Untitled Document
Untitled Document
THÔNG TIN CHUNG
Trang chủ
Lịch sử hình thành
Ban Chủ nhiệm Khoa
Đội ngũ giảng viên
Công tác đào tạo
Nghiên cứu khoa học
Hợp tác quốc tế
Cơ sở vật chất
Thư viện khoa
ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
Thông báo
Văn bản - Biểu mẫu
Chương trình đào tạo
Luận văn tốt nghiệp
ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
Thông báo
Quy định - Biểu mẫu
Đề cương chi tiết học phần
Chương trình đào tạo
Bảo vệ Luận văn - Luận án
Danh sách Luận văn - Luận án
Thông tin Luận án NCS
NGHIÊN CỨU KH - HTQT
Biểu mẫu
Hội thảo khoa học
Hợp tác quốc tế
Hợp tác trong nước
Seminar
Ấn phẩm
CÁC ĐƠN VỊ
Văn phòng Khoa
Khoa học cây trồng
khoa học đất
Công nghệ thực phẩm
Sinh lý Sinh hóa
Bảo vệ thực vật
Chăn nuôi
Thú y
Di truyền và Chọn giống Cây trồng
Trại Nghiên cứu & TNNN
Trung tâm Dịch vụ KHNN
ĐẢNG - ĐOÀN THỂ
Đảng bộ
Công đoàn
Đoàn thanh niên
Hội cựu sinh viên

Untitled Document
Thông tin chung

  CƠ SỞ VẬT CHẤT
  Ngày đăng tin: 25/6/2014

     Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụnglà đơn vị được trang bị về cơ sở vật chất tương đối khá hơn so với các khoa khác trong Trường ĐHCT nhờ quá trình xây dựng và tích lũy lâu dài. Từ trước đến nay với dự án do chính phủ Nhật tài trợ, cùng với các dự án của chính phủ Hà Lan, Bỉ và của nhiều tổ chức quốc tế khác, KNN&SHƯD đã có được một cơ sở khang trang với nhiều phòng học, phòng thí nghiệm, phòng hội thảo. Các bộ môn đều có một hoặc nhiều phòng thí nghiệm với các phương tiện phục vụ yêu cầu giảng dạy và nghiên cứu. Thư viện KNN&SHƯD với hơn 100 chỗ ngồi, có khoảng 10.000 ngàn đầu sách và tạp chí chuyên ngành trong nước cũng như trên thế giới, được nối mạng thư viện, có thể tra cứu các tư liệu được lưu trữ trên CD-ROM. Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng cũng có trang bị một phòng máy tính phục vụ công tác học tập và nghiên cứu của sinh viên.

     Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng còn có một số trạm trại tại trường phục vụ công tác giảng dạy, nghiên cứu và thực nghiệm sản xuất: (1) Trại thực nghiệm giống cây trồng qui tụ được nhiều giống cây trồng, kiểng và các loài hoa quí của Nam Bộ và từ nhiều nuớc khác trong khu vực. Nhiều giống cây trồng đang được tiếp tục sưu tập, lại tạo và phát triển; (2) Trại chăn nuôi thực nghiệm là cơ sở nuôi thực nghiệm các loài gia súc gia cầm, có nguồn gốc địa phuơng hoặc ngoại nhập. Trại vừa làm nhiệm vụ nghiên cứu vừa sản xuất thử nghiệm và là cơ sở phục vụ thực tập và rèn luyện tay nghề cho sinh viên ngành Chăn nuôi và Thú y; (3) Bệnh xá thú y là cơ sở khám và chữa bệnh cho các loài gia súc và vật nuôi quí, là nơi sinh viên ngành Thú y và Chăn nuôi thực tập rèn nghề.

     Theo số liệu tổng kiểm kê tài sản cố định đến ngày 01 tháng 01 năm 2013, tổng giá trị tài sản cố định của Khoa đạt giá trị 212 tỉ đồng.