Untitled Document
Untitled Document
THÔNG TIN CHUNG
Trang chủ
Lịch sử hình thành
Ban Chủ nhiệm Khoa
Đội ngũ giảng viên
Công tác đào tạo
Nghiên cứu khoa học
Hợp tác quốc tế
Cơ sở vật chất
Thư viện khoa
ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
Thông báo
Văn bản - Biểu mẫu
Chương trình đào tạo
Luận văn tốt nghiệp
ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
Thông báo
Quy định - Biểu mẫu
Đề cương chi tiết học phần
Chương trình đào tạo
Bảo vệ Luận văn - Luận án
Danh sách Luận văn - Luận án
Thông tin Luận án NCS
NGHIÊN CỨU KH - HTQT
Biểu mẫu
Hội thảo khoa học
Hợp tác quốc tế
Hợp tác trong nước
Seminar
Ấn phẩm
CÁC ĐƠN VỊ
Văn phòng Khoa
Khoa học cây trồng
khoa học đất
Công nghệ thực phẩm
Sinh lý Sinh hóa
Bảo vệ thực vật
Chăn nuôi
Thú y
Di truyền và Chọn giống Cây trồng
Trại Nghiên cứu & TNNN
Trung tâm Dịch vụ KHNN
ĐẢNG - ĐOÀN THỂ
Đảng bộ
Công đoàn
Đoàn thanh niên
Hội cựu sinh viên

Untitled Document
Thông tin luận án

Thông tin luận án của NCS. Quan Thị Ái Liên, chuyên ngành Khoa học cây trồng Khóa 2011
Ngày đăng tin: 08/04/2015

- Tên đề tài: Tạo giống lúa đột biến ngắn ngày chịu mặn có năng suất và phẩm chất tốt
- Tác giả: Quan Thị Ái Liên
- Chuyên ngành: Khoa học cây trồng, Mã số: 62620110;
Nhóm ngành – Lâm – Ngư nghiệp
- Người hướng dẫn khoa học 1: PGS.TS. Võ Công Thành
- Người hướng dẫn khoa học 2: PGS.TS. Lê Việt Dũng

1. Tóm tắt nội dung luận án          

Xử lý đột biến giống lúa “Sỏi” mùa bằng phương pháp sốc nhiệt 500C trong 5 phút, nhân chọn dòng lúa đột biến ngắn ngày < 110 ngày, đánh giá khả năng chống chịu mặn (IRRI, 1997), khả năng kháng rầy nâu theo tiêu chuẩn hộp mạ (Heinrichs et al., 1985), các đặc tính nông học và chất (hàm lượng amylose, độ bền thể gel…) của các dòng đột biến từ thế hệ M1 đến thế hệ M4. Khảo nghiệm cơ bản các giống/dòng lúa đột biến chống chịu mặn ở thế hệ M5 (chống chịu mặn giai đoạn mà là 12 dSm-1) trong mô hình canh tác lúa tôm tại vùng đất nhiễm mặn thuộc xã Phước Lại vùng hạ huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Kết quả cho thấy chọn được 1 giống/dòng lúa (CTUS1) năng suất cao (4,43 – 6,14 tấn/ha), thích nghi với điều kiện thực tế của địa phương (ECe = 1,49 – 4,57 dSm‑1, Độ mặn nước ruộng 1,97‰).

2. Những kết quả mới của luận án

Một số điểm mới của đề tài so với tiêu chuẩn trong nước và thế giới trình bày qua Bảng 1.

Bảng 1. Một số điểm mới của đề tài

Phương pháp tạo giống lúa bằng phương pháp gây đột biến sốc nhiệt là cơ sở cho việc khai thác tập đoàn giống lúa mùa chống chịu mặn đã được sưu tập và thích nghi điều kiện địa phương với ưu điểm của phương pháp này là nhanh, rẽ tiền, dễ áp dụng.

3. Các ứng dụng/khả năng ứng dụng trong thực tiễn, các vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu          

Qua kết quả thí nghiệm, giống/dòng lúa CTUSM1 được đề nghị để canh tác trong mô hình lúa-tôm ở các tỉnh ven biển vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long.

>> Xem thông tin luận án tại website của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Nguồn tin: http://gs.ctu.edu.vn/