^Đầu trang

foto1 foto2 foto3


THÔNG BÁO

I. ĐẠI HỌC

II. SAU ĐẠI HỌC

Quy định cách viết và trình bày luận văn cao học và luận án tiến sĩ

Bậc tiến sĩ (download)

Quy định đào tạo tiến sĩ năm 2013

Lập KHHT & CTĐT cá nhân của nghiên cứu sinh

III. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC:

- Quy trình đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học

- Quy trình xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học

Mẫu giấy đề nghị chi tiền bài báo

Các mẫu biểu thực hiện đề tài NCKH các cấp

Hồ sơ nghiệm thu và công nhận kết quả

Hướng dẫn thưc hiện Seminar

IV. ĐẢNG BỘ

Mẫu báo cáo tháng của chi bộ cơ sở

V. CÔNG ĐOÀN

  Mẫu báo cáo quý của công đoàn Khoa

* Biểu mẫu báo cáo tổng kết và gia nhập công đoàn

- Mẫu đơn xin gia nhập công đoàn.
- Bảng chấm điểm và xếp loại công đoàn vững mạnh.
-
Danh sách đề nghị khen thưởng công đoàn.
Báo cáo hoạt động công đoàn.
Báo cáo hoạt động nữ công.
Thống kê số liệu báo cáo.

 

* Công tác nữ công

- Danh sách đề nghị khen thưởng 2 giỏi.
- Báo cáo tổng kết hoạt động nữ công
- Danh sách các cháu học sinh giỏi.
- Nội dung chấm điểm hoạt động nữ công.

* Chế độ chính sách

- Đơn xin chế độ nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe tại gia đình.
- Đơn đề nghị trợ cấp khó khăn đột xuất.
- Đơn xin vay vốn quỹ hỗ trợ vượt khó của công đoàn trường.
- Giấy đề nghị quà mừng đám cưới
- Giấy đề nghị trợ cấp nghỉ hưu.
- Giấy đề nghị chi.
- Giấy đề nghị thăm hỏi.
- Giấy đề nghị trợ cấp tang chế

* Hồ sơ cấp bằng lao động sáng tạo

- Tóm tắt thành tích cá nhân đề nghị cấp bằng lao động sáng tạo.

- Báo cáo thành tích hoạt động khoa học & công nghệ công đoàn đề nghị cấp bằng lao động sáng tạo.

VI. ĐOÀN THANH NIÊNPhòng thí nghiệm

000146616
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
51
18
244
146149
671
2944
146616

Trang web hiện có:
6 khách & 0 thành viên trực tuyến