Địa chỉ: đường 3 tháng 2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Tel: 07103 872081, Fax: 0710 3830814, Email: das@ctu.edu.vn 

HỌC BỔNG VÀ QUÀ TẶNG NĂM 2016

1.   Công ty Cổ phần GreenFeed Việt Nam trao tặng 10 suất học bổng Xuất sắc cho Top 5 đầu vào Đại học khóa 42 Ngành Chăn nuôi và Thú y của Trường Đại học Cần Thơ (3.000.000 đồng/suất) với tổng giá trị 30.000.000 đồng.

2.   Công ty Cổ phần GreenFeed Việt Nam trao tặng 10 suất học bổng Xuất sắc cho Top 5 năm thứ hai Đại học khóa 41 Ngành Chăn nuôi và Thú y của Trường Đại học Cần Thơ (3.000.000 đồng/suấtvới tổng giá trị 30.000.000 đồng.

3.   Công ty Cổ phần GreenFeed Việt Nam trao tặng 10 suất học bổng Xuất sắc cho Top 5 năm thứ ba Đại học khóa 40 Ngành Chăn nuôi và Thú y của Trường Đại học Cần Thơ (3.000.000 đồng/suấtvới tổng giá trị 30.000.000 đồng.

4.   TS. Lê Thanh Phương (Cựu Sinh viên lớp Chăn nuôi - Thú y K17) trao tặng 7 suất học bổng cho sinh viên Ngành Chăn nuôi và Thú y của Trường Đại học Cần Thơ có bằng C tiếng Anh do Trường Đại học Cần Thơ cấp (7.000.000 đồng/suất), 6 suất học bổng hoạt động phong trào (5.000.000 đồng/suất) và 2 suất học bổng cho sinh viên nghèo học giỏi (3.000.000 đồng/suất) với tổng giá trị 59.000.000 đồng.

5.   Công ty TNHH Chăn nuôi Long Bình trao tặng 5 suất học bổng Định hướng (6.000.000 đồng/suất), 2 suất Du lịch nước ngoài (11.000.000 đồng/suấtvà 1 suất học bổng Nghèo học giỏi (3.000.000 đồng/suấtcho sinh viên khóa 40 Ngành Chăn nuôi của Trường Đại học Cần Thơ với tổng giá trị 55.000.000 đồng.

6.   Công ty TNHH Cargill Việt Nam xét trao tặng 10 suất học bổng Thủ khoa Đại học và Tài năng Ngành Chăn nuôi và Thú y của Trường Đại học Cần Thơ (5.000.000 đồng/suất) với tổng giá trị 50.000.000 đồng.

7.   Hội Cựu Sinh viên Ngành Chăn nuôi và Thú y trao tặng 1 suất học bổng Thủ khoa Cao học ngành Chăn nuôi và Thú y của Trường Đại học Cần Thơ (5.000.000 đồng/suất) với tổng giá trị 5.000.000 đồng.

8.  Lớp Chăn nuôi - Thú y khóa 21 trao tặng 4 suất học bổng cho Sinh viên ngành Chăn nuôi và Thú y của Trường Đại học Cần Thơ Nghèo vượt khó (3.000.000 đồng/suất) với tổng giá trị 12.000.000 đồng.

9.  Công ty TNHH Việt Pháp Quốc tế (Viphavet) trao tặng 2 suất học bổng cho sinh viên ngành Chăn nuôi và Thú y của Trường Đại học Cần Thơ Nghèo vượt khó (3.000.000 đồng/suất) với tổng giá trị 6.000.000 đồng.

10.  Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam trao tặng 10 suất học bổng cho sinh viên ngành Chăn nuôi và Thú y của Trường Đại học Cần Thơ Nghèo vượt khó và Hoạt động phong trào tốt (3.000.000 đồng/suất) với tổng giá trị 30.000.000 đồng.

11.  Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Menon trao tặng 8 suất học bổng cho sinh viên ngành Chăn nuôi và Thú y của Trường Đại học Cần Thơ có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi (3.000.000 đồng/suất) với tổng giá trị 24.000.000 đồng.

12.  Công ty Liên doanh Bio-Pharmachemie trao tặng 2 suất học bổng cho Sinh viên ngành Chăn nuôi và Thú y của Trường Đại học Cần Thơ Nghèo vượt khó (3.000.000 đồng/suất) với tổng giá trị 6.000.000 đồng.

