Tiếng việt      English         Hộp thư      Liên hệ
Ts. Tất Anh Thư
 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: TẤT ANH THƯ 
Giới tính: Nữ
Ngày, tháng, năm sinh: 10/3/1971
Nơi sinh: Cần Thơ
Quê quán: Cần Thơ  
Dân tộc: Kinh          
Tôn giáo: Không
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 229/5/5 đường 3/2 P. Hưng Lợi Q. Ninh Kiều TPCT
Điện thoại liên hệ: 0918058482                           
E-mail: tathu@ctu.edu.vn              
Chức vụ: Giảng viên                                               
Đơn vị công tác: Bộ môn Khoa Học Đất
Ngạch viên chức: 15.111                                    
Trình độ chuyên môn cao nhất: Tiến sĩ

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học
Hệ đào tạo: Chính Qui                                            Nơi đào tạo:  Đại học Cần Thơ
Ngành học chuyên môn: Trồng trọt                      Năm tốt nghiệp: 1995         
Bằng đại học 2:                                                        Năm tốt nghiệp:       
2.  Thạc sĩ
Thời gian đào tạo: 2002-2003                              Nơi đào tạo:  Đại học Cần Thơ
Chuyên ngành đào tạo: Nông học
Tên luận văn: Ảnh hưởng của sự khoáng hoá chất hữu cơ trong đất đáy ao đến sự phát triển của tảo Chaetoceros sp. trong đất ao nuôi Artemia
Tháng, năm được cấp bằng: 2003
3. Tiến sĩ
Thời gian đào tạo: 2005-2009                               Nơi đào tạo:  Đại học Cần Thơ
Chuyên ngành đào tạo: Đất và dinh dưỡng cây trồng
Tên luận án: Khảo sát môi trường đất nước và sự tích luỹ dưỡng chất trong các ao nuôi thuỷ sản tại Vĩnh Châu và Mỹ Xuyên - Sóc Trăng.
Tháng, năm được cấp bằng: 2009

4.         Ngoại ngữ
1. Tiếng Anh                                     Mức độ thành thạo:  Lưu loát
2.                                                        Mức độ thành thạo: 

III.    QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
1. Các hoạt động chuyên môn đã thực hiện

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm trách

Từ 1995-2009

Bộ môn Khoa Học Đất & QLĐĐ- Khoa Nông nghiệp - ĐHCT

Tham gia quản lý phòng phân tích, tham gia nghiên cứu các đề tài của chương trình Nauy, phân bón Nork hydro, phân bón Cần thơ, chương trình B1-R3/Vlir và giảng dạy các môn thực hành

Từ 2010 - đến nay

Bộ môn Khoa Học Đất - Khoa Nông nghiệp - ĐHCT

Giảng viên và tham gia nghiên cứu các đề tài cấp bộ, cấp trường.
Giảng dạy các môn học quan hệ đất cây trồng, các trở ngại của đất trong sản xuất nông nghiệp. Phì nhiêu đất

 

2. Hướng dẫn luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ:
- Tên học viên, đề tài thực hiện, thời gian thực hiện (đã bảo vệ thành công năm nào?)

IV.    QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1.  Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện

TT

Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực ứng dụng

Năm hoàn thành

Đề tài cấp
(Cơ sở, bộ ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

 

Quản lý dinh dưỡng và tảo trong đất ao nuôi Artemia

2007

Chương trình hợp tác với các trường đại học Bỉ, Vlir tài trợ 

Tham gia

 

Theo dõi sự thay đổi và đánh giá chất lượng đất vùng nuôi trồng thuỷ sản tỉnh Sóc Trăng . Cụ thể vùng nuôi tôm mặn lợ thuộc ba huyện Mỹ Xuyên, Long Phú và Vĩnh Châu

2008

Cấp tỉnh

Tham gia

 

Tác động của việc khai thác tầng đất mặt (tầng canh tác) đến sử dụng tài nguyên đất bền vững tại Trà Vinh

2010

Cấp tỉnh

Tham gia

 

Sử dụng phân bón trong canh tác lúa, bắp trên một số biểu loại đất ở ĐBSCL

1998

Chương trình hợp tác với công ty Nork Hydro

Tham gia

 

2.  Sách và giáo trình xuất bản (liệt kê theo các ô dưới đây, đánh dấu (+) vào ô tương
           ứng  “tác giả” hoặc “đồng tác giả”)

