Tiếng việt      English         Hộp thư      Liên hệ
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU TRONG NƯỚC
 

Các  đề tài nghiên cứu trong nước

STT

Tên chương trình, dự án nghiên cứu

Chủ nhiệm chương trình

Loại chương trình, dự án nghiên cứu

Mục tiêu chung, cụ thể của CT

Năm thực hiện

1

Ứng dụng biện pháp tổng hợp trong quản lý dinh dưỡng và dịch hại cho sản xuất mía nguyên liệu trên đất phèn Tỉnh Hậu Giang

Ngô Ngọc Hưng

 

Cấp tỉnh

 - Xác định biện pháp bón N hợp lý nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón và hạn chế dịch bệnh trên mía.

- Quảng bá mô hình canh tác mía đạt năng suất và hiệu quả kinh tế cao trên đất phèn.

2011-2013

2

Xây dựng hệ thống canh tác thích hợp trên đất nhiễm mặn trong điều kiện biến đổi khí hậu tại tỉnh Bến Tre

Võ Thị Gương

Cấp Tỉnh

Xây dựng mô hình hệ thống canh tác thích ứng với điều kiện xâm nhập mặn và biến đổi khí hậu tại ba huyện ven biển Tỉnh Bến Tre

2011 - 2013

3

Sử dụng phương pháp sinh học phân tử để phát hiện nhanh cộng đồng vi khuẩn khử chlor yếm khí 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin cho đất/trầm tích ô nhiễm chất độc da cam

Dương Minh Viễn

Cấp bộ

Xây dựng quy trình kit phát hiện nhanh cộng đồng vi khuẩn khử chlor yếm khí 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin cho đất/trầm tích ô nhiễm chất độc da cam bằng phương pháp PCR bao gồm: sử dụng primers chuyên biệt nhằm vào 16S rRNA gene và primers nhắm vào dehalogenase gene, quy trình trích mẫu DNA từ đất/trầm tích, chu trình luân nhiệt và đảm bảo độ nhạy cao với cộng đồng vi sinh vật yếm khí khử chlor dioxins.

2011-2013

4

Sản xuất biochar từ phế thải nông nghiệp ở Hậu Giang và hiệu qủa trong cải thiện độ phì nhiêu đất và năng suất cây trồng

Nguyễn Mỹ Hoa

Cấp tỉnh

Mục tiêu chung của đề tài là nghiên cứu kỹ thuật sản xuất biochar từ phế thải nông nghiệp ở Hậu Giang và xác định hiệu quả trong cải thiện độ phì nhiêu đất, gia tăng năng suất cây trồng nhằm góp phần giảm phác thải khí nhà kính trong sử dụng phế thải nông nghiệp ở Hậu Giang .

2011-2013

5

Xây dựng mô hình canh tác thích hợp trên nền đất lúa bị nhiễm mặn tại tỉnh Hậu Giang

Châu Minh Khôi

Cấp tỉnh

Mục tiêu của đề tài nhằm mục tiêu giúp người dân canh tác lúa trên đất bị nhiễm mặn tại tỉnh Hậu Giang lựa chọn các mô hình canh tác thích hợp nhằm giảm thiểu tác hại của xâm nhập mặn, nâng cao hiệu quả kinh tế thông qua sử dụng đất hiệu quả và áp dụng các biện pháp canh tác phù hợp cho vùng đất nhiễm mặn

2012-2014

6

Phân lập vi khuẩn có khả năng phân huỷ polyethylene của rác thải túi nhựa

Châu Thị Anh Thy

Cấp trường

 

2012-2013

7

Đánh giá sự cân bằng nước trong đất trong canh tác cây trồng trên đất nhiễm mặn qua  chương trình mô phỏng Stella

Nguyễn Văn Quí

Cấp trường

- Xây dựng mô hình mô phỏng cân bằng nước và tích tụ muối vùng rễ của hệ thống cây trồng cạn có tưới

- Dự báo sự biến động ẩm độ đất, sự tích tụ muối vùng rễ nhằm khuyến cáo quản lý nước thích hợp

 

2013-2014

8

Khả năng tiết anion hữu cơ của rễ liên quan đến sự kháng độc chất Al trong đất phèn

Võ Thị Gương

Cấp bộ

 - Xác định khả năng tiết acid hữu cơ của một số loại cây trồng như bắp, dưa hấu, đậu  xanh trồng trong điều kiện có hàm lượng Al cao.

