Untitled Document
Untitled Document
THÔNG TIN CHUNG
Trang chủ
Lịch sử hình thành
Ban Chủ nhiệm Khoa
Đội ngũ giảng viên
Công tác đào tạo
Nghiên cứu khoa học
Hợp tác quốc tế
Cơ sở vật chất
Thư viện khoa
ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
Thông báo
Văn bản - Biểu mẫu
Chương trình đào tạo
Luận văn tốt nghiệp
ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
Thông báo
Quy định - Biểu mẫu
Đề cương chi tiết học phần
Chương trình đào tạo
Bảo vệ Luận văn - Luận án
Danh sách Luận văn - Luận án
Thông tin Luận án NCS
NGHIÊN CỨU KH - HTQT
Biểu mẫu
Hội thảo khoa học
Hợp tác quốc tế
Hợp tác trong nước
Seminar
Ấn phẩm
CÁC ĐƠN VỊ
Văn phòng Khoa
Khoa học cây trồng
khoa học đất
Công nghệ thực phẩm
Sinh lý Sinh hóa
Bảo vệ thực vật
Chăn nuôi
Thú y
Di truyền và Chọn giống Cây trồng
Trại Nghiên cứu & TNNN
Trung tâm Dịch vụ KHNN
ĐẢNG - ĐOÀN THỂ
Đảng bộ
Công đoàn
Đoàn thanh niên
Hội cựu sinh viên

 Untitled Document
Lịch Bảo vệ Luận văn - Luận án

Thông báo: Ngày đưa tin: 10/11/2016

Trường Đại học Cần Thơ sẽ tổ chức chấm luận án tiến sĩ cấp Trường cho Nghiên cứu sinh:

Lê Thị Thanh Hiền

   Khóa năm: 2011-đợt 2; Chuyên ngành: Khoa học cây trồng;

    Mã số: 62620110   

   Tên luận án: “Ảnh hưởng của Kali và Canxi trên năng suất, phẩm chất khoai lang Tím Nhật (Ipomoea batatas (L.) Lam) tỉnh Vĩnh Long”

    Người hướng dẫn chính: GS.TS. Nguyễn Bảo Vệ

Thời gian:  Lúc 8 giờ 30, ngày 12 tháng 11 năm 2016 (Thứ Bảy).

   Địa điểm:  Phòng Bảo vệ luận án tiến sĩ (Phòng họp 3, Lầu 2), – Khu II

                  Nhà Điều hành – Trường Đại học Cần Thơ

Thông báo: Ngày đưa tin: 19/10/2016

Trường Đại học Cần Thơ sẽ tổ chức sẽ chấm luận án tiến sĩ cấp Trường cho Nghiên cứu sinh:   

Nguyễn Thị Vĩnh Châu

Khóa năm: 2011 đợt 1;     Chuyên ngành: Chăn nuôi;     Mã số: 62.62.01.05   

Tên luận án: “Nghiên cứu xác định mức dưỡng chất phù hợp trong khẩu phần của thỏ lai (Newzealand x địa phương) nuôi thịt ở Đồng bằng sông Cửu Long”

 Người hướng dẫn chính: GS.TS. Nguyễn Văn Thu

Thời gian:  Lúc 8 giờ, ngày 29 tháng 10 năm 2016 (Thứ Bảy).

Địa điểm: Phòng Bảo vệ luận án tiến sĩ (Phòng họp 3, Lầu 2),

                  Nhà Điều hành – Khu II, Trường Đại học Cần Thơ

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở
Ngày đăng tin: 12/9/2016

- Họ tên: Trần Thị Hiền
- Khóa năm: 2013 đợt 1; Chuyên ngành: Khoa học đất; Mã số: 62.62.01.03
- Tên luận án: “Ứng dụng ảnh MODIS trong xác định cơ cấu mùa vụ, năng suất, sản lượng lúa trên các vùng đất Đồng bằng sông Cửu Long
- Người hướng dẫn chính: PGS.TS. Võ Quang Minh
- Thời gian: 14 giờ, ngày 17 tháng 09 năm 2016 (Thứ Bảy)
- Địa điểm: Hội trường B.007, Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở
Ngày đăng tin: 30/8/2016

- Họ tên: Võ Thanh Phong
- Khóa năm: 2012 đợt 1; Chuyên ngành: Khoa học đất; Mã số: 62.62.01.03
- Tên luận án: “Nghiên cứu hiệu quả của phương pháp bón phân đạm trên năng suất, bốc thoát NH3 và phát thải N2O trong canh tác lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long
- Người hướng dẫn chính: PGS.TS. Nguyễn Mỹ Hoa
- Thời gian: 14 giờ, ngày 05 tháng 09 năm 2016 (Thứ Hai)
- Địa điểm: Hội trường B.007, Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở
Ngày đăng tin: 24/6/2016

