Địa chỉ: đường 3 tháng 2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Tel: 07103 872081, Fax: 0710 3830814, Email: das@ctu.edu.vn 

Seminar: Các phương pháp thực hiện tiêu bản bộ xương gia súc - gia cầm

 
Báo cáo viên: TS. HỒ THANH THÂM

Thời gian: 03:20 PM, thứ năm ngày 22/10/2015

Địa điểm: Phòng 104, Khoa Nông nghiệp & Sinh học Ứng dụng