- Khảo sát khả năng chịu được độc chất Al của ba cây trồng trên đất phèn.

2010

9

Nghiên cứu mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên vùng đất phèn xã Vĩnh Lộc, Huyện Hồng Dân, Tỉnh Bạc Liêu”. Kết quả  giúp đánh giá và quản lý các hệ thống   canh tác hiệu quả vùng ven biển ĐBSCL

Võ Thị Gương

Cấp Tỉnh

 -Tác động biện pháp kỹ thuật giúp tăng hiệu quả kinh tế của các mô hình canh tác trên đất phèn tại Hồng Dân, Bạc Liêu

 

10

Nghiên cứu cải thiện  các yếu tố bất lợi về đất trong hệ thống canh tác Lúa-Tôm theo hướng phát triển bền vững tại Cà Mau

Võ Thị Gương

Cấp Tỉnh

-Khảo sát sự thay đổi một số đặc tính lý hoá học của đất và chất lượng nước theo sự thay đổi từ canh tác cây trồng sang nuôi trồng thủy sản mặn lợ theo thời gian.

 

11

Theo dõi sự thay đổi và đánh giá chất lượng đất vùng nuôi trồng thuỷ sản tỉnh Sóc Trăng. Cụ thể vùng nuôi tôm mặn lợ thuộc ba hguyện Mỹ Xuyên, Long Phú và Vĩnh Châu

Võ Thị Gương

Cấp Tỉnh

 Đánh giá chất lượng môi trường đất nước trogn nuôi thủy sản mặn lợ nhằm góp phần phát triển các mô hình canh tác thủy sản theo hướng bền vững

2008

12

Hiện trạng suy thóai về lý hóa sinh học đất vườn vùng trọng điểm trồng cây có múi thuộc tỉnh Hậu Giang và biện pháp cải thiện

Võ Thị Gương

Cấp Tỉnh

-Nghiên cứu các tính chất bất lợi về mặt hóa lý sinh học đất vườn canh tác cam, bưởi

-Thử nghiệm biện pháp cải thiện sự bạc màu của đất vườn

 2009

13

Tác động của việc khai thác tầng canh tác đến sử dụng tài nguyên đất bền vững tại  Trà Vinh

Võ Thị Gương

Cấp Tỉnh

-  Đánh giá hiện trạng các kiểu hình khai thác tầng đất canh tác trên ruộng lúa và phân vùng khả năng khai thác các tầng đất trên ba huyện thuộc Tỉnh Trà Vinh.

- Đánh giá tác động của các kiểu khai thác các tầng đất đến đặc tính hoá lý và sinh học đất ảnh hưởng đến sự bền vững trong sản xuất nông nghiệp.

- Nghiên cứu và đề xuất biện pháp cải thiện chất lượng đất và năng suất lúa

2010

14

Xây dựng vùng sản xuất lúa theo quy trình GlobalGAP tại Hậu Giang

Võ Thị Gương

Cấp Tỉnh

Xây dựng quy trình kỹ thuật sản xuất lúa theo tiêu chuẩn Gloabal GAP

2009

15

Xây dựng mô hình sản xuất bắp rau đạt tiêu chuẩn GLOBAL GAP tại huyện Chợ Mới- An Giang

Võ Thị Gương

Cấp Tỉnh

Xây dựng quy trình kỹ thuật sản xuất bắp rau theo tiêu chuẩn GLOBAL GAP

2010

16

Nghiên cứu xây dựng mô hình sản xuất tiêu Phú Quốc đath chứng nhận GLOBAL GAP

Võ Thị Gương

Cấp Tỉnh

Cải thiện độ phì nhiêu đất trồng tiêu theo hướng bền  vững truwocs nguy cơ suy thoái đất, đồng thời gia tăng năng suất tiêu Phú Quốc

2010

17

 

 

 

 

 

18

Khả năng phân huỷ dioxins bị chlor hoá bởi quần thể vi khuẩn hiếu khí và yếm khí

Dương Minh Viễn

Cấp bộ

Nhằm tìm ra các dòng vi khuẩn bản địa có khả năng phân huỷ dioxins giúp giảm thiểu ô nhiễm dioxins trong đất do chất độc da cam.