- Họ tên: Trương Thanh Trung
- Khóa năm: 2012 đợt 1; Chuyên ngành: Chăn Nuôi; Mã số: 62.62.01.05
- Tên luận án: “Nghiên cứu khả năng sử dụng protein trong khẩu phần của thỏ Californian
- Người hướng dẫn chính: PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Đông
- Thời gian: 8 giờ, ngày 15 tháng 07 năm 2016 (Thứ Sáu)
- Địa điểm: Hội trường B.007, Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở
Ngày đăng tin: 24/6/2016

- Họ tên: Nguyễn Đông Hải
- Khóa năm: 2012 đợt 1; Chuyên ngành: Chăn Nuôi; Mã số: 62.62.01.05
- Tên luận án: “Xác định mức năng lượng trao đổi, protein thô, lysine và methionine trong khẩu phần của gà Sao (Numida meleagris) nuôi lấy thịt ở Đồng bằng sông Cửu Long
- Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Đông
- Thời gian: 8 giờ, ngày 08 tháng 07 năm 2016 (Thứ Sáu)
- Địa điểm: Hội trường B.007, Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường
Ngày đăng tin: 01/6/2016

Trường Đại học Cần Thơ sẽ tổ chức chấm luận án tiến sĩ cấp Trường cho Nghiên cứu sinh:
- Họ tên: Trương Văn Hiểu
- Khóa năm: 2011 đợt 1; Chuyên ngành: Chăn nuôi; Mã số: 62.62.01.05
- Tên luận án: “Ảnh hưởng của ngọn lá khoai mì (Manihot esculenta Crantz) trong khẩu phần đến sinh trưởng và sinh khí mê tan ở bò thịt
- Người hướng dẫn chính: PGS.TS. Dương Nguyên Khang
- Người hướng dẫn phụ: PGS.TS. Hồ Quảng Đồ
- Thời gian: Lúc 8 giờ, ngày 16 tháng 06 năm 2016 (Thứ Năm)
- Địa điểm: Hội trường B.007, Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở
Ngày đăng tin: 30/05/2016

Trường Đại học Cần Thơ sẽ tổ chức chấm luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho Nghiên cứu sinh:
- Họ tên: Châu Nguyễn Quốc Khánh
- Khóa năm: 2011 đợt 2; Chuyên ngành: Bảo vệ thực vật; Mã số: 62.62.01.12
- Tên luận án: “Xác định cấu trúc hóa học, tổng hợp và ứng dụng pheromone giới tính để quản lý một số loài sâu hại cây trồng ở Đồng bằng sông Cửu Long
- Người hướng dẫn chính: PGS.TS. Lê Văn Vàng
- Người hướng dẫn phụ: PGS.TS. Trần Văn Hai
- Thời gian: Lúc 8 giờ 30, ngày 04 tháng 06 năm 2016 (Thứ Bảy)
- Địa điểm: Hội trường B.007, Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở
Ngày đăng tin: 13/05/2016

- Tên luận án: “Nghiên cứu pheromone giới tính và nấm ký sinh trong phòng trị sùng khoai lang (Cylas formicarius Fabricius) tại Đồng bằng sông Cửu Long
- Nghiên cứu sinh: Phạm Kim Sơn
- Chuyên ngành: Bảo vệ thực vật
- Người hướng dẫn chính: PGS.TS. Trần Văn Hai
- Người hướng dẫn phụ: PGS.TS. Lê Văn Vàng
- Thời gian: 8 giờ 30, ngày 17/05/2016
- Địa điểm: Hội Trường B007 - Khoa Nông nghiệp & Sinh học ứng dụng

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở
Ngày đăng tin: 29/04/2016

- Tên luận án: “Đánh giá sự lưu tồn và phân lập vi khuẩn có khả năng phân hủy Chlorpyrifos ethyl trên ba mô hình canh tác: chuyên lúa, lúa-màu và chuyên màu ở Đồng bằng sông Cửu Long"
- Nghiên cứu sinh: Trương Quốc Tất
- Chuyên ngành: Khoa học đất;
- Người hướng dẫn chính: TS. Dương Minh Viễn
- Thời gian: 13 giờ 30, ngày 13/05/2016
- Địa điểm: Hội Trường B007 - Khoa Nông nghiệp & Sinh học ứng dụng

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường
Ngày đăng tin: 29/04/2016

- Tên luận án: “Ảnh hưởng của chất béo thức ăn trong khẩu phần đến thành phần acid béo của trứng gà công nghiệp
- Nghiên cứu sinh: Lê Thanh Phương
- Chuyên ngành: Chăn Nuôi;
- Người hướng dẫn chính: Người hướng dẫn chính: PGS.TS. Lưu Hữu Mãnh
- Người hướng dẫn phụ: PGS.TS. Nguyễn Nhựt Xuân Dung
- Thời gian: 8 giờ, ngày 07/05/2016
- Địa điểm: Hội Trường B007 - Khoa Nông nghiệp & Sinh học ứng dụng

Các tin cũ hơn