Địa chỉ: đường 3 tháng 2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Tel: 07103 872081, Fax: 0710 3830814, Email: das@ctu.edu.vn 

 TRIỂN LÃM THÀNH TỰU NGÀNH CHĂN NUÔI-THÚ Y LẦN THỨ III

Thời gian: 11-12/3/2017

Địa điểm: Trường Đại học Cần Thơ

Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