2009-2011

 

Sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ bã bùn mía

Dương Minh Viễn

Cấp bộ

 - Đánh giá chất lượng và hiệu quả của phân hữu cơ  vi sinh từ bả bùn mía của các nhà máy đường trên sinh trưởng của một số cây trồng theo hướng tăng cường khả năng phòng trị bệnh, tăng cường độ phì nhiêu đất, giảm ô nhiễm môi trường khu vực nhà máy đường.
- Xây dựng quy trình sản xuất phân hữu cơ vi sinh chứa nấm Tricoderma, Vi khuẩn Burkholderia cepacia TG 17, Bacillus spp. TG19, vi khuẩn hoà tan P, cố định đạm.

2006-2008

19

Sử dụng bã bùn mía làm phân hữu cơ trong cải thiện một số tính chất hoá học đất phèn

 

Cấp bộ

1. Tìm các biện pháp xử lý giúp giảm độc chất và giúp phân hủy nhãnh bã bùn làm phân hữu cơ.
2. Đánh giá hiệu quả kết hợp của phân vô cơ và phân hữu cơ từ bã bùn mía.

2005-2007

20

Sử dụng cỏ Vetiver,  bèo lục bình Eichhorina crassipes xử lý nước ao nuôi cá tra và làm phân hữu cơ

Châu Minh Khôi

Đề tài cấp Bộ

Nghiên cứu cơ chế phân hủy các hợp chất hữu cơ hòa tan của cỏ Vetiver và bèo lục bình làm cơ sở cho việc đề xuất sử dụng các thực vật thủy sinh này trong xử lý ô nhiễm nước ao nuôi cá tra.

2008-2011

21

Phát triển vùng canh tác Gấc cho sản xuất dược liệu tại huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang

Châu Minh Khôi

Cấp tỉnh

Phát triển vùng nguyên liệu gấc tại Tri Tôn nhằm cung cấp nguyên liệu cho sản xuất dược phẩm.

2010-2012

22

Đánh giá sự ô nhiễm các kim loại độc trên các kênh thoát phèn vùng tứ giác Long Xuyên và biện pháp hạn chế.

Nguyễn Mỹ Hoa

Cấp Bộ

 

2006

23

Khảo sát tính chất hóa lý học môi trường đất, nước của mô hình thủy sản kết hợp lúa màu trên vùng đất nhiễm phèn, mặn ở xã Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, Hậu Giang.

Nguyễn Mỹ Hoa

Cấp Tỉnh

 

2008

24

Khảo sát các đặc tính lý học, hóa học và sinh học đất vùng rau chuyên canh ở huyện Châu Thành, và huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.

Nguyễn Mỹ Hoa

Cấp Trường

 

2006

25

Tiềm năng phóng thích một số kim lọai trong tầng sinh phèn ở vùng tứ giác Long Xuyên và khả năng hấp thu kim lọai trong nước phèn của cỏ Vetiver (Vetiver zizanioid L.)

Nguyễn Mỹ Hoa

Cấp Bộ

Đánh gía tiềm năng phóng thích một số kim loại nặng trong vật liệu sinh phèn ở vùng Đồng Bằng Sông Cứu Long và nghiên cứu cải thiện chất lượng nước các kinh thoát phèn bằng biện pháp trồng cỏ Vetiver.

2007-2008

26

Đánh giá hiện trạng khả năng cung cấp chất lân trong đất và sự đáp ứng của cây trồng đối với phân lân

Nguyễn Mỹ Hoa

Cấp Bộ

 

2008

27

Hiệu quả sử dụng 15N trên mô hình luân canh lúa-màu ở ĐBSCL.

Ngô Ngọc Hưng

Cấp Bộ

Xác định loại cây màu trồng luân canh trên đất trồng lúa có hiệu quả cải thiện độ hiệu quả sử dụng đạm cho lúa.

2001-2003

28

Ảnh hưởng vi lượng trên sinh trưởng bắp, lúa trên đất xám bạc màu ở ĐBSCL

Ngô Ngọc Hưng

Cấp Trường

Xác định các biểu hiện triệu chứng thiếu vi lượng và chọn công thức bón bổ sung vi lượng để nâng cao năng suất bắp trên đất xám bạc màu.

2003-2004

29

Sử dụng DSSAT trong đánh giá tiềm năng đất ở Vĩnh Long

Ngô Ngọc Hưng

Cấp Trường

- Đánh giá được tiềm năng sản xuất của đất bằng phần mềm mô phỏng.

