Địa chỉ: đường 3 tháng 2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Tel: 07103 872081, Fax: 0710 3830814, Email: das@ctu.edu.vn 

Khung chương trình đào tạo cao học

MSHP Tên học phần Số tín chỉ Bắt buộc Tự chọn
  Phần kiến thức chung 5 5  
ML601 Triết học 3 x  
NNN601 Phương pháp luận trong nghiên cứu khoa học Chăn nuôi 2 x  
  Ngoại ngữ (Theo quy định của Trường)      
  Phần kiến thức cơ sở 18 10 8
NN629 Thâm cứu phép thí nghiệm chăn nuôi 2 x  
NNN602 Công nghệ gen vật nuôi 2 x  
NNN603 Giống vật nuôi 2 x  
NNN621 Thâm cứu sinh lý vật nuôi 2 x  
NNN622 Thâm cứu dinh dưỡng vật nuôi 2 x  
NNN604 Dinh dưỡng heo 2   x
NNN605 Dinh dưỡng gia cầm 2   x
NNN606 Dinh dưỡng gia súc nhai lại 2   x
NNN607 Hóa sinh động vật 2   x
NNN609 Độc chất học và an toàn thực phẩm 2   x
NNN623 Ứng dụng công nghệ sinh học chăn nuôi 2   x
NNN625 Di truyền động vật 2   x
NNN624 Sinh lý sinh sản vật nuôi 2   x
NNN608 Sinh lý dinh dưỡng vật nuôi 2   x
  Phần kiến thức chuyên ngành 27 19 8
NNN610 Anh văn chuyên ngành chăn nuôi 2 x  
NNN611 Thực hành quy chuẩn chăn nuôi 2 x  
NNN612 Công nghệ thức ăn vật nuôi 2 x  
NNN613 Quản lý trang trại chăn nuôi 2 x  
NNN614 Ứng dụng tin học trong chăn nuôi 2 x  
NNN616 Công nghệ chăn nuôi heo 3 x  
NNN617 Công nghệ chăn nuôi gia súc nhai lại 3 x  
NNN618 Công nghệ chăn nuôi gia cầm 3 x  
NNN619 Bảo tồn và phát triển động vật quý hiếm 2   x
NNN620 Tập tính vật nuôi 2   x
NNN626 Bảo quản và chế biến sản phẩm chăn nuôi 2   x
NNN627 Quản lý chuổi sản xuất-dịch vụ chăn nuôi 2   x
NNN628 Công nghệ chăn nuôi thỏ 2   x
NNN629 Chăn nuôi thú cảnh 2   x
NNN630 Đồng cỏ 2   x
NNN635 Quản lý dịch bệnh 2   x
NNN647 Khuyến nông 2   x
KT617 Quản trị dự án đầu tư 2   x
NNN631 Quản lý môi trường chăn nuôi 2   x
  Phần luận văn tốt nghiệp 10 10  
NNN900 Luận văn thạc sĩ 10 x  
    60 44 16