THÔNG TIN CHUNG

THÔNG TIN CHUNG
Trang chủ
Lịch sử hình thành
Cơ sở vật chất
Đội ngũ giảng viên
Công tác đào tạo
Nghiên cứu khoa học
Hợp tác quốc tế
Ban chủ nhiệm Khoa
Văn phòng Khoa
CÁC BỘ MÔN
Khoa học cây trồng
Khoa học Đất
Công nghệ thực phẩm
Sinh lý sinh hóa
Bảo vệ thực vật
Chăn nuôi
Thú y
Trung tâm NC&TNNN
Di truyền giống NN
Trung tâm dịch vụ KHNN
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Đại học
Sau Đại học
Tại chức
ĐÀO TẠO CHÍNH QUY
Mục đích
Loại hình
TKB phòng máy tính
Trang web Sau Đại học
ĐÀO TẠO TẠI CHỨC
Danh sách sinh viên
Thời khóa biểu
Quy định - Văn bản
NGHIÊN CỨU KH - HTQT
Nghiên cứu KH&Ấn phẩm
Hội thảo khoa học
Hợp tác quốc tế
Hợp tác địa phương
Seminar

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC  

 

 Nghiên cứu khoa học là hoạt động thường xuyên của thầy và trò KNN&SHƯD. Các hoạt động nghiên cứu khoa học có tính thực tiễn cao, giải quyết đ­ược nhiều vấn đề của thực tế sản xuất, góp phần quan trọng vào việc tăng nhanh sản lượng lương thực và thực phẩm vùng ĐBSCL. Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng có thế mạnh về nghiên cứu khoa học trong nông nghiệp và công nghệ sinh học. Hàng năm Khoa đã thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học các cấp theo yêu cầu thực tế của địa phương. Với thế mạnh trong hợp tác quốc tế, Khoa đã tranh thủ thêm nguồn kinh phí để đào tạo cán bộ và trang thiết bị hỗ trợ công tác nghiên cứu khoa học. Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng đã và đang tiếp tục chuyển giao những thành tựu khoa học vào thực tiển sản xuất góp phần công nghiệp hóa, hiện đại hóa khu vực ĐBSCL. Trong những năm qua, nhiều cán bộ trẻ đã được đào tạo trên đại học trong và ngoài nước, tham gia nghiên cứu nhiều đề tài khoa học nông nghiệp và công nghệ các cấp và đã đạt được những thành tựu nhất định.

 

- Khoa luôn cải thiện quy trình cho việc đăng ký, xét duyệt, thực hiện và nghiệm thu các đề tài NCKH nhằm đáp ứng định hướng NCKH chung của Khoa và Trường.

- Đề tài NCKH cấp Trường:

   * Năm 2011, Khoa Nông nghiệp & Sinh học ứng dụng được duyệt cấp kinh phí thực hiện tổng cộng 20 đề tài (hai đợt) cấp Trường chiếm hơn 30% so với toàn Trường Đại học Cần Thơ. Ngoài ra, Khoa NN & SHƯD còn được cấp kinh phí cho 02 đề tài do sinh viên thực hiện.

   * Năm 2012, Khoa NN & SHƯD được duyệt cấp kinh phí thực hiện tổng cộng 22 đề tài (hai đợt) cấp Trường chiếm hơn 30% so với toàn Trường Đại học Cần Thơ. Ngoài ra, Khoa NN & SHUD còn được cấp kinh phí cho 08 đề tài do sinh viên thực hiện và 02 đề tài theo Nghị định thư.

- Đề tài NCKH cấp Bộ:

   * Năm 2011, toàn Khoa trúng thầu và thực hiện 05 đề tài cấp Bộ được phân đều các lĩnh vực Trồng trọt, Chăn nuôi, Thú y, Khoa học Đất, Bảo vệ thực vật, Công nghệ thực phẩm... Tuy nhiên, từ năm 2011 về sau đề tài Bộ sẽ do Bộ trực tiếp xét duyệt và đấu thầu thực hiện nên số lượng có giảm hơn trước.

   * Năm 2012, Khoa có 02 đề tài cấp Bộ trúng thầu thực hiện trên tổng số 10 đề tài trúng thầu của Trường Đại học Cần Thơ.

- Đề tài hợp tác địa phương

Năm 2011, Khoa có 08 đề tài hợp tác, chuyển giao với địa phương được duyệt và thực hiện; đến tháng 8/2012 đã có thêm 08 đề tài và đang tiến hành triển khai các thủ tục thực hiện đề tài. Chủ yếu các đề tài hợp tác với các Tỉnh Hậu Giang, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cà Mau và TP. Cần Thơ.

