Untitled Document
Untitled Document
THÔNG TIN CHUNG
Trang chủ
Lịch sử hình thành
Ban Chủ nhiệm Khoa
Đội ngũ giảng viên
Công tác đào tạo
Nghiên cứu khoa học
Hợp tác quốc tế
Cơ sở vật chất
Thư viện khoa
ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
Thông báo
Văn bản - Biểu mẫu
Chương trình đào tạo
Luận văn tốt nghiệp
ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
Thông báo
Quy định - Biểu mẫu
Đề cương chi tiết học phần
Chương trình đào tạo
Bảo vệ Luận văn - Luận án
Danh sách Luận văn - Luận án
Thông tin Luận án NCS
NGHIÊN CỨU KH - HTQT
Biểu mẫu
Hội thảo khoa học
Hợp tác quốc tế
Hợp tác trong nước
Seminar
Ấn phẩm
CÁC ĐƠN VỊ
Văn phòng Khoa
Khoa học cây trồng
khoa học đất
Công nghệ thực phẩm
Sinh lý Sinh hóa
Bảo vệ thực vật
Chăn nuôi
Thú y
Di truyền và Chọn giống Cây trồng
Trại Nghiên cứu & TNNN
Trung tâm Dịch vụ KHNN
ĐẢNG - ĐOÀN THỂ
Đảng bộ
Công đoàn
Đoàn thanh niên
Hội cựu sinh viên

Untitled Document
Thông tin luận án

Thông tin luận án của NCS. Hồ Văn Thiệt chuyên ngành Khoa học đất Khóa 2007
Ngày đăng tin: 03/12/2014

- Tên đề tài: Hiệu quả của phân hữu cơ trong cải thiện chất lượng đất, năng suất và phẩm chất trái trên vườn Măng Cụt và Chôm Chôm tại huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre.
- Tác giả: Hồ Văn Thiệt
- Chuyên ngành: Khoa học đất; Mã số: 62 62 01 03
Nhóm ngành: Nông – Lâm – Ngư nghiệp
- Người hướng dẫn: GS.TS. Võ Thị Gương, Trường Đại học Cần Thơ

1. TÓM TẮT NỘI DUNG LUẬN ÁN:

Chôm chôm và măng cụt là hai nhóm cây ăn trái có tiềm năng xuất khẩu lớn nhưng năng suất trái thấp, phẩm chất trái kém, diện tích vườn chôm chôm và măng cụt đang bị sụt giảm. Sự cháy lá trên cây chôm chôm và sự chảy nhựa trái măng cụt gây thiệt hại lớn cho nông dân canh tác vườn cây ăn trái tại huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Nội dung nghiên cứu gồm khảo sát hiện trạng canh tác qua phỏng vấn 60 hộ nông dân và thu mẫu đất phân tích, đánh giá một số đặc tính đất. Thí nghiệm xác định biện pháp cải thiện độ phì nhiêu đất và nâng cao năng suất trái được thực hiện trên vườn chôm chôm và vườn măng cụt qua bón phân 4 loại phân hữu cơ gồm phân bã bùn mía, phân hầm ủ biogas, phân trùn quế và phân cỏ cúc, lượng bón 3,6T/ha, kết hợp bón phân vô cơ cân đối, kết quả ghi nhận vào vụ thứ 4 và vụ thứ 5 bón phân hữu cơ. Nghiên cứu biện pháp giảm tỷ lệ chảy nhựa trái măng cụt qua bón phân bón phân hữu cơ và vô cơ cân đối, kết hợp với che bạt giảm ẩm độ đất. Nghiên cứu biện pháp giảm tỷ lệ cháy lá trên cây chôm chôm được thực hiện qua bón phân vô cơ cân đối với các tỷ lệ K/N khoảng 0,9 – 1,3 kết hợp với phân hữu cơ.

2. Những kết quả mới của luận án:

- Đất liếp vườn măng cụt có tuổi liếp trên 20 năm có pH đất rất chua, khoảng 3.5, hàm lượng chất hữu cơ nghèo, lân dễ tiêu thấp, kali trao đổi, Ca và Mg ở mức thấp. Họat động của vi sinh vật đất kém. Khả năng giữ nước và tính bền cấu trúc đất thấp.

- Trên vườn măng cụt, bón phân hữu cơ 22,5kg.cây-1, kết hợp phân vô cơ cân đối giúp cải thiện được độ phì nhiêu đất, nâng cao năng suất trái có ý nghĩa. Sự cải thiện sự chảy nhựa trái măng cụt đạt hiệu quả cao, giảm 45% tỉ lệ chảy nhựa trái qua bón phân hữu cơ, phân vô cơ cân đối, và che bạt trong mùa mưa (tỷ lệ chảy nhựa trái măng cụt giảm, từ 64,2% xuống còn 19,2%), đồng thời giúp tăng năng suất trái có ý nghĩa.

- Trên vườn chôm chôm, bón 18kg/cây phân hữu cơ các dạng như phân bã bùn mía, phân ủ biogas, phân trùn quế giúp cải thiện độ phì nhiêu đất về lý hóa và sinh học đất. Tăng có ý nghĩa pH đất, chất hữu cơ trong đất, phần trăm base bảo hòa, chỉ số độ bền cấu trúc đất, khả năng giữ nước, hệ số thấm nước của đất, tăng hoạt động của vi sinh vật qua gia tăng hoạt độ enzyme Catalase trong đất. Năng suất trái chôm chôm tăng cao, có ý nghĩa so với chỉ sữ dụng phân vô cơ như nông dân. Bón phân vô cơ theo tỷ lệ K/N từ 0,9 đến 1,3 kết hợp với phân hữu cơ (18kg/cây/năm) giúp giảm 60% tỷ lệ cháy lá trên cây chôm chôm.

- Hiệu quả kinh tế trong canh tác vườn măng cụt và vườn chôm chôm đạt cao nhất khi bón phân hữu cơ kết hợp vô cơ cân đối.

3. Các ứng dụng trong thực tiễn.

Luận án cung cấp những thông tin khoa học về đất liếp vườn măng cụt và chôm chôm sau 20 năm canh tác, đất bị bạc màu về hóa, lý và sinh học đất. Khẳng định vai trò của chất hữu cơ trong cải thiện độ phì nhiêu đất tăng năng suất, phẩm chất trái và hiệu quả kinh tế trên vườn chôm chôm, măng cụt. Phân hữu cơ kết hợp quản lý nước hợp lý giúp giảm ý nghĩa sự chảy nhựa trái măng cụt. Phân hữu cơ kết hợp cung cấp K, N cân đối giúp giảm đáng kể sự cháy lá chôm chôm. Qua đó tăng năng suất trái, tăng giá trị kinh tế, tăng thu nhập của nông dân có ý nghĩa. Qua kết quả nghiên cứu của luận án giúp khuyến cáo đến nông dân áp dụng kỹ thuật canh tác mới hướng tới canh tác vườn cây ăn trái đạt hiệu quả kinh tế cao và bền vững.

Luận án đã bổ sung qui trình kỹ thuật canh tác để cải thiện được độ phì nhiêu đất góp phần gia tăng năng suất, phẩm chất trái măng cụt và chôm chôm. Khắc phục được sự chảy nhựa trên trái măng cụt và hiện tượng cháy lá trên cây chôm chôm giúp nông dân nâng cao hiệu quả sản xuất.

Download nội dung

Nguồn tin: http://gs.ctu.edu.vn/