^Đầu trang

foto1 foto2 foto3


THÔNG BÁO

Nguyễn Văn Ây, Thái Lê Tường Vy, Trần Duy Bình, Lê Kim Yến và Hoàng Thị Kiều Khanh\

TÓM LƯỢC

Cây thủy xương bồ (Acorus calamus L.) là một trong những loại thảo dược quí. Nghiên cứu “Nhân giống cây thủy xương bồ (Acorus calamus L.) bằng kỹ thuật nuôi cấy mô” nhằm xác định môi trường thích hợp trong nhân giống in vitro loại cây này. Đề tài gồm 3 thí nghiệm được tiến hành tại phòng nuôi cấy mô và nhà lưới của Bộ môn Sinh Lý Sinh Hóa, Khoa Nông Nghiệp và SHỨD, Đại Học Cần Thơ, từ tháng 12/2012 đến 04/2013. Kết quả thí nghiệm cho thấy: (i) Trong giai đoạn nhân chồi, có thể sử dụng môi trường MS bổ sung BA (2-4 mg/L) để nhân chồi sẽ cho tỉ lệ tạo chồi cao (3,13 - 4,67 chồi sau 4 tuần nuôi cấy), các chồi đều phát triển tốt trong điều kiện in vitro; (ii) Môi trường có hiệu quả cho sự tạo rễ in vitro chồi thủy xương bồ là môi trường MS không hoặc bổ sung than hoạt tính 2 g/l (tỉ lệ tạo rễ cao, 100%), các cây con có thể thuần dưỡng trong điều kiện nhà lưới; và (iii) ở giai đoạn thuần dưỡng, có thể sử dụng giá thể tro hoặc xơ dừa kết hợp trùm hoặc không trùm bọc nylon để thuần dưỡng sẽ cho tỉ lệ sống cao (97,87-98,89%), các cây con sinh trưởng và phát triển tốt.

File đính kèm...Phòng thí nghiệm

000146625
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
60
18
253
146149
680
2944
146625

Trang web hiện có:
13 khách & 0 thành viên trực tuyến