THỜI KHÓA BIỂU PHÒNG MÁY TÍNH

 THÔNG TIN CHUNG
 Trang chủ
Lịch sử hình thành
Đội ngũ cán bộ
Cơ sở vật chất
Công tác đào tạo
Nghiên cứu khoa học
Hợp tác quốc tế
Ban chủ nhiệm Khoa
Văn phòng Khoa
Thư viện Khoa
 CÁC BỘ MÔN
Khoa học cây trồng
Khoa học Đất
Công nghệ thực phẩm
Sinh lý sinh hóa
Bảo vệ thực vật
Chăn nuôi
Thú y
Trung tâm NC&TNNN
Di truyền giống NN
 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Đại học
Sau Đại học
Tại chức
 ĐÀO TẠO CHÍNH QUY
Mục đích
Loại hình
TKB phòng máy tính
Trang web Sau Đại học
 ĐÀO TẠO TẠI CHỨC
Danh sách sinh viên
Thời khóa biểu
Quy định - Văn bản
 NGHIÊN CỨU KH - HTQT
Nghiên cứu KH&Ấn phẩm
Hội thảo khoa học
Hợp tác quốc tế
Hợp tác địa phương
Seminar

Học kỳ 2 - năm học 2011-2012: bắt đầu từ 02/01/2012:
- Thứ 2(chiều): Võ Tấn Thành
- Thứ 3(chiều): Võ Tấn Thành
- Thứ 4(sáng): Võ Tấn Thành

Quý Thầy, Cô lưu ý lịch phía trên sử dụng cho suốt học kỳ 2 năm học 2011-2012.

Từ 13/3/2012 đến 15/4/2012
- Thứ 2(sáng): Phan Thị Thanh Thủy
- Thứ 4(tối): Phan Thị Thanh Thủy
- Thứ 5(tối): Phan Thị Thanh Thủy
- Thứ 6(tối): Phan Thị Thanh Thủy
- Thứ 7(sáng): Phan Thị Thanh Thủy
- Thứ 7(chiều): Phan Thị Thanh Thủy
- Thứ 7(tối): Phan Thị Thanh Thủy

Từ 13/3/2012 đến 25/4/2012
- Thứ 5(chiều): Ngô Ngọc Hưng
- Thứ 6(sáng+chiều): Ngô Ngọc Hưng
 

Ngày 18/3/2012 (chủ nhật): Ngô Ngọc Hưng
Ngày 08/4/2012 (chủ nhật): Ngô Ngọc Hưng

 

 

 


 

 

 HÌNH ẢNH
 ĐẢNG - ĐOÀN THỂ
Đảng bộ
Công đoàn
Đoàn thanh niên
Hội cựu sinh viên
 QUY TRÌNH
Về cố vấn học tập
Xét điểm rèn luyện
Xét tốt nghiệp
Cấp học bổng, trợ cấp
Xin tạm nghỉ, thôi học
Làm thẻ sinh viên
BIỂU MẪU
Đại học
Hành chính
Tài vụ
Sau Đại học
Tổ chức
Nghiên cứu Khoa học
Hợp tác quốc tế
Công đoàn
 TRANG SINH VIÊN
Quy định - Văn bản
Ban cán sự lớp
Cố vấn học tập
Danh sách sinh viên
Thể thao - Văn nghệ
Bài giảng - Giáo trình
Luận văn tốt nghiệp
Điểm thi - Đáp án

 

  Khu II, đường 3/2, TP CT
Điện thoại: +84-710-3831166. Fax: +84-710-3830814
Email: knn@ctu.edu.vn