13.   Công ty TNHH De Heus Việt Nam trao tặng 10 suất học bổng Ươm mầm tương lai cho sinh viên ngành Chăn nuôi và Thú y của Trường Đại học Cần Thơ có thành tích học tập Xuất sắc (5.000.000 đồng/suất) với tổng giá trị 50.000.000 đồng.

14.   Công ty TNHH Sunjin Vina trao tặng 10 suất học bổng có hoàn cảnh khó khăn, học tập và rèn luyện giỏi cho Sinh viên nam Ngành Chăn nuôi và Thú y của Trường Đại học Cần Thơ có thành tích học tập Xuất sắc (3.000.000 đồng/suất) với tổng giá trị 30.000.000 đồng.

15.   Công ty TNHH UV trao tặng 2 suất học bổng Vượt khó học giỏi cho sinh viên năm nhất (khóa 42) ngành Chăn nuôi và Thú y của Trường Đại học Cần Thơ có thành tích học tập Xuất sắc (4.000.000 đồng/suất) với tổng giá trị 8.000.000 đồng.

16.   Học bổng duyên dáng ngành Chăn nuôi và Thú y của Trường Đại học Cần Thơ 2 suất, đạt lượt bình chọn cao nhất trên facebook (5.000.000 đồng/suất) với tổng giá trị 10.000.000 đồng.

17.  Lớp Công nghệ giống vật nuôi khóa 34 trao tặng 2 suất học bổng cho sinh viên ngành Chăn nuôi của Trường Đại học Cần Thơ Nghèo vượt khó (3.000.000 đồng/suất) với tổng giá trị 6.000.000 đồng.

18.  Công ty Cổ phần Thức ăn Chăn nuôi Việt Thắng trao tặng 10 suất học bổng cho sinh viên ngành Chăn nuôi của Trường Đại học Cần Thơ Nghèo vượt khó và Hoạt động phong trào tích cực (3.000.000 đồng/suất) với tổng giá trị 30.000.000 đồng.

HỌC BỔNG VÀ QUÀ TẶNG NĂM 2015

1.   Trường Đại học Cần Thơ xét cấp 20 suất học bổng cho Nữ sinh viên khóa 41 - trúng tuyển năm 2015 theo học nhóm ngành Nông nghiệp (12.000.000 đồng/suất) và được hỗ trợ suốt thời gian học tại Trường.
Xem chi tiết:
» Thông báo
» Đơn xin cấp học bổng

2.   Công ty Cổ phần GreenFeed Việt Nam trao tặng 10 suất học bổng Xuất sắc cho Top 5 đầu vào Đại học khóa 41 Ngành Chăn nuôi và Thú y của Trường Đại học Cần Thơ (3.000.000 đồng/suất) với tổng giá trị 30.000.000 đồng.

3.   Công ty Cổ phần GreenFeed Việt Nam trao tặng 10 suất học bổng Xuất sắc cho Top 5 năm thứ hai Đại học khóa 40 Ngành Chăn nuôi và Thú y của Trường Đại học Cần Thơ (3.000.000 đồng/suấtvới tổng giá trị 30.000.000 đồng.

4.   Công ty TNHH De Heus Việt Nam trao tặng 14 suất học bổng Nghèo Vượt khó cho Sinh viên Ngành Chăn nuôi và Thú y của Trường Đại học Cần Thơ có thành tích học tập Xuất sắc (3.000.000 đồng/suất) với tổng giá trị 42.000.000 đồng.

5.   Anh Lê Thanh Phương (Cựu Sinh viên lớp Chăn nuôi - Thú y K17) trao tặng 11 suất học bổng cho Sinh viên Ngành Chăn nuôi và Thú y của Trường Đại học Cần Thơ có bằng C tiếng Anh và Hoạt động phong trào (3.000.000 đồng/suất) với tổng giá trị 33.000.000 đồng.

6.   Công ty TNHH Chăn nuôi Long Bình trao tặng 5 suất học bổng Định hướng cho Sinh viên Ngành Chăn nuôi khóa 40 của Trường Đại học Cần Thơ (6.000.000 đồng/suất) với tổng giá trị 30.000.000 đồng.

