Untitled Document
Untitled Document
THÔNG TIN CHUNG
Trang chủ
Lịch sử hình thành
Ban Chủ nhiệm Khoa
Đội ngũ giảng viên
Công tác đào tạo
Nghiên cứu khoa học
Hợp tác quốc tế
Cơ sở vật chất
Thư viện khoa
ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
Thông báo
Văn bản - Biểu mẫu
Chương trình đào tạo
Luận văn tốt nghiệp
ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
Thông báo
Quy định - Biểu mẫu
Đề cương chi tiết học phần
Chương trình đào tạo
Bảo vệ Luận văn - Luận án
Danh sách Luận văn - Luận án
Thông tin Luận án NCS
NGHIÊN CỨU KH - HTQT
Biểu mẫu
Hội thảo khoa học
Hợp tác quốc tế
Hợp tác trong nước
Seminar
Ấn phẩm
CÁC ĐƠN VỊ
Văn phòng Khoa
Khoa học cây trồng
khoa học đất
Công nghệ thực phẩm
Sinh lý Sinh hóa
Bảo vệ thực vật
Chăn nuôi
Thú y
Di truyền và Chọn giống Cây trồng
Trại Nghiên cứu & TNNN
Trung tâm Dịch vụ KHNN
ĐẢNG - ĐOÀN THỂ
Đảng bộ
Công đoàn
Đoàn thanh niên
Hội cựu sinh viên

Untitled Document
Thông tin chung

  LỊCH SỬ HÌNH THÀNH
  Ngày đăng tin: 25/6/2014

     Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng (KNN&SHƯD) được thành lập từ năm 1968, sau khi Viện ĐHCT chính thức hình thành. Tính tới năm 1975 KNN&SHƯD đã chiêu sinh 7 khóa, đào tạo được hơn 200 kỹ sư nông nghiệp.

     Sau năm 1975, để đáp ứng với thực tiễn sản xuất ngày càng đa dạng ở Nam Bộ và ĐBSCL, KNN&SHƯD đã mở thêm nhiều ngành nghề mới như­ Chăn Nuôi – Thú Y, Thủy Sản, Trồng Trọt, Chế Biến, Cơ Khí Nông Nghiệp, Kinh Tế Nông Nghiệp, những chuyên ngành này sau đó đã được tách thành các khoa độc lập. Tính đến nay KNN&SHƯD đã đào tạo hàng chục ngàn kỹ sư và thạc sĩ thuộc các ngành nông nghiệp phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội.

     Năm 1996, cùng với việc sắp xếp lại mạng lưới đại học trong cả nước, KNN&SHƯD đ­ược xác lập trở lại trên cơ sở sát nhập các khoa Trồng Trọt, Chăn Nuôi – Thú Y, Thủy Sản và Chế Biến. Sự hợp nhất này giúp củng cố và phát huy sức mạnh liên ngành thông qua các mối liên kết trong đào tạo cũng như­ trong nghiên cứu khoa học và phục vụ sản xuất. Từ năm 2002, do sự phát triển mạnh của ngành thủy sản mà Khoa Thủy Sản được thành lập trở lại và tách ra khỏi KNN&SHƯD.