Untitled Document
Untitled Document
THÔNG TIN CHUNG
Trang chủ
Lịch sử hình thành
Ban Chủ nhiệm Khoa
Đội ngũ giảng viên
Công tác đào tạo
Nghiên cứu khoa học
Hợp tác quốc tế
Cơ sở vật chất
Thư viện khoa
ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
Thông báo
Văn bản - Biểu mẫu
Chương trình đào tạo
Luận văn tốt nghiệp
ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
Thông báo
Quy định - Biểu mẫu
Đề cương chi tiết học phần
Chương trình đào tạo
Bảo vệ Luận văn - Luận án
Danh sách Luận văn - Luận án
Thông tin Luận án NCS
NGHIÊN CỨU KH - HTQT
Biểu mẫu
Hội thảo khoa học
Hợp tác quốc tế
Hợp tác trong nước
Seminar
Ấn phẩm
CÁC ĐƠN VỊ
Văn phòng Khoa
Khoa học cây trồng
khoa học đất
Công nghệ thực phẩm
Sinh lý Sinh hóa
Bảo vệ thực vật
Chăn nuôi
Thú y
Di truyền và Chọn giống Cây trồng
Trại Nghiên cứu & TNNN
Trung tâm Dịch vụ KHNN
ĐẢNG - ĐOÀN THỂ
Đảng bộ
Công đoàn
Đoàn thanh niên
Hội cựu sinh viên

Untitled Document
Hợp tác quốc tế
DANH MỤC ĐỀ TÀI/DỰ ÁN HỢP TÁC QUỐC TẾ
(KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG – TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ)
Tên đề tài/dự án Đối tác/
Đơn vị tài trợ
Thời gian Chủ nhiệm đề tài
Mitigating pesticides pollution in the Mekong Delta RIP của Bỉ 2010-2014 Gs. Võ Thị Gương
Understanding nutrient dynamics in solar saltworks used for Artemia production NAFOSTED-FWO 2012-2014 TS. Châu Minh Khôi
Climate change affecting land use in the Mekong delta: Adaption of rice-based cropping system. Target site: Bac Lieu province CLUES 2011-2014 TS. Châu Minh Khôi
Evaluate the effects of biochar on phosphorus availability in several soils in the Mekong Delta Australia Awards 2013-2014 Nguyễn Thị Kim Phượng
Sử dụng chỉ thị phân tử để xác định tác nhân gây bệnh khảm trên bầu, bí, dưa Hợp tác với Úc 2012 Ths. Lê Phước Thạnh
Biological control gummy stem blight (Didymella bryoniae) and Fusarium wilt on watermelon by rhizobacteria Pseudomonas fluorescens 231-1 Funding from International Foundation for Science (Sweden) 2010 - 2011 Ts. Nguyễn Thị Thu Nga
A study of in vitro CH4 production effected by the natural tannin and soluble carbohydrate sources Dự án JIRCAS 2011 – 2012 BM Chăn nuôi
Effects of cashew nut shell liquid (CNSL) on the methane reduction in in vitro and feed digestibility in cattle Dự án JIRCAS 2011 – 2013 BM Chăn nuôi
A study of reducing CH4 production in in vitro by using different levels of coconut oil in cattle Dự án JIRCAS 2011 – 2013 BM Chăn nuôi