Untitled Document
Untitled Document
THÔNG TIN CHUNG
Trang chủ
Lịch sử hình thành
Ban Chủ nhiệm Khoa
Đội ngũ giảng viên
Công tác đào tạo
Nghiên cứu khoa học
Hợp tác quốc tế
Cơ sở vật chất
Thư viện khoa
ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
Thông báo
Văn bản - Biểu mẫu
Chương trình đào tạo
Luận văn tốt nghiệp
ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
Thông báo
Quy định - Biểu mẫu
Đề cương chi tiết học phần
Chương trình đào tạo
Bảo vệ Luận văn - Luận án
Danh sách Luận văn - Luận án
Thông tin Luận án NCS
NGHIÊN CỨU KH - HTQT
Biểu mẫu
Hội thảo khoa học
Hợp tác quốc tế
Hợp tác trong nước
Seminar
Ấn phẩm
CÁC ĐƠN VỊ
Văn phòng Khoa
Khoa học cây trồng
khoa học đất
Công nghệ thực phẩm
Sinh lý Sinh hóa
Bảo vệ thực vật
Chăn nuôi
Thú y
Di truyền và Chọn giống Cây trồng
Trại Nghiên cứu & TNNN
Trung tâm Dịch vụ KHNN
ĐẢNG - ĐOÀN THỂ
Đảng bộ
Công đoàn
Đoàn thanh niên
Hội cựu sinh viên

Untitled Document
Thông tin luận án

Thông tin luận án của NCS. Lê Bảo Long chuyên ngành Khoa học cây trồng Khóa 2011
Ngày đăng tin: 18/08/2015

- Tên đề tài: “Nghiên cứu yếu tố gây xì mủ bên trong trái măng cụt”
- Tác giả: Lê Bảo Long, Khóa 2011
- Chuyên ngành: Khoa học cây trồng, Mã số: 62620101;
Nhóm ngành – Lâm – Ngư nghiệp
- Nguồn phát hành: Đại học Cần Thơ
- Người hướng dẫn khoa học 1: PGS.TS. Lê Văn Hòa
- Người hướng dẫn khoa học 2: PGS. TS. Nguyễn Bảo Toàn
Xem chi tiết

Thông tin luận án của NCS. Lâm Văn Tân chuyên ngành Khoa học đất Khóa 2010
Ngày đăng tin: 18/08/2015

- Tên đề tài: “Đánh giá chất lượng môi trường đất, nước và xây dựng hệ thống canh tác thích hợp trên đất nhiễm phèn mặn ở huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre”
- Tác giả: Lâm Văn Tân
- Chuyên ngành: Khoa học đất; Mã số: 62 62 01 03
Nhóm ngành: Nông – Lâm – Ngư nghiệp
- Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Võ Thị Gương, Trường Đại học Cần Thơ
Xem chi tiết

Thông tin luận án của NCS Võ Văn Bình chuyên ngành Khoa học đất năm 2010
Ngày đăng tin: 10/07/2015

- Tên đề tài: Ảnh hưởng của phân hữu cơ trong cải thiện độ phì nhiêu đất, năng suất trái chôm chôm (Nephelium lappaceum L.) và sự phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính
- Tác giả: Võ Văn Bình
- Chuyên ngành: Khoa học đất, Mã số: 62620103;
Nhóm ngành – Khoa học tự nhiên – Địa lý
- Người hướng dẫn khoa học 1: PGS.TS. Lê Văn Hòa
- Người hướng dẫn khoa học 2: GS.TS. Võ Thị Gương
Xem chi tiết

Thông tin luận án của NCS. Quan Thị Ái Liên, chuyên ngành Khoa học cây trồng Khóa 2011
Ngày đăng tin: 08/04/2015

- Tên đề tài: Tạo giống lúa đột biến ngắn ngày chịu mặn có năng suất và phẩm chất tốt
- Tác giả: Quan Thị Ái Liên
- Chuyên ngành: Khoa học cây trồng, Mã số: 62620110;
Nhóm ngành – Lâm – Ngư nghiệp
- Người hướng dẫn khoa học 1: PGS.TS. Võ Công Thành
- Người hướng dẫn khoa học 2: PGS.TS. Lê Việt Dũng
Xem chi tiết

Thông tin luận án của NCS. Phạm Thị Phương Thúy chuyên ngành Khoa học đất Khóa 2010
Ngày đăng tin: 08/04/2015

- Tên đề tài: Đánh giá khả năng cung cấp lân của đất trên một số vùng trọng rau màu trọng điểm ở Đồng bằng Sông Cửu Long
- Tác giả: Phạm Thị Phương Thúy
- Chuyên ngành: Khoa học đất
- Người hướng dẫn: PGs.Ts. Nguyễn Mỹ Hoa, Trường Đại học Cần Thơ
Xem chi tiết

Thông tin luận án của NCS. Bùi Thanh Liêm chuyên ngành Khoa học cây trồng Khóa 2011
Ngày đăng tin: 08/04/2015

- Tên đề tài: Nghiên cứu biện pháp nâng cao phẩm chất trái sầu riêng (Durio zibethinus Murr.) ở huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre
- Tác giả: Bùi Thanh Liêm
- Chuyên ngành: Khoa học cây trồng; Mã số: 62620110
Nhóm ngành: Nông – Lâm – Ngư nghiệp
- Người hướng dẫn: PGs.Ts. Trần Văn Hâu, Trường Đại học Cần Thơ
Xem chi tiết

Thông tin luận án của NCS. Hồ Văn Thiệt chuyên ngành Khoa học đất Khóa 2007
Ngày đăng tin: 03/12/2014

- Tên đề tài: Hiệu quả của phân hữu cơ trong cải thiện chất lượng đất, năng suất và phẩm chất trái trên vườn Măng Cụt và Chôm Chôm tại huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre.
- Tác giả: Hồ Văn Thiệt
- Chuyên ngành: Khoa học đất; Mã số: 62 62 01 03
Nhóm ngành: Nông – Lâm – Ngư nghiệp
- Người hướng dẫn: GS.TS. Võ Thị Gương, Trường Đại học Cần Thơ
Xem chi tiết

Thông tin luận án của NCS. Nguyễn Kim Quyên chuyên ngành Khoa học cây trồng Khóa 2010
Ngày đăng tin: 28/10/2014

- Tên đề tài: Nghiên cứu quản lý dinh dưỡng theo vùng đặc thù (SSNM) trên cây mía đường (Saccharum officinarum L.) tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long
- Tác giả: Nguyễn Kim Quyên
- Chuyên ngành: Khoa học cây trồng; Mã số: 62 62 01 10
Nhóm ngành: Nông – Lâm – Ngư nghiệp
- Người hướng dẫn: GS. TS. Ngô Ngọc Hưng và GS.TS. Nguyễn Bảo Vệ, Trường Đại học Cần Thơ
Xem chi tiết

Thông tin luận án của NCS. Lâm Thái Hùng chuyên ngành Chăn nuôi Khóa 2010
Ngày đăng tin: 29/05/2014

- Tên đề tài: Ảnh hưởng của các mức năng lượng trao đổi và một số acid amin thiết yếu lên sinh trưởng và chất lượng thân thịt của gà H’mông - Tác giả: Lâm Thái Hùng - Chuyên ngành: Chăn nuôi; Mã ngành: 62.62.01.05
Nhóm ngành: Nông – Lâm – Ngư nghiệp
- Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Võ Văn Sơn
Xem chi tiết