Địa chỉ: đường 3 tháng 2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Tel: 07103 872081, Fax: 0710 3830814, Email: das@ctu.edu.vn 

Chi hội Chăn nuôi Cần Thơ gửi hoa chúc mừng Tạp chí KHKT Chăn nuôi đón nhận Huân chương Lao động hạng 3
 

Hội Chăn nuôi Việt Nam trao Giấy chứng nhận Hội viên chính thức cho Chi hội Chăn nuôi Cần Thơ