
Nghiên cứu khoa học
Hợp tác quốc tế
Ban chủ nhiệm Khoa
Văn phòng Khoa
Thư viện Khoa
 CÁC BỘ MÔN
Khoa học cây trồng
Khoa học Đất
Công nghệ thực phẩm
Sinh lý sinh hóa
Bảo vệ thực vật
Chăn nuôi
Thú y
Trung tâm NC&TNNN
Di truyền giống NN
 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Đại học
Sau Đại học
Tại chức
 ĐÀO TẠO CHÍNH QUY
Mục đích
Loại hình
TKB phòng máy tính
Trang web Sau Đại học
 ĐÀO TẠO TẠI CHỨC
Danh sách sinh viên
Thời khóa biểu
Quy định - Văn bản
 NGHIÊN CỨU KH - HTQT
Nghiên cứu KH&Ấn phẩm
Hội thảo khoa học
Hợp tác quốc tế
Hợp tác địa phương
Seminar
Hướng dẫn sinh viên K38 v/v xin miễn, bảo lưu và rút học phần học kỳ I nắm học 2012-2013

Xem chi tiết
Ngày đăng tin: 20/9/2012

--------------------------------------------
Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 2 và 3 năm 2012 cho sinh viên từ khóa 33 trở về sau

Xem chi tiết
Ngày đăng tin: 15/5/2012

--------------------------------------------
Thông báo về việc sinh viên đang học tại Trường dự thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2011

 

07/9/2011
Xem chi tiết

--------------------------------------------
Kết luận của Hiệu trưởng về công tác đào tạo đại học


07/9/2011
Xem chi tiết

--------------------------------------------
Quy định về công tác học vụ dành cho sinh viên bậc đại học và cao đẳng hệ chính quy - Áp dụng từ học kỳ I năm học 2011-2012

 

07/9/2011
Xem chi tiết

 

Danh sách sinh viên khóa 36 được miễn học phần Anh văn căn bản.

 

01/12/2010

Xem chi tiết

---------------------------------------------

Cụ thể hóa việc áp dụng "Quy định về công tác học vụ".
Lưu ý: Sinh viên các khóa cũ đã học các học phần ngoại ngữ không chuyên cần tham khảo bảng hướng dẫn số tín chỉ chuyển đổi cần tích lũy để thực hiện
 

12/08/2009
Xem chi tiết

Xét tiếp nhận sinh viên vào ký túc xá từ HK 1, năm học 2009-2010
 

29/05/2009

Xem chi tiết
---------------------------------------------

Hướng dẫn sinh viên đăng ký học cùng lúc 2 ngành
 

29/05/2009
Xem chi tiết

---------------------------------------------

Thủ tục xin xóa học phần trong học kỳ


03/04/2009
Xem chi tiết
---------------------------------------------
Thay đổi số tín chỉ học phần Anh văn căn bản


02/04/2009
Xem chi tiết
---------------------------------------------
Hướng dẫn thực hiện và quản lý đề tài NCKH của sinh viên


13/03/2009
Xem chi tiết
Hướng dẫn đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên, hệ chính quy bậc đại học, cao đẳng, diện đào tạo cử tuyển và Bảng đánh giá KQRL sinh viên dự bị đại học trường ĐHCT


10/12/2008
Xem chi tiết
---------------------------------------------
Quy định V/v chuyển đổi điểm và xét tốt nghiệp các lớp đào tạo ngoài Trường


14/11/2008
Xem chi tiết
---------------------------------------------
Quy định về công tác học vụ dành cho sinh viên đại học, cao đẳng hệ chính quy của Trường ĐHCT


13/10/2008
Xem chi tiết: quyết định, mục lục, nội dung
---------------------------------------------
Phân bố tiết học năm 2008.


26/08/2008
Xem chi tiết
---------------------------------------------
Xác định hệ số chuyển đổi năm 2008
 

01/07/2008
Xem chi tiết
----------------------------------------------
Quyết định và Quy định về học bổng, học phí và mức  khen thưởng sinh viên, áp dụng từ học kỳ 2 năm học 2007-2008
 

09/06/2008
Xem chi tiết: quyết định ban hành, quy định cụ thể
----------------------------------------------
Quy định về trang phục sinh viên

06/06/2008
Xem chi tiết
----------------------------------------------
Danh mục các học phần đươc xét miễn khi có chứng chỉ tương đương

04/06/2008
Xem chi tiết
----------------------------------------------
Về việc điều chỉnh tên gọi học kỳ

30/05/2008
Xem chi tiết
----------------------------------------------
Quy định về việc đánh giá học phần môn học

30/05/2008
Xem chi tiết: trang 1, trang 2
----------------------------------------------

 HÌNH ẢNH
 ĐẢNG - ĐOÀN THỂ
Đảng bộ
Công đoàn
Đoàn thanh niên
Hội cựu sinh viên
 QUY TRÌNH
Về cố vấn học tập
Xét điểm rèn luyện
Xét tốt nghiệp
Cấp học bổng, trợ cấp
Xin tạm nghỉ, thôi học
Làm thẻ sinh viên
BIỂU MẪU
Đại học
Hành chính
Tài vụ
Sau Đại học
Tổ chức
Nghiên cứu Khoa học
Hợp tác quốc tế
Công đoàn
 TRANG SINH VIÊN
Quy định - Văn bản
Ban cán sự lớp
Cố vấn học tập
Danh sách sinh viên
Thể thao - Văn nghệ
Bài giảng - Giáo trình
Luận văn tốt nghiệp
Điểm thi - Đáp án

 

  Khu II, đường 3/2, TP CT
Điện thoại: +84-710-831166. Fax: +84-710-830814
Email: knn@ctu.edu.vn