Địa chỉ: đường 3 tháng 2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Tel: 07103 872081, Fax: 0710 3830814, Email: das@ctu.edu.vn 

Seminar: Ảnh hưởng các mức bổ sung gừng lên các chỉ tiêu sinh hóa máu và chất lượng thân thịt của gà thịt

 
Báo cáo viên: TS. NGUYỄN THỊ KIM KHANG

Thời gian: 02:00 PM, thứ hai ngày 07/12/2015

Địa điểm: Phòng 102, Khoa Nông nghiệp & Sinh học Ứng dụng