THÔNG TIN CHUNG

THÔNG TIN CHUNG
Trang chủ
Lịch sử hình thành
Cơ sở vật chất
Đội ngũ giảng viên
Công tác đào tạo
Nghiên cứu khoa học
Hợp tác quốc tế
Ban chủ nhiệm Khoa
Văn phòng Khoa
CÁC BỘ MÔN
Khoa học cây trồng
Khoa học Đất
Công nghệ thực phẩm
Sinh lý sinh hóa
Bảo vệ thực vật
Chăn nuôi
Thú y
Trung tâm NC&TNNN
Di truyền giống NN
Trung tâm dịch vụ KHNN
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Đại học
Sau Đại học
Tại chức
ĐÀO TẠO CHÍNH QUY
Mục đích
Loại hình
TKB phòng máy tính
Trang web Sau Đại học
ĐÀO TẠO TẠI CHỨC
Danh sách sinh viên
Thời khóa biểu
Quy định - Văn bản
NGHIÊN CỨU KH - HTQT
Nghiên cứu KH&Ấn phẩm
Hội thảo khoa học
Hợp tác quốc tế
Hợp tác địa phương
Seminar

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

        Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng (KNN&SHƯD) được thành lập từ năm 1968, sau khi Viện ĐHCT chính thức hình thành. Tính tới năm 1975 KNN&SHƯD đã chiêu sinh 7 khóa, đào tạo được hơn 200 kỹ sư nông nghiệp.

        Sau năm 1975, để đáp ứng với thực tiễn sản xuất ngày càng đa dạng ở Nam Bộ và ĐBSCL, KNN&SHƯD đã mở thêm nhiều ngành nghề mới như­ Chăn Nuôi – Thú Y, Thủy Sản, Trồng Trọt, Chế Biến, Cơ Khí Nông Nghiệp, Kinh Tế Nông Nghiệp, những chuyên ngành này sau đó đã được tách thành các khoa độc lập. Tính đến nay KNN&SHƯD đã đào tạo hàng chục ngàn kỹ sư và thạc sĩ thuộc các ngành nông nghiệp phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội.

       Năm 1996, cùng với việc sắp xếp lại mạng lưới đại học trong cả nước, KNN&SHƯD đ­ược xác lập trở lại trên cơ sở sát nhập các khoa Trồng Trọt, Chăn Nuôi – Thú Y, Thủy Sản và Chế Biến. Sự hợp nhất này giúp củng cố và phát huy sức mạnh liên ngành thông qua các mối liên kết trong đào tạo cũng như­ trong nghiên cứu khoa học và phục vụ sản xuất. Từ năm 2002, do sự phát triển mạnh của ngành thủy sản  mà  Khoa Thủy Sản  được thành lập trở lại và tách ra khỏi KNN&SHƯD.

 

HÌNH ẢNH
 
ĐẢNG - ĐOÀN THỂ
Đảng bộ
Công đoàn
Đoàn thanh niên
Hội cựu sinh viên
QUY TRÌNH
Về cố vấn học tập
Xét điểm rèn luyện
Xét tốt nghiệp
Cấp học bổng, trợ cấp
Xin tạm nghỉ, thôi học
Làm thẻ sinh viên
BIỂU MẪU
Đại học
Hành chính
Tài vụ
Sau Đại học
Tổ chức
Nghiên cứu Khoa học
Hợp tác quốc tế
Công đoàn
TRANG SINH VIÊN
Quy định - Văn bản
Ban cán sự lớp
Cố vấn học tập
Danh sách sinh viên
Thể thao - Văn nghệ
Bài giảng - Giáo trình
Luận văn tốt nghiệp
Điểm thi - Đáp án
 

 

  Khu II, đường 3/2, TP CT
Điện thoại: +84-710-3831166. Fax: +84-710-3830814
Email: knn@ctu.edu.vn