Untitled Document
Untitled Document
THÔNG TIN CHUNG
Trang chủ
Lịch sử hình thành
Ban Chủ nhiệm Khoa
Đội ngũ giảng viên
Công tác đào tạo
Nghiên cứu khoa học
Hợp tác quốc tế
Cơ sở vật chất
Thư viện khoa
ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
Thông báo
Văn bản - Biểu mẫu
Chương trình đào tạo
Luận văn tốt nghiệp
ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
Thông báo
Quy định - Biểu mẫu
Đề cương chi tiết học phần
Chương trình đào tạo
Bảo vệ Luận văn - Luận án
Danh sách Luận văn - Luận án
Thông tin Luận án NCS
NGHIÊN CỨU KH - HTQT
Biểu mẫu
Hội thảo khoa học
Hợp tác quốc tế
Hợp tác trong nước
Seminar
Ấn phẩm
CÁC ĐƠN VỊ
Văn phòng Khoa
Khoa học cây trồng
khoa học đất
Công nghệ thực phẩm
Sinh lý Sinh hóa
Bảo vệ thực vật
Chăn nuôi
Thú y
Di truyền và Chọn giống Cây trồng
Trại Nghiên cứu & TNNN
Trung tâm Dịch vụ KHNN
ĐẢNG - ĐOÀN THỂ
Đảng bộ
Công đoàn
Đoàn thanh niên
Hội cựu sinh viên

Untitled Document
THÔNG BÁO

- Công văn về việc nộp hồ sơ của nghiên cứu sinh cho Thư viện Quốc gia Việt Nam để xét tốt nghiệp tiến sĩ. Ngày đưa tin 09/11/2016

    - Thông báo: V/v lập KHHT và ĐKHP của nghiên cứu sinh khóa 2016 đợt 2 HK1, 2016-2017(17/10/2016)

- Thông báo Giải thưởng Bài nghiên cứu Biển Đông năm 2016 (22/6/2016)
- Sơ đồ chỗ ngồidanh sách xướng danh học viên nhận bằng Lễ phát bằng thạc sĩ tiến sĩ đợt 1 năm 2015 (24/06/2015)
- Thông báo về việc thu học phí sau đại học năm 2015 đợt 1 (21/05/2015)
- Thông báo hướng dẫn kế hoạch học tập các lớp sau đại học năm 2015 đợt 1 (18/05/2015)
- Thông báo tuyển dụng của Công ty Mía đường Trà Vinh (09/04/2015)
- Thông báo tuyển sinh lớp Cao học Quốc tế Okayama-Huế khóa 9 của Trường Đại học Huế (09/04/2015)
- Thông báo về việc thi kết thúc học phần Triết học của Học viên cao học Khóa 21 (Nhóm 3TC và Nhóm 4TC) (17/03/2015)
- Thông báo về việc xóa các lớp học phần có số lượng học viên đăng ký ít học kỳ 2 năm học 2014-2015 (27/12/2014)
- Thông báo kiểm tra thông tin in bằng tốt nghiệp Thạc sĩ, Tiến sĩ năm 2014 đợt 2(20/11/2014)
- Tập huấn kỹ năng tìm kiếm thông tin và Chụp hình làm thẻ cho Học viên cao học K.21 và Nghiên cứu sinh – Đợt 1 & 2 năm 2014 (22/10/2014)
- Sinh hoạt quy định trình độ thạc sĩ và tiến sĩ đợt 2 năm 2014

+ Thời gian: 8 giờ ngày 24/10/2014
+ Địa điểm: Hội trường B007 - Khoa Nông nghiệp & Sinh học ứng dụng - Trường Đại học Cần Thơ

- Kế hoạch học tập các lớp sau đại học năm 2014 (đợt 2) (14/10/2014)
- Thông báo về việc Thu học phí sau đại học các khóa cũ (24/09/2014)
- Vấn đề xác định trễ hạn và đúng hạn NCS để xác định chi trả cho Hội đồng luận án cấp cơ sở (07/08/2014)
- Kế hoạch đăng ký học phần đối với học viên cao học học kỳ 1 năm học 2014-2015 (10/06/2014)
- Triển khai thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo thạc sĩ (10/06/2014)
- Triển khai phân giao kinh phí hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học của NCS năm 2014 (05/06/2014)
- Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩtiến sĩ năm 2014 đợt 2 (Danh mục ngành gần) (26/05/2014)