7.   Công ty TNHH Cargill Việt Nam trao tặng 5 suất học bổng Thủ khoa Đại học và Tài năng Ngành Chăn nuôi và Thú y của Trường Đại học Cần Thơ (5.000.000 đồng/suất) với tổng giá trị 25.000.000 đồng.

8.   Hội Cựu Sinh viên Ngành Chăn nuôi và Thú y trao tặng 2 suất học bổng Thủ khoa Cao học ngành Chăn nuôi và Thú y của Trường Đại học Cần Thơ (5.000.000 đồng/suất) với tổng giá trị 10.000.000 đồng.

9.   Công ty TNHH Usfeed trao tặng 6 suất học bổng cho Sinh viên ngành Chăn nuôi và Thú y của Trường Đại học Cần Thơ năm cuối học giỏi (3.000.000 đồng/suất) với tổng giá trị 18.000.000 đồng.

10.  Chị Sáu (lớp Chuyển tiếp 2) trao tặng 6 suất học bổng cho Sinh viên ngành Chăn nuôi và Thú y của Trường Đại học Cần Thơ có hoàn cảnh khó khăn (3.000.000 đồng/suất) với tổng giá trị 18.000.000 đồng.

11.  Lớp Chăn nuôi - Thú y khóa 13 và khóa 21 trao tặng 6 suất học bổng cho Sinh viên ngành Chăn nuôi và Thú y của Trường Đại học Cần Thơ Nghèo vượt khó (3.000.000 đồng/suất) với tổng giá trị 18.000.000 đồng.

12.  Công ty TNHH Việt Pháp Quốc tế (Viphavet) trao tặng 2 suất học bổng cho Sinh viên ngành Chăn nuôi và Thú y của Trường Đại học Cần Thơ Nghèo vượt khó (3.000.000 đồng/suất) với tổng giá trị 6.000.000 đồng.

13.  Công ty Liên doanh Bio-Pharmachemie trao tặng 2 suất học bổng cho Sinh viên ngành Chăn nuôi và Thú y của Trường Đại học Cần Thơ Nghèo vượt khó (3.000.000 đồng/suất) với tổng giá trị 6.000.000 đồng.

14.  Công ty International Nutrition trao tặng 1 suất học bổng Khuyến khích cho Sinh viên ngành Chăn nuôi của Trường Đại học Cần Thơ (3.000.000 đồng/suất) với tổng giá trị 3.000.000 đồng.

15.  Thầy PGS.TS. Lưu Hữu Mãnh trao tặng 1 suất học bổng Khuyến khích cho Sinh viên ngành Dược Thú y của Trường Đại học Cần Thơ (3.000.000 đồng/suất) với tổng giá trị 3.000.000 đồng.

HỌC BỔNG VÀ QUÀ TẶNG NĂM 2014

1.   Công ty Cổ phần GreenFeed Việt Nam trao tặng 10 suất học bổng cho sinh viên xuất sắc K40 (3.000.000 đồng/suất) với tổng trị giá 30.000.000 đồng.

2.   Công ty TNHH De Heus Việt Nam trao tặng 10 suất học bổng cho sinh viên nghèo vượt khó (2.000.000 đồng/suất) + 200 áo mưa cho tân sinh viên K40 + tài trợ hội nghị CAAB (5.000.000 đồng) + 01 giàn Karaoke cho Khoa NN&SHUD (20.000.000 đồng) với tổng trị giá 45.000.000 đồng.

3.   Công ty Cargill Việt Nam trao tặng 02 suất học bổng cho thủ khoa kỳ thi tuyển sinh đại học 2014 (5.000.000 đồng/suất), 02 học bổng “Tài năng Cargill” (5.000.000 đồng/suất), 01 chuyến xe tham quan nhà máy (9.000.000 đồng) với tổng trị giá 29.000.000 đồng (chưa tính chi phí đón tiếp 75 cán bộ và sinh viên K38.