- Chọn giải pháp sản xuất tối ưu cho từng vùng đất qua phân tích đọ nhạy.

2004-2005

30

Cải tiến sử dụng bảng so màu lá cho lúa trên đất lúa-tôm nhiễm mặn.

Ngô Ngọc Hưng

Cấp Bộ

- Xác định ảnh hưởng Fe, Al trong đất phèn nhiễm mặn đến màu lá.

- Tìm biện pháp cải thiện sử dụng  bảng màu lá nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng N.

2003-2005

31

Sử dụng DSSAT trong đánh giá hiệu quả các hệ thống luân canh.

Ngô Ngọc Hưng

Cấp Bộ

Đạt được mô hình luân canh bền vững dựa vào kết` quả mô phỏng dài hạn của DSSAT.

2005-2007

32

Nghiên cứu ứng dụng các biện pháp giải quyết rác nông thôn tại tỉnh Hậu Giang bằng biện pháp sinh học

Ngô Ngọc Hưng

Cấp tỉnh

- Xác định các điều kiện thích hợp sử dụng nấm Tricho-derma phối hợp ấu trùng ruồi lính đen để phân hủy chất thãi hữu cơ một các hiệu quả.

- Đánh giá hiệu quả của sử dụng phân hữu cơ sinh học trong canh tác canh tác cây trồng.

2007-2010

33

Xác lập chỉ dẫn địa lý và hoàn thiện qui trình, tiến tới xây dựng thương hiệu muối Bạc Liêu

Ngô Ngọc Hưng

Cấp tỉnh

- Xác định ảnh hưởng của các yếu tố môi trường tự nhiên đến sản xuất muối Bạc Liêu;

-  Tìm ra tính chất đặc thù  của muối Bạc Liêu.

2009-2011

34

Tác dụng của các dạng phân canxi và ứng dụng mô hình toán trong nghiên cứu cải thiện sinh trưởng lúa trên đất nhiễm mặn canh tác lúa-tôm

Ngô Ngọc Hưng

Cấp Bộ

Xác định công thức và dạng phân Ca cho việc cải thiện sinh trưởng lúa trên đất nhiễm mặn canh tác lúa-tôm

2009-2011

35

Biện pháp cải thiện tình trạng khử và năng suất lúa ba vụ trong khu vực đê bao tại Cai Lây- Tiền Giang

Trần Bá Linh

Cấp bộ

 Thử nghiệm biện pháp cải thiện năng suất lúa trong vùng canh tác lúa ba vụ

2010

36

Đánh giá độ bền cấu trúc và mức độ đóng váng, kết cứng bề mặt của một số loại đất trồng màu chính ở ĐBSCL

Trần Bá Linh

Cấp Trường

 

2007

37

Hiệu quả của phân hữu cơ trong việc cải thiện đặc tính Vậ lý Đất.

Trần Bá Linh

Cấp Bộ

 

2007

38

Biện pháp cải thiện tình trạng khử của Đất và năng suât lúa ba vụ trong khu vực đê bao tại Huyện Cai Lạy - Tiền Giang

Trần Bá Linh

Cấp Bộ

 

2010

39

Hàm lượng kali trong đất và trong cây ở một số vùng đất có nguy cơ thiếu kali ở xã Phú Nhuận huyện Cai Lậy Tỉnh Tiền Giang và xã Mỹ Thọ, Tân Hội Trung huyện Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp.

Nguyễn Đỗ Châu Giang

Cấp Trường

 

2010

40

Nghiên cứu phương pháp phân tích nitrate thích hợp và khảo sát hàm lượng nitrate lưu tồn trên một số rau màu tại Trà Vinh Và Cần Thơ

Nguyễn Minh Đông

Cấp trường

 

2005

41

Hiện trạng canh tác vườn cây ăn trái & biện pháp cải thiện đặc tính hóa lý đất vườn chôm chôm tại Chợ Lách – Bến Tre

Châu Thị Anh Thy

Cấp trường

 

2007-2009

 
 
 

BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT 
Khoa Nông Nghiệp & Sinh Học Ứng Dụng - ĐH. Cần Thơ
Đ/c: Đường 3/2 - Quận Ninh Kiều - TP. Cần Thơ
Điện thoại: 07103.872061 - Fax: 07103.830814