TT

Tên sách

Nhà xuất bản

Năm xuất bản

Tác giả

Đồng tác giả

 

Các trở ngại đất trong sản xuất nông nghiệp

Đại học Cần Thơ

2010

 

+

 

Chất lượng môi trường đất nước sự tích luỹ dinh dưỡng trong ao nuôi thuỷ sản tại Vĩnh Châu - Sóc Trăng

Đại học Cần Thơ

2010

+

 

 

Giáo trình thực tập Phì nhiêu đất

Đại học Cần Thơ

2006

 

+

 

Giáo trình thực tập hoá lý đất

Đại học Cần Thơ

2006

 

+

 

3. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố (liệt kê công trình   theo thứ tự : Tên tác giả; Tên bài báo; Tên Tạp chí và số của tạp chí; trang đăng bài báo; Năm xuất bản, nhà xuất bản của Tạp chí)

1. Võ Thị Gương, Tất Anh Thư. 1999. Hiệu quả sử dụng phân bón hỗn hợp NPK trên năng suất bắp vùng đất phù sa Chợ Mới, An Giang. Báo cáo chương trình hợp tác nghiên cứu với công ty phân bón Hoá chất Cần Thơ, 4. 1999.

2. Võ Thị Gương, Tất Anh Thư, Nguyễn Trương Nhất Trung. Khả năng đệm lân trong đất đáy ao nuôi Artemia tại Vỉnh Châu, Sóc Trăng. Tạp chí Khoa học Đất Việt Nam  ISSN 0868-3743. (15) 48-53. 2001.

3. Tất Anh Thư, Võ Thị Gương, Nguyễn Văn Hoà. 2007. Sự khoáng hoá đạm hữu cơ trong đất đáy ao nuôi Artemia tại Vĩnh Châu Sóc Trăng. Tạp chí Khoa Học . Trường Đại Học Cần Thơ số định kỳ 07-2007. Volume 07-2007.

4. Jason R Condon, Tat Anh Thu, Vo Thi Guong and Nguyen Van Hoa. 2007. Understanding soil to improve Artemia production in the Mekong Delta of Vietnam. ASSSI Conference the Australian Soils Conference in December. 

5. Tất Anh Thư, Võ Thị Gương, Nguyễn Văn Hoà. 2008. Sự phát triển của tảo Chaetoceros sp. trên nền đất ao nuôi Artemia Vĩnh Châu- Sóc Trăng. Tạp chí khoa học. Trường Đại học Cần Thơ số định kỳ 10-2008. .

6. Tất Anh Thư, Nguyễn Văn Hoà, Võ Thị Gương. 2008Sự phát triển của tảo Diatom (Chaetoceros Calcitrans) dưới sự tương tác của đất và nước trong ao nuôi Artemia. Tạp chí khoa học . Trường Đại học Cần Thơ số định kỳ 10-2008.     

7. Lê Quang Trí, Võ Thị Gương, Nguyễn Thị Song Bình, Nguyễn Hữu Kiệt, Phạm Thanh Vũ, Tất Anh Thư . 2008. Sự thay đổi đặc tính đất, nước trong vùng lúa, tôm trên ba huyện thuộc tỉnh Sóc Trăng. Báo nghiệm thu 12/12/2008. Chương trình hợp tác nghiên cứu giữa Sở tài nguyên môi trường Tỉnh Sóc Trăng và Bộ môn Khoa Học Đất và Quản Lý Đất Đai. Khoa Nông Nghiệp và Sinh Học Ứng Dụng- Đại Học Cần Thơ.

8. Tất Anh Thư, Võ Thị Gương. 2010. Đặc tính hóa lý học của bùn thải ao nuôi tôm tại Sóc Trăng. Tạp chí khoa học . Trường Đại học Cần Thơ số định kỳ 16a-2010.

9. Tất Anh Thư, Võ Thị Gương. 2010. Chất thải bùn ao nuôi tôm: Thời gian rữa mặn và sự biến động dưỡng chất. Tạp chí khoa học. Trường Đại học Cần Thơ số định kỳ 15b-2010.

 
 
 

BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT 
Khoa Nông Nghiệp & Sinh Học Ứng Dụng - ĐH. Cần Thơ
Đ/c: Đường 3/2 - Quận Ninh Kiều - TP. Cần Thơ
Điện thoại: 07103.872061 - Fax: 07103.830814