Địa chỉ: đường 3 tháng 2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Tel: 07103 872081, Fax: 0710 3830814, Email: das@ctu.edu.vn 


THÔNG BÁO
HỘI NGHỊ KHOA HỌC CHĂN NUÔI - THÚ Y TOÀN QUỐC 2017


Tại cuộc họp ngày 28/4/2015, bên lề Hội nghị Khoa học Chăn nuôi - Thú y toàn quốc AVS2015. Các đại biểu thuộc Hội Chăn nuôi Việt Nam, Hội Thú y Việt Nam và các Viện/Trường đã thống nhất tổ chức luân phiên Hội nghị Khoa học Chăn nuôi - Thú y toàn quốc 02 năm một lần vào các năm lẻ. Theo đó, Trường Đại học Cần Thơ sẽ tiếp tục đăng cai tổ chức AVS 2017.


Chi tiết liên hệ:
Trưởng Bộ môn Chăn nuôi, Khoa Nông nghiệp & SHƯD, Trường Đại học Cần Thơ
Tel./Email: 091 8026653/dvakhoa@ctu.edu.vn