^Đầu trang

foto1 foto2 foto3


THÔNG BÁO

 
Bộ môn Sinh Lý - Sinh Hóa thuộc Khoa Nông Nghiệp & Sinh Học Ứng Dụng là đơn vị tham gia nghiên cứu và giảng dạy các nội dung cơ bản và ứng dụng thuộc lĩnh vực Sinh Lý Thực Vật và Sinh Hóa Học. Bộ môn gồm có 2 tổ chuyên ngành, 4 phòng thí nghiệm (PTN) và 1 trại thực nghiệm:  
    - Tổ Sinh Lý Thực Vật (3 PTN):
         + PTN Sinh Lý Thực Vật
         + PTN Nuôi Cấy Mô Thực Vật
         + PTN Hoa Viên - C.C
ảnh 
    - Tổ Sinh Hóa (1 PTN):
         + Phòng Thí Nghiệm Sinh Hóa
Các phòng thí nghiệm trang bị thiết bị hiện đại để giải quyết các vấn đề về nuôi cấy mô, ly trích và phân tích các hợp chất thiên nhiên.
Bộ môn Sinh Lý - Sinh Hóa thuộc Khoa Nông Nghiệp & Sinh Học Ứng Dụng là đơn vị tham gia nghiên cứu và giảng dạy các nội dung cơ bản và ứng dụng thuộc lĩnh vực Sinh Lý Thực Vật và Sinh Hóa Học. Bộ môn gồm có 2 tổ chuyên ngành, 4 phòng thí nghiệm (PTN) và 1 trại thực nghiệm:  
    - Tổ Sinh Lý Thực Vật (3 PTN):
         + PTN Sinh Lý Thực Vật
         + PTN Nuôi Cấy Mô Thực Vật
         + PTN Hoa Viên - C.C
ảnh 
    - Tổ Sinh Hóa (1 PTN):
         + Phòng Thí Nghiệm Sinh Hóa
Các phòng thí nghiệm trang bị thiết bị hiện đại để giải quyết các vấn đề về nuôi cấy mô, ly trích và phân tích các hợp chất thiên nhiên.
1. Tổ Sinh Lý Thực Vật
* Đề cương các môn học giảng dạy ở bậc Đại học:
(3).  Quang Hợp
(7).  Sinh Lý Stress 
* Đề cương các môn học giảng dạy ở bậc Cao học:
2. Tổ Sinh Hóa
* Đề cương các môn học giảng dạy ở bậc Đại học:
(6).  Sinh Hóa HS 408 (Quản Lý Môi Trường)
(7).  Sinh Hóa HS 354 (Cử Nhân Hóa)
(8).  Thực Tập Sinh Hóa  HS632 (khối Nông Nghiệp và Sinh Học)
(10).Thực Tập Sinh Hóa HS406 (Cử Nhân Hóa)
(11).Chất Điều Hòa Sinh Trưởng Thực Vật SH053 (Công Nghệ Sinh Học)
(12).Thực Tập Chất Điều Hòa Sinh Trưởng Thực Vật SH054 (Công Nghệ Sinh Học)
(13).Hóa Học Ứng Dụng Trong Nông Nghiệp HH086 (Cử nhân Hóa) 
* Đề cương các môn học giảng dạy ở bậc Cao học:
(1).  Thâm cứu chất điều hòa sinh trưởng thực vật (Cao Học Nông Học) 
* Các môn dự kiến sẽ giảng dạy theo đề nghị được mời cho các ngành sau Đại học:
 (1). Ngành Công Nghệ Thực Phẩm: Sinh Hóa (Lý Thuyết và Thực Hành)
 (2). Ngành Công Nghệ Sau Thu Họach: Sinh Hóa
 (3). Ngành Di Truyền Chọn Giống: Sinh Hóa
 (4). Ngành Bảo Vệ Thực Vật: Chất Điều Hòa Sinh Trưởng Thực Vật 
- Tóm Lược Nội Dung Môn Sinh Hóa Cho Sinh Viên Ngành Nông Học & Trồng Trọt Năm Học 2005-2006


Phòng thí nghiệm

000146629
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
64
18
257
146149
684
2944
146629

Trang web hiện có:
17 khách & 0 thành viên trực tuyến