Địa chỉ: đường 3 tháng 2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Tel: 07103 872081, Fax: 0710 3830814, Email: das@ctu.edu.vn 

Seminar: Kết quả và kinh nghiệm thiết lập các mô hình chăn nuôi góp phần xây dựng nông thôn mới ở ĐBSCL

 
Báo cáo viên: GS.TS. NGUYỄN VĂN THU

Thời gian: 01:30 PM, thứ năm ngày 22/10/2015

Địa điểm: Phòng 108, Khoa Nông nghiệp & Sinh học Ứng dụng