 - Công tác chuyển giao công nghệ: Khoa đã thực hiện các hợp đồng chuyển giao công nghệ cho các địa phương từ 2006-2011: (1) Tác động của việc khai thác tầng canh tác đến sản xuất nông nghiệp tại Trà Vinh; (2) Biện pháp cải thiện năng suất lúa canh tác trong khu vực bao đê.  Tại An Giang; (3) Biện pháp canh tác rau màu đạt tiêu chuẩn GAP tại Cần Thơ; (4) Biện pháp canh tác rau màu sạch. Tổ chức tại Phụng Hiệp, Cần Thơ; (5) Bảo tồn đất than bùn tại Cà Mau; (6) Bảo tồn rừng và đất than bùn theo hướng bền vững tại Cà Mau; (7) Mô hình cơ cấu cây trồng vật nuôi hiệu quả trên vùng đất phèn tại Bạc Liêu; (8) Biện pháp quản lý đất trong canh tác Tiêu tại Phú Quốc; (9) Biện pháp quản lý đất và cải thiện năng suất Bắp tại An Giang; (10) Biện pháp quản lý đất cải thiện năng suất trong canh tác củ hành tại Sóc Trăng; (11) Quy trình công nghệ tuyển chọn dòng khóm Queen “Cầu Đúc” và tạo cây sạch bệnh bằng phương pháp cấy mô; (12) Quy trình công nghệ sản xuất khóm Queen sạch bệnh bằng phương pháp cấy mô; (13) Quy trình công nghệ trồng & chăm sóc các dòng khóm Queen sạch bệnh

Nhìn chung, công tác nghiên cứu khoa học của Khoa rất đa dạng phong phú, có nhiều đề tài ứng dụng có hiệu quả trong điều kiện ĐBSCL, góp phần đáng kể vào việc nâng cao đời sống nông dân và sự phát triển của vùng.

            Mục tiêu trước mắt đặt ra cho KNN&SHƯD là phải nhanh chóng vươn lên theo kịp bước tiến chung với các trường Đại học Nông nghiệp trong cả nước, cố gắng phát triển đạt trình độ tương đương với các trường Nông nghiệp của các nước trong khu vực, đồng thời tiếp tục giữ vai trò một trung tâm NCKH nông nghiệp quan trọng hàng đầu ở ĐBSCL và tạo ra uy tín trong nước và quốc tế ngày một nâng cao[2]. Muốn thực hiện được những điều nêu trên, KNN&SHƯD cần phải thực hiện tốt những vấn đề sau: (1) Định hướng ngành nghề đào tạo bậc đại học, cao học cho đến tiến sĩ các ngành nông nghiệp mà xã hội cần hiện nay và trong tương lai. Ngày càng nâng cao chất lượng dạy và học, chất lượng quản lý, nâng cấp cơ sở vật chất để có khả năng đào tạo ra các sinh viên tốt nghiệp có chất lượng đào tạo ngang với trình độ các nước Đông Nam Á; (2) Bên cạnh việc đào tạo, cần tăng cường những nghiên cứu cơ bản và ứng dụng. Mục tiêu trước mắt của KNN&SHƯD là nghiên cứu các đề tài khoa học tập trung cho vùng ĐBSCL nhằm đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, nhất là công nghệ sinh học trong nông nghiệp và chế biến sau thu hoạch; (3) Phục vụ trực tiếp cho cộng đồng, tập trung vào các hoạt động phổ biến và đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất thúc đẩy phát triển kinh tế trong vùng; (4) Phát triển các mối quan hệ hợp tác với các Khoa trong và ngoài trường, các cơ quan đào tạo, nghiên cứu trong và ngoài nước.

 

HÌNH ẢNH
 
ĐẢNG - ĐOÀN THỂ
Đảng bộ
Công đoàn
Đoàn thanh niên
Hội cựu sinh viên
QUY TRÌNH
Về cố vấn học tập
Xét điểm rèn luyện
Xét tốt nghiệp
Cấp học bổng, trợ cấp
Xin tạm nghỉ, thôi học
Làm thẻ sinh viên
BIỂU MẪU
Đại học
Hành chính
Tài vụ
Sau Đại học
Tổ chức
Nghiên cứu Khoa học
Hợp tác quốc tế
Công đoàn
TRANG SINH VIÊN
Quy định - Văn bản
Ban cán sự lớp
Cố vấn học tập
Danh sách sinh viên
Thể thao - Văn nghệ
Bài giảng - Giáo trình
Luận văn tốt nghiệp
Điểm thi - Đáp án
 

 

  Khu II, đường 3/2, TP CT
Điện thoại: +84-710-3831166. Fax: +84-710-3830814
Email: knn@ctu.edu.vn