Untitled Document
Untitled Document
THÔNG TIN CHUNG
Trang chủ
Lịch sử hình thành
Ban Chủ nhiệm Khoa
Đội ngũ giảng viên
Công tác đào tạo
Nghiên cứu khoa học
Hợp tác quốc tế
Cơ sở vật chất
Thư viện khoa
ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
Thông báo
Văn bản - Biểu mẫu
Chương trình đào tạo
Luận văn tốt nghiệp
ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
Thông báo
Quy định - Biểu mẫu
Đề cương chi tiết học phần
Chương trình đào tạo
Bảo vệ Luận văn - Luận án
Danh sách Luận văn - Luận án
Thông tin Luận án NCS
NGHIÊN CỨU KH - HTQT
Biểu mẫu
Hội thảo khoa học
Hợp tác quốc tế
Hợp tác trong nước
Seminar
Ấn phẩm
CÁC ĐƠN VỊ
Văn phòng Khoa
Khoa học cây trồng
khoa học đất
Công nghệ thực phẩm
Sinh lý Sinh hóa
Bảo vệ thực vật
Chăn nuôi
Thú y
Di truyền và Chọn giống Cây trồng
Trại Nghiên cứu & TNNN
Trung tâm Dịch vụ KHNN
ĐẢNG - ĐOÀN THỂ
Đảng bộ
Công đoàn
Đoàn thanh niên
Hội cựu sinh viên

 Untitled Document
Lịch Bảo vệ Luận văn - Luận án

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở
Ngày đăng tin: 06/10/2015

- Tên luận án: “Nghiên cứu hội chứng chổi rồng trên cây nhãn (Dimocarpus longan Lour.) và biện pháp tổng hợp tại Đồng bằng sông Cửu Long"
- Nghiên cứu sinh: Trần Thị Mỹ Hạnh
- Chuyên ngành: Bảo vệ thực vật;
- Người hướng dẫn chính: PGS.TS. Nguyễn Văn Huỳnh
- Người hướng dẫn phụ: TS. Nguyễn Văn Hòa
- Thời gian: 8 giờ, ngày 28/11/2015
- Địa điểm: Hội Trường B007 - Khoa Nông nghiệp & Sinh học ứng dụng

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường
Ngày đăng tin: 28/10/2015

- Tên luận án: “Nghiên cứu yếu tố gây xì mủ bên trong trái Măng cụt (Garcinia mangostana L.)
- Nghiên cứu sinh: Lê Bảo Long
- Chuyên ngành: Khoa học cây trồng;
- Người hướng dẫn chính: Người hướng dẫn chính: PGS.TS. Lê Văn Hòa
- Người hướng dẫn phụ: PGS.TS. Nguyễn Bảo Toàn
- Thời gian: 8 giờ, ngày 31/10/2015
- Địa điểm: Hội Trường B007 - Khoa Nông nghiệp & Sinh học ứng dụng

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở
Ngày đăng tin: 06/10/2015

- Tên luận án: “Ảnh hưởng của lá mì trong khẩu phần lên tăng trọng và sinh khí mêtan ở bò thịt
- Nghiên cứu sinh: Trương Văn Hiểu
- Chuyên ngành: Chăn Nuôi;
- Người hướng dẫn chính: PGS.TS. Dương Nguyên Khang
- Người hướng dẫn phụ: TS. Hồ Quảng Đồ
- Thời gian: 8 giờ 30, ngày 23/10/2015
- Địa điểm: Hội Trường B007 - Khoa Nông nghiệp & Sinh học ứng dụng

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở
Ngày đăng tin: 06/10/2015

- Tên luận án: “Khảo sát hiện trạng chăn nuôi thỏ ở Đồng bằng sông Cửu Long và nghiên cứu xác định nhu cầu dưỡng chất của thỏ lai (Newzealand x địa phương) nuôi thịt
- Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Vĩnh Châu
- Chuyên ngành: Chăn Nuôi;
- Người hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Văn Thu
- Thời gian: 8 giờ, ngày 17/10/2015
- Địa điểm: Hội Trường B007 - Khoa Nông nghiệp & Sinh học ứng dụng

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở
Ngày đăng tin: 21/08/2015

- Tên luận án: “Ảnh hưởng của kali và canxi trên năng suất, phẩm chất khoai lang (Ipomoea batatas L.) ở tỉnh Vĩnh Long
- Nghiên cứu sinh: Lê Thị Thanh Hiền
- Chuyên ngành: Khoa học cây trồng
- Người hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Bảo Vệ
- Thời gian: 8 giờ, ngày 5/9/2015
- Địa điểm: Hội Trường B007 - Khoa Nông nghiệp & Sinh học ứng dụng

Các tin cũ hơn