4.   Công ty Chăn nuôi Long Bình trao tặng 20 suất học bổng cho sinh viên K40 (2.000.000 đồng/suất) + 05 suất học bổng “Định hướng” (25.000.000 đồng/suất) + 02 chuyến xe tham quan Hội chợ Vietstock tại TP.HCM cho sinh viên K40 (10.000.000 đồng) với tổng kinh phí 175.000.000 đồng

5.   Anh Lê Thanh Phương (Cựu Sinh viên lớp Chăn nuôi-Thú y K17) trao tặng 19 suất học bổng cho sinh viên có chứng chỉ C tiếng Anh (do Trường Đại học Cần Thơ cấp) (2.000.000 đồng/suất) và tiền ăn dọc đường cho sinh viên K40 trong dịp tham quan Hội chợ Vietstock tại TPHCM (10.000.000 đồng) với tổng trị giá 48.000.000 đồng

6.   Hội Cựu Sinh viên ngành Chăn nuôi Thú y trao tặng 2 suất học bổng cho thủ khoa kỳ thi tuyển sinh cao học 2014 (5.000.000 đồng/suất) với tổng trị giá 10.000.000 đồng

7.   Công ty Thuốc Thú y Vương Trung Sơn tài trợ giải “Tìm hiểu ngành Chăn nuôi-Thú y” với tổng trị giá giải thưởng 20.000.000 đồng

8.   Công ty Darby Genetics tài trợ Cuộc thi tìm hiểu về ngành chăn nuôi heo Việt Nam lần thứ nhất với tổng trị giá giải thưởng 36.000.000 đồng

9.   Chị Huỳnh Thị Sáu (chuyển tiếp 2) trao tặng học bổng cho sinh viên nghèo vượt khó trị giá 1.000AUD

HỌC BỔNG VÀ QUÀ TẶNG NĂM 2013

1.   Công ty Cổ phần GreenFeed Việt Nam trao tặng 25 suất học bổng cho sinh viên nghèo vượt khó (2.000.000 đồng/đồng) và hỗ trợ quỹ hoạt động của Khối ngành Chăn nuôi-Thú y (3.000.000 đồng) với tổng trị giá 53.000.000 đồng.

2.   Hội Cựu Sinh viên ngành Chăn nuôi Thú y trao tặng 2 suất học bổng cho thủ khoa kỳ thi tuyển sinh cao học 2013 (5.000.000 đồng/suất) với tổng trị giá 10.000.000 đồng

3.   Công ty De Heus Việt Nam trao tặng 2 suất học bổng cho thủ khoa kỳ thi tuyển sinh đại học 2013 (5.000.000 đồng/suất) với tổng trị giá 10.000.000 đồng + 350 áo thun cho tân sinh viên K39 + 02 tủ lạnh SANYO 115PD (SS) nhân kỉ niệm ngày NGVN 20/11.

4.   Anh Lê Thanh Phương (Cựu Sinh viên lớp Chăn nuôi-Thú y K17) trao tặng 8 suất học bổng cho sinh viên có chứng chỉ C tiếng Anh (do Trường Đại học Cần Thơ cấp) (3.000.000 đồng/suất) và hỗ trợ quỹ hoạt động của Khối ngành Chăn nuôi-Thú y (6.000.000 đồng) với tổng trị giá 30.000.000 đồng

5.   Công ty Cargill Việt Nam 3 suất học bổng "Sinh viên Tài năng Cargill" (mỗi suất 4.000.000 đồng) với tổng trị giá 12.000.000 đồng

Phần thưởng dành cho Thủ khoa Cao học 2013

Phần thưởng dành cho sinh viên có bằng C tiếng Anh 2013

Phần thưởng Sinh viên Tài năng Cargill 2013

HỌC BỔNG VÀ QUÀ TẶNG NĂM 2012

1.   Công ty Cổ phần GreenFeed Việt Nam trao tặng 25 suất học bổng cho sinh viên nghèo vượt khó (2.000.000 đồng/ suất) với tổng trị giá 50.000.000 đồng

2.   Hội Cựu Sinh viên ngành Chăn nuôi Thú y trao tặng 4 suất học bổng cho thủ khoa kỳ thi tuyển sinh đại học 2012 (5.000.000 đồng/suất) và 17 suất học bổng cho sinh viên nghèo vượt khó (2.500.000 đồng/suất) với tổng trị giá 62.500.000 đồng

3.   Cựu Sinh viên lớp Chăn nuôi-Thú y K17 trao tặng 2 suất học bổng cho thủ khoa kỳ thi tuyển sinh đại học 2012 (5.000.000 đồng/suất) và 12 suất học bổng cho sinh viên có chứng chỉ C tiếng Anh (do Trường Đại học Cần Thơ cấp) (2.000.000 đồng/suất) với tổng trị giá 34.000.000 đồng