Địa chỉ: đường 3 tháng 2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Tel: 07103 872081, Fax: 0710 3830814, Email: das@ctu.edu.vn 

Seminar: Động vật biến đổi gen, ứng dụng và những hạn chế

 
Báo cáo viên: TS. PHẠM NGỌC DU

Thời gian: 02:00 PM, thứ hai ngày 02/11/2015

Địa điểm: Phòng E005, Khoa Nông nghiệp & Sinh học Ứng dụng