Địa chỉ: đường 3 tháng 2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Tel: 07103 872081, Fax: 0710 3830814, Email: das@ctu.edu.vn 

HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC
CHĂN NUÔI-THÚ Y 2015
National Conference on Animal & Veterinary Sciences 2015

Đơn vị tổ chức: Trường Đại học Cần Thơ

Đơn vị đồng tổ chức: Hội Chăn nuôi Việt Nam và Hội Thú y Việt Nam

Thời gian tổ chức: 29/4/2015

Địa điểm tổ chức: Trường Đại học Cần Thơ

Hạn chót nhận bài toàn văn: 30/12/2014

Thời gian thẩm định bài: 01-15/01/2015

Thời gian sửa và gửi lại bài cho Ban Biên tập: 15-30/01/2015

 

Download thông tin
 

    Thông báo số 1
     1st Announcement

   Thông báo số 2
Committees

    Phiếu đăng ký
 

   Hướng dẫn viết bài
 

   Bài báo mẫu
 

    Thư mời tài trợ
Sponsorship