ĐẢNG ỦY KHOA

Trang chủ
Ban chấp hành
Cấp ủy chi bộ
Sơ đồ tổ chức
Phương hướng hoạt động
Hồ sơ kết nạp
Hồ sơ chuyển Đảng CT
Các mẫu biểu

1. Quy định về thi hành điều lệ Đảng
2. Điều lệ Đảng 2006
3.
Quy trình kết nạp đảng.
4. Hướng dẫn 03 - Một số vấn đề về thi hành Điều lệ Đảng
5. Hướng dẫn khai lý lịch theo mẫu
6. Lời tuyên thệ(tham khảo)
7. Lời bài hát Tiến quân ca
8. Lời bài hát Quốc tế ca
9. Bài hát Quốc ca và Quốc tế ca
6. Các mẫu biểu
:

1.    Đơn xin vào Đảng(mẫu 1)

2.    Giấy giới thiệu người đi thẩm tra lý lịch(mẫu 19)

3.    Lý lịch(mẫu 2)

4.    Phiếu thẩm tra lý lịch(mẫu 2)

5.    Giấy giới thiệu người vào đảng (mẫu 3)

6.    Nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú vào đảng(mẫu 4)

7.    Nghị quyết giới thiệu của chi đoàn (mẫu 4A)

8.    Nghị quyết giới thiệu của công đoàn(mẫu 4B)

9.    Nghị quyết đề nghị giới thiệu công đoàn viên vào đảng viên(mẫu 4C)

10.  Tổng hợp ý kiến nhận xét(mẫu 5)

11.  Ý kiến nhận xét của cấp ủy nơi cư trú (mẫu 5B)

12.  Ý kiến của đại diện đoàn thể(mẫu 5C)

13.  Nghị quyết đề nghị kết nạp đảng(mẫu 6)

14.  Báo cáo đề nghị kết nạp Đảng viên (mẫu 7)

15.  Nghị quyết đề nghị kết nạp của Đảng ủy cơ sở(mẫu 8)

16.  Quyết định kết nạp(mẫu 9)

17.   Chứng nhận(mẫu)

 

  Khu II, đường 3/2, TP CT
Điện thoại: +84-710-3831166. Fax: +84-710-3830814
Email: knnshud@ctu.edu.vn