Báo cáo nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ

Tên đề tài: Nghiên cứu sản xuất chế phẩm vi khuẩn chịu mặn làm tăng năng suất lúa ở vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long.
Chủ nhiệm đề tài: Ts. Nguyễn Khởi Nghĩa
Thời gian: 8:30 sáng, thứ Bảy, 22/04/2017
Địa điểm: Phòng họp Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng.

 

Tuyển sinh sau đại học chuyên ngành Khoa học Đất
(Đợt 1 – năm 2016)

- Thời hạn ghi danh đăng ký ôn tập từ ngày ra thông báo đến hết ngày 22/12/2016.
– Thủ tục ghi danh đăng ký ôn tập: nộp phiếu đăng ký ôn tập theo mẫu (tải tại đây).
– Thời gian ôn tập: dự kiến từ ngày 02/01/2017 đến ngày 13/3/2017.
  * Xem chi tiết thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ 2017 đợt 1 (danh mục ngành đúng, ngành phù hợp và ngành gần)
  * Xem thông tin giới thiệu ngành Khoa học Đất

TỌA ĐÀM CHUYÊN ĐỀ

Sử dụng và quản lý đất phù hợp giúp cải thiện sự sinh trưởng và nâng cao năng suất cây trồng. Với mong muốn chia sẻ kinh nghiệm và sự quan tâm đối với tầm quan trọng của tính chất đất và biện pháp quản lý đất cho canh tác một số loại cây trồng trọng điểm ở Đồng bằng Sông Cửu Long, Bộ môn Khoa học Đất tổ chức buổi Tọa đàm chuyên đề:

 “Vai trò của đất đai trong công tác khuyến nông: Lý thuyết & Thực tiễn”

Thời gian: 8g00 Thứ Năm, ngày 22 tháng 12 năm 2016.
Địa điểm: Hội trường B007- Khoa Nông nghiệp & Sinh học Ứng dụng Trường Đại học Cần Thơ
Khách mời tham dự: Các đơn vị khuyến nông của các tỉnh ở Đồng bằng Sông Cửu long.

Hội thảo khoa học:

Với mong muốn báo cáo các kết quả nghiên cứu và lắng nghe các đề xuất chính sách từ các cơ quan quản lý nông nghiệp và cán bộ kỹ thuật về thực hiện mô hình luân canh cây trồng cạn trên nền đất lúa nhằm mục tiêu sử dụng đất bền vững, Bộ môn Khoa học Đất tổ chức buổi hội thảo với chủ đề:

“Sử dụng đất bền vững: Mô hình luân canh cây trồng cạn trên nền đất lúa”

- Thời gian:  8g00, thứ Năm, ngày 15 tháng 12 năm 2016.
– Địa điểm: Hội trường B007 – Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng.

Chương trình hội thảo

Báo cáo luận án tiến sĩ cấp cơ sở
Kính mời quí Thầy Cô, nghiên cứu sinh và học viên cao học đến dự buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của nghiên cứu sinh chuyên ngành Khoa học Đất.
- Nghiên cứu sinh: Vũ Văn Long.
- Tên luận án: Đánh giá khả năng cung cấp lân của đất trong điều kiện áp dụng biện pháp tưới khô-ngập luân phiên và luân canh lúa với cây rau màu.
- Cán bộ hướng dẫn: PGs. Ts. Châu Minh Khôi.
- Thời gian bảo vệ: 14 giờ ngày 8 tháng 11, năm 2016.

- Địa điểm: Hội trường 3, Tầng 2 nhà điều hành trường Đại học Cần Thơ.