^Đầu trang

foto1 foto2 foto3


THÔNG BÁO

 

TÓM TẮT

N.V. Ay1,2, M.V. Duy2, O. Baatartsogt1, Kh. Altantsetseg1, V. Enkhchimeg1*

1Dept of Biotechnology and breeding, School of Animal Sciences and Biotechnology,

Mongolian University of Life Sciences, Mongolia

2College of Agriculture and Applied Biology, Can Tho University, Vietnam                

Cây mã đề (Plantago majorL.) có nguồn gốc từ miền Viễn Đông, là loại dược liệu được sử dụng từ xa xưa. Kỹ thuật tạo và nuôi cấy mô sẹo cũng như tái sinh chồi từ cuống lá và lá non cây mã đề P. majorL. đã được thực hiện. Kết quả nghiên cứu cho thấy: (i) môi trường thích hợp cho sự tạo mô sẹo là môi trường MS có sung 2,4-D 1 mg/L kết hợp với BA 0,5 mg/L; (ii) Từ các mô sẹo hình thành, có thể tái sinh chồi cây mã đề trên môi trường MS bổ sung TDZ 1 mg/L hoặc TDZ 1 mg/L kết hợp với NAA 0,5 mg/L sẽ cho hiệu quả cao (tương ứng 100 và 96%); (iii) Từ các chồi tái sinh có thể cấy truyền trên môi trường MS bổ sung BA nồng độ từ 5 mg/L nhằm gia tâng số chồi; (iv) Trong giai đoạn tạo rễ in vitro, có thể sử dụng môi trường MS bồ sung NAA nồng độ 2 mg/L. Cây con sau khi tạo rễ đều sinh trưởng, phát triển tốt và có hình thái như cây mẹ trên các loại giá thể: phân rơm mục + tro trâu (ty lệ 1:1), cát + đất (1:1 ); đất hoặc cát khi thuần dưỡng trong nhà lưới.

Xem chi tiết...Phòng thí nghiệm

000146700
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
49
86
135
146372
755
2944
146700

Trang web hiện có:
6 khách & 0 thành viên trực tuyến