Địa chỉ: đường 3 tháng 2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Tel: 07103 872081, Fax: 0710 3830814, Email: das@ctu.edu.vn 

HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC
CHĂN NUÔI-THÚ Y 2017
National Conference on Animal & Veterinary Sciences 2017
Đơn vị tổ chức: Trường Đại học Cần Thơ

Đơn vị đồng tổ chức: Hội Chăn nuôi Việt Nam và Hội Thú y Việt Nam

Thời gian tổ chức: 11-12/3/2017

Địa điểm tổ chức: Trường Đại học Cần Thơ

Hạn chót nhận bài toàn văn: 30/11/2016

Thời gian thẩm định bài: 01-10/12/2016

Thời gian sửa và gửi lại bài cho Ban Biên tập: 11-31/12/2016

 

Thông báo

Thư mời

Hướng dẫn viết bài

Phiếu đăng ký tham dự

Phiếu xác nhận tài trợ

Bài báo mẫu