Bộ môn Khoa học Đất có 39 cán bộ, trong đó có 2 cán bộ có học hàm giáo sư, 1 cán bộ có học hàm phó giáo sư, 10 cán bộ có học vị tiến sĩ, 12 cán bộ có học vị thạc sĩ, 12 giảng viên, 26 nghiên cứu viên và 1 phục vụ giảng dạy. Hiện tại, có 4 cán bộ đang là nghiên cứu sinh ở nước ngoài.

CMKhoiPGs. Ts. Châu Minh Khôi
Giảng viên. Trưởng Bộ môn.
CN: Hóa – Lý & Phì nhiêu đất
Email: cmkhoi@ctu.edu.vn
ĐT: 0710.3782647
TvDungTs. Trần Văn Dũng
Giảng viên. P. Trưởng bộ môn.
CN: Hóa-Lý-Phì nhiêu & Sinh học đất

Email:
tvandung@ctu.edu.vn
ĐT: 0917064723

DMVienTs. Dương Minh Viễn
Giảng viên. P. Trưởng bộ môn.
CN: Hóa-Lý-Phì nhiêu & Sinh học đất
Email: dmvien@ctu.edu.vn
ĐT: 0919455148
Thay HungGs.Ts. Ngô Ngọc Hưng
Giảng viên chính.
CN: Hóa – Lý & Phì nhiêu đất
Email: ngochung@ctu.edu.vn
ĐT: 0913131186

Co GuongGs.Ts. Võ Thị Gương
(Giáo sư mời giảng)
CN: Hóa – Lý & Phì nhiêu đất
Email: vtguong@ctu.edu.vn
ĐT: 0918494775
coHoaPGs.Ts. Nguyễn Mỹ Hoa
Giảng viên chính.
CN: Hóa – Lý & Phì nhiêu đất
Email: nmhoa@ctu.edu.vn
ĐT: 071 832248
ThuPGs. Ts. Tất Anh Thư
Giảng viên.
CN: Hóa – Lý & Phì nhiêu đất
Email: tathu@ctu.edu.vn
ĐT: 0918058482
Hinh LinhTs. Trần Bá Linh
Giảng viên.
CN: Hóa -Lý & Phì nhiêu đất
Email: tblinh@ctu.edu.vn
 ĐT: 0919076068
DongTs. Nguyễn Minh Đông
Giảng viên.
CN: Hóa-Lý-Phì nhiêu Đất
Email: nmdong@ctu.edu.vn
NghiaTs. Nguyễn Khởi Nghĩa
Giảng viên.
CN: Sinh học Đất
Email: nknghia@ctu.edu.vn
Dr.XuanTs. Đỗ Thị Xuân
Giảng viên.
CN: Sinh học Đất
Email: dtxuan@ctu.edu.vn
Giang (2)ThS. Nguyễn Đỗ Châu Giang
Giảng viên.
CN: Hóa-Lý-Phì nhiêu Đất
Email: ndcgiang@ctu.edu.vn
PhuongnguyenTs. Nguyễn Minh Phượng
Giảng viên.
CN: Hóa-Lý-Phì nhiêu Đất
Email: nmphuong@ctu.edu.vn
Anh ThyTs. Châu Thị Anh Thy
Giảng viên.
CN: Sinh học Đất
Email: ctathy@ctu.edu.vn
Duy MinhTs. Đặng Duy Minh
Giảng viên
CN: Hóa-Lý-Phì nhiêu Đất
Email: ddminh@ctu.edu.vn
Van QuiThS. Nguyễn Văn Quí
Giảng viên
CN: Hóa-Lý-Phì nhiêu Đất
Email: nvqui@ctu.edu.vn
PhuongThS. Nguyễn Thị Kim Phượng
Nghiên cứu viên.
CN: Hóa-Lý-Phì nhiêu Đất
Email: ntkimphuong@ctu.edu.vn
Sinh nguyenThS. Nguyễn Văn Sinh
Giảng viên.
CN: Sinh học Đất
Email: nvsinh@ctu.edu.vn
ChiThS. Lê Thị Thanh Chi
Nghiên cứu viên.
CN: Hóa-Lý-Phì nhiêu Đất
Email: lttchi@ctu.edu.vn
khanhThS. Trần Huỳnh Khanh
Nghiên cứu viên.
CN: Hóa-Lý-Phì nhiêu Đất
Email: thkhanh@ctu.edu.vn
Kim nuongThS. Nguyễn Hoàng Kim Nương
Nghiên cứu viên.
CN: Hóa-Lý-Phì nhiêu Đất
Email: nhknuong@ctu.edu.vn
HGIANGKs. Nguyễn Hồng Giang
Nghiên cứu viên.
CN: Hóa-Lý-Phì nhiêu Đất
Email: nhgiang@ctu.edu.vn
khuongThS. Nguyễn Quốc Khương
Nghiên cứu viên
CN: Hóa-Lý-Phì nhiêu Đất
Email: nqkhuong@ctu.edu.vn
Miss LinhThS. Đoàn Thị Trúc Linh
Nghiên cứu viên.
CN: Hóa-Lý-Phì nhiêu Đất
Email: truclinh41@gmail.com
HaKs. Nguyễn Thị Thu Hà
Nghiên cứu viên.
CN: Sinh học Đất
Email: ntthuha@ctu.edu.vn
HG xuongHà Gia Xương
Chuyên viên phòng phân tích Hóa học Đất
Email: hgxuong@ctu.edu.vn
Ba TanKs. Đỗ Bá Tân
Nghiên cứu viên.
CN: Hóa-Lý-Phì nhiêu Đất
Email: dbtan@ctu.edu.vn
ToanKs. Lê Phước Toàn
Nghiên cứu viên.
CN: Hóa-Lý-Phì nhiêu Đất
Email: lptoan@ctu.edu.vn
MyKs. Huỳnh Mạch Trà My
Nghiên cứu viên.
CN: Hóa-Lý-Phì nhiêu Đất
Email: hmtmy@ctu.edu.vn
OanhKs. Nguyễn Thị Kiều Oanh
Nghiên cứu viên.
CN: Sinh học Đất
Email:
Thu Tran Ks. Võ Thị Thu Trân
Nghiên cứu viên.
CN: Hóa-Lý-Phì nhiêu Đất
Email: vtttran@ctu.edu.vn
HuuKs. Trần Ngọc Hữu
Nghiên cứu viên.
CN: Hóa-Lý-Phì nhiêu Đất
Email: huu3103404@gmail.com

 Về trang chủ