Báo cáo nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ

- Tên đề tài: “Nghiên cứu sảNghian xuất chế phẩm vi khuẩn chịu mặn làm tăng năng suất lúa ở vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long 
- Chủ nhiệm đề tài: Ts. Nguyễn Khởi Nghĩa
- Thời gian:  14 giờ 30 ngày 08 tháng 07  năm 2017
- Địa điểm:  Phòng họp Khoa Nông Nghiệp & Sinh học Ứng Dụng 

Báo cáo nghiệm thu đề tài khoa học cấp Trường

Nghia- Tên đề tài: “Phân lập và tuyển chọn một số dòng nấm từ gỗ mục có khả năng loại màu thuốc nhuộm ở một số tỉnh ĐBSCL”
- Chủ nhiệm đề tài: Ts. Nguyễn Khởi Nghĩa
- Thời gian báo cáo: 8 giờ 30 phút, ngày 13/05/2017 (thứ Bảy)
- Địa điểm: Phòng họp Khoa Nông Nghiệp & SHƯD

Báo cáo nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ

Tên đề tài: Nghiên cứu sản xuất chế phẩm vi khuẩn chịu mặn làm tăng năng suất lúa ở vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long.
Chủ nhiệm đề tài: Ts. Nguyễn Khởi Nghĩa
Thời gian: 8:30 sáng, thứ Bảy, 22/04/2017
Địa điểm: Phòng họp Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng.

 

Tuyển sinh sau đại học chuyên ngành Khoa học Đất
(Đợt 1 – năm 2016)

- Thời hạn ghi danh đăng ký ôn tập từ ngày ra thông báo đến hết ngày 22/12/2016.
– Thủ tục ghi danh đăng ký ôn tập: nộp phiếu đăng ký ôn tập theo mẫu (tải tại đây).
– Thời gian ôn tập: dự kiến từ ngày 02/01/2017 đến ngày 13/3/2017.
  * Xem chi tiết thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ 2017 đợt 1 (danh mục ngành đúng, ngành phù hợp và ngành gần)
  * Xem thông tin giới thiệu ngành Khoa học Đất

TỌA ĐÀM CHUYÊN ĐỀ

Sử dụng và quản lý đất phù hợp giúp cải thiện sự sinh trưởng và nâng cao năng suất cây trồng. Với mong muốn chia sẻ kinh nghiệm và sự quan tâm đối với tầm quan trọng của tính chất đất và biện pháp quản lý đất cho canh tác một số loại cây trồng trọng điểm ở Đồng bằng Sông Cửu Long, Bộ môn Khoa học Đất tổ chức buổi Tọa đàm chuyên đề:

 “Vai trò của đất đai trong công tác khuyến nông: Lý thuyết & Thực tiễn”

Thời gian: 8g00 Thứ Năm, ngày 22 tháng 12 năm 2016.
Địa điểm: Hội trường B007- Khoa Nông nghiệp & Sinh học Ứng dụng Trường Đại học Cần Thơ
Khách mời tham dự: Các đơn vị khuyến nông của các tỉnh ở Đồng bằng Sông